Halv milliard på bok

Drammen kommune med god økonomi
Drammen kommune med god økonomi
Drammen har nær en halv milliard kroner i banken i «sparepenger» og kunne vært bortimot gjeldfri i forhold til den gjelden som kommunekassen betjener. Vi har bedrifter som bidrar med store kontantoverføringer i form av utbytte hvert eneste år. Dette er litt av det økonomiske bildet vi ser, når rådmannen nå legger frem sin økonomioversikt.

Rådmannen har nå offentliggjort 1. tertialrapport for Drammen kommune. Regnskapet for årets første fire måneder viser at driften er i balanse og at kommunen styrer mot et solid overskudd også i 2016, anslagsvis 75 millioner kroner.

Overskudd gir handlingsrom
Drammen har lavere inntekter enn landsgjennomsnittet, men vi er den av de ti største kommunene som får mest ut av pengene. Folketallet i Drammen vokser, og med det behovet for gode tjenester og investeringer i infrastruktur, skoler, barnehager, bygg og anlegg. For å kunne møte dette trenger vi å frigjøre ressurser innenfor de rammene vi har. Derfor må vi vise streng budsjettdisiplin og sørge for at driften går med overskudd.

Kommunen har store verdier
Kommunen har store verdier gjennom sitt eierskap i ulike selskaper, med Energiselskapet Buskerud (EB) som det største. EB eies av Drammen kommune og Buskerud fylkeskommune med 50 prosent hver. Verdien av Drammen kommunes andel av EB er per i dag beregnet til et sted mellom 2,5 og 3 milliarder kroner. I tillegg til EB henter kommunen utbytte fra Lindum og fra Drammen kino. Disse verdiene, og verdiene i andre selskaper, kunne vært solgt for å nedbetale gjeld. Bystyret har imidlertid valgt å sitte på verdiene og innkassere utbytte. Det samlede utbyttet fra kommunens eierandeler i aksjeselskaper i 2016 er beregnet til 65 millioner kroner. Dette styrker vår driftsøkonomi betydelig.
Vi sikrer oss

For å sikre oss mot uventede utgifter og renteøkning har bystyret vedtatt en egen handlingsregel som er styrende i kommunens budsjettarbeid. Vi skal til en hver tid ha en generell reserve på minimum 3 prosent av brutto driftsutgifter og et rentesikringsfond på én prosent av kommunens samlede lånegjeld, ikke medregnet Startlån.

Vi ligger foran skjema

Dette kravet tilsier at kommunen skulle ha et disposisjonsfond på 191,1 millioner kroner ved utgangen av 2016. I 2015 hadde Drammen kommune et netto driftsoverskudd på 160,8 millioner kroner. Dette settes nå i sin helhet av til disposisjonsfondet, slik at vi ved utgangen av 2016 vil ha om lag 434 millioner kroner på bok.

Finansierer investeringer over driften
Ut over dette har bystyret vedtatt at minst 40 prosent av bykassens investeringer (ikke medregnet investeringer i vann og avløp) skal egenfinansieres. I fjor ble dette kravet innfridd, og vi fortsetter i 2016. Dette er mulig fordi kommunen har et driftsoverskudd.

Drammen investerer mye
Det planlegges betydelige investeringer i den kommende fireårsperioden. De største investeringene vil skje innenfor grunnskole og innenfor helse- sosial- og omsorgstjenester. I tillegg venter tunge investeringer innenfor vann og avløp. Dette skal vi realisere uten at gjelden vokser mer enn det vi til enhver tid har kontroll på, takket være effektiv drift og god økonomistyring.

Godt rustet for fremtidig vekst
God budsjettdisiplin og effektiv drift gjør at Drammen kommune kan levere gode tjenester, til tross for lavere inntekter enn landsgjennomsnittet. Store ambisjoner kan realiseres blant annet gjennom økt driftoverskudd. Vi bygger reserver, sikrer oss mot renteøkning og begrenser veksten i lånegjelden. Store verdier i selskaper gir oss årlig utbytte og kommunen et større handlingsrom.

En kommentar om “Halv milliard på bok

  1. Du verden! Jeg må si at jeg ble kraftig imponert nå! Jeg håper ikke langfingrede fremtidige politikere sløser bort sparepengene…

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s