Mulighetene for en ny kommune i Drammensregionen

Svelvik og Drammen har vedtatt en intensjonsavtale om å etablere en ny kommune sammen, og de to kommunene snakker nå med flere kommuner om de muligheter som kommunereformen gir. Årsaken til at vi, fra Drammens side, tror dette er positivt å se nærmere på, er fordi vi har tro på at det er klokt å møte fremtiden som en mer solid, synlig, komplett og kraftfull kommune vest for Oslo.

Hvordan ønsker vi å møte år 2050 og hvordan ønsker vi å organisere oss for å få en best mulig utvikling på veien frem? Det er et viktig spørsmål å finne svar på for oss alle.

Kommunene i Drammensregionen ligger i konkurranse med hverandre, med Asker og Bærum og kommuner nord for Oslo og sørøst for Oslo om både arbeidsplasser og innflyttere. Vi er lite samsnakket, når næringslivet ser etter ulike typer areal. Vi har utfordringer innen kollektivtilbudet når det gjelder transport innenfor fylket og østover mot Oslo. Vi løser hver for oss viktige oppgaver for befolkningen. Likevel har vi nøyaktig de samme målene, selv om de formuleres på ulike måter; bærekraftig utvikling med lokal stedsutvikling og nye arbeidsplasser, samt god kollektivdekning og ikke minst et godt tjenestetilbud.

Det å tiltrekke seg kunnskapsbaserte arbeidsplasser er en utfordring i konkurranse med andre deler av Osloregionen. Flytoget har satt Drammen på kartet, men fremdeles havner de fleste etableringer i Asker eller øst for Asker. Klarer vi å samle oss kan vi bli en stor og vesentlig aktør i kommunesammenheng. I dag har vi organisert oss slik at det faktum, at Drammensregionen som er landets 5. største, er skjult i mange kommuner.

Ser vi fremover i tid, kan vi se et område i sterk utvikling med sykehus, universitet, flytog og areal for ulike typer boliger og alle typer næringsetableringer. Det vil allerede med Svelvik og Drammen bli en kommune med landbruk, skog, kyst og urbane områder. Det blir boligområder for alle, om du liker leilighet i byen eller med fjordutsikt, om du vil ha et urbant eller mer landlig småhus.

En større, helhetlig kommune vil lettere kunne drive helhetlig planlegging. En slik kommune vil lettere bli hørt i Oslo når ressursene skal fordeles. Så skal vi ikke underslå at det også er utfordringer. En stor kommune skaper større avstand mellom innbyggere og politikere. En ny kommune vil likevel ikke bli så stor at ikke dette kan kompenseres ved å bygge ut lokalt demokrati. Her kan vi bruke erfaringene fra de store bykommunene rundt om i landet. De ulike stedene, enten de heter Konnerud eller Svelvik skal ha en videreutvikling og bygge på det unike og kvalitetene som ligger i hvert enkelt sted.

I sum tror jeg at en ny og større kommune i Drammensregionen gir flere muligheter enn utfordringer, fordi vi setter regionen på kartet på en tydeligere måte. Derfor inviterer Svelvik og Drammen andre kommuner med på gode samtaler om regionens framtid. Uansett hvilket valg man tilslutt tar, vil det å være med i diskusjonene ha en verdi for de valg man tilslutt tar.

Kommunene i Osloregionen er i konkurranse med hverandre.
Kommunene i Osloregionen er i konkurranse med hverandre.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s