Politireformen – Velg Drammen og gjør et riktig valg for fremtiden

Politireformen innebærer færre og mer robuste politidistrikter. Politietaten går fra 27 til 12 distrikter fra 1. januar 2016. Drammen er en del av det nye politidistriktet Sør-Øst, som vil omfatte Vestfold, Telemark og Buskerud fylker.

Det nye politidistriktet vil ha mange tjenestesteder i form av politistasjoner og lensmannskontorer, men bare ett hovedkvarter. Det er også her distriktets operasjonssentral vil ligge. Fire alternativer er vurdert: Drammen, Tønsberg, Skien og Hønefoss. Nå skal politidirektøren snart ta sin beslutning i forhold til lokalisering.

I sitt høringsnotat har Politidirektoratet foreløpig konkludert med at Drammen er best egnet til å huse distriktets operasjonssentral, tett fulgt av Tønsberg. Dette er en helt riktig konklusjon i dag og et valg som vil stå seg enda bedre i fremtiden.

Drammensregionen vokser mest
Et nytt hovedkvarter for politidistriktet må reflektere befolkningstyngden. Drammen og Tønsberg vurderes i så måte ganske likt i dag. Ser man imidlertid dette i et litt lengre perspektiv er tendensen at Drammen vokser mer enn Tønsberg. Fra 2004 til 2014 var befolkningsveksten i Drammen 13,3 prosent, mot 10,6 prosent for Tønsberg.

Drammen er i dag Norges 5. største tettsted, med 112 000 innbyggere etter SSB´s beregningsmåte. Tilsvarende tall for Grenland er 91 000 innbyggere og for Tønsberg 51 000 innbyggere.

Drammensregionen vokser nest raskest i hele landet. Ringerike på sin side vil med Ringeriksbanen oppleve sterk befolkningsvekst. Anslag tilsier at Drammensregionen vil ha over 211 000 innbyggere i 2040, mens Ringerike og Hole til sammen vil telle 75 000. Drammen vil derfor være enda mer sentralt om få år, sett i forhold til hvor majoriteten av befolkningen kommer til å bo. Valget av lokalisering av politidistriktets operasjonssentral skal stå seg også i 2040. Det er et valg for fremtiden, ikke for fortiden.

Samordnet alarmsentral
Det skal etableres en samordnet alarmsentral i alle de nye politidistriktene. I Drammen har vi dette allerede. De tre nødmeldetjenestene (brann, politi og helse AMK) ble samlokalisert i Drammen med virkning fra 2010. Siden da er det bygget opp et godt tverretatlig arbeidsmiljø gjennom aktiv jobbing med å forene ulike kulturer, organisasjonsutvikling og samarbeidsrutiner.

I Stortingets behandling av politireformen understrekes det at det må settes av tid til en god prosess før endelig beslutning om tidspunkt for samlokalisering tas. Samtidig fremheves viktigheten av forankring og det å skape et lokalt medeierskap til resultatet. Det antydes at det kan være behov for å bruke tre år eller mer for å gjennomføre samlokaliseringen i politidistriktene.

Drammen som referanseprosjekt
Det vil være et feilgrep og et stort tilbakeskritt dersom politireformen skulle bryte opp landets eneste samlokaliserte alarmsentral. I Drammen er det ikke bare 110 og 112 som er samordnet, men også 113-sentralen er inkludert på en vellykket måte.

Drammen er den beste lokaliseringen for nytt politidistrikt.
Drammen er den beste lokaliseringen for nytt politidistrikt.
I tiden fremover skal nødmeldetjenestene samlokaliseres over hele landet. Drammen vil med fordel kunne tjene som et referanseprosjekt og en læringsbase for oppbyggingen av lignende sentraler i resten av landet. Dette gjelder felles kulturbygging, teknisk og faglig utvikling, organisasjonsbygging og etablering av funksjonelle fellesrutiner.

Denne muligheten går tapt dersom dagens samlokaliserte alarmsentral brytes opp og 110- og 112-sentralen flyttes til Tønsberg eller en annen by. I så fall vil det også herske usikkerhet med hensyn til hvordan Vestre Viken HF skal organisere sin 113-sentral. Nettopp fordi alarmsentralen i Drammen integrerer alle de tre nødmeldetjenestene på en god måte er det av nasjonal interesse å beholde den samlokaliserte alarmsentralen i Drammen.

Det har tatt år å bygge opp en godt fungerende alarmsentral. I tillegg til arbeidet som er nedlagt er det gjort betydelige tekniske og bygningsmessige investeringer. Verdien av disse investeringene vil også gå tapt dersom Politidirektoratet velger et annet administrasjonssted enn Drammen for Sør-Øst politidistrikt.

Gode utvidelsesmuligheter
Politihuset i Drammen er bygget i 1999. Huset er funksjonelt og fleksibelt, slik at det er relativt enkelt å flytte på enheter internt. Dersom det i fremtiden er behov for utvidede arealer, er utvidelsesmulighetene gode ved politihuset på Grønland i Drammen. Det er også andre ledige tomter nær dagens politihus.

Nærhet og tilgjengelighet
Politihuset i Drammen ligger 100 meter fra Fylkesmannen, hvor også beredskapsavdelingen er organisert. I Drammen møtes hovedveiene E18, E134 og RV23. Drammen er det mest sentrale transportknutepunktet i det nye politidistriktet. Hele Buskerud, nordlige del av Vestfold og øvre og midtre Telemark har kortere reisevei til Drammen enn til Tønsberg. Fra 2019 vil ny vei gjennom Kongsberg forkorte reisetiden fra Telemark ytterligere. Hele 18 av dagens politistasjoner og lensmannskontor i det nye politidistriktet har mindre enn 1 times reisetid til Drammen.

Tilgang til et stort arbeidsmarked
Busstasjonen og jernbanestasjonen i Drammen, et steinkast fra politihuset, betjener hele østlandsregionen. Drammen befinner seg i pendleravstand for om lag en million mennesker, inklusive hele Oslos arbeidsmarked. I tillegg har Drammen et variert næringsliv som vil kunne tilby egnet arbeid til ektefeller og samboere av de som jobber i politihuset. Muligheten til å rekruttere dyktige folk er derfor god.

Valget av administrasjonssted for Sør-Øst politidistrikt er av avgjørende betydning, for politiet selv og for innbyggerne de skal betjene. Drammen er et valg for fremtiden!

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s