Bystyret vil ha sikrere skoleveier

I DT torsdag 26. januar ga jeg uttrykk for at Buskerud fylkeskommune og Statens Vegvesen ikke i tilstrekkelig grad prioriterer sikring av skoleveier. Jeg siktet da til fylkesveiene som går gjennom Drammen kommune, og nevnte spesielt behovet for å etablere lysregulering av gangfelt i de fylkeskommunale veiene Konnerudgata og Stubberudveien.

I en pressemelding viser lederen av fylkets trafikksikkerhetsutvalg, Olav Skinnes, til at 50 millioner kroner brukes til ny gang- og sykkelvei langs Bjørnstjerne Bjørnsons gate og nytt fortau langs Nordbyveien. Det er vel og bra, men dette er veier som skal bygges om og utbedres og ikke tiltak som er spesielt innrettet på å sikre skoleveier.

I pressemeldingen holder Skinnes også frem at Drammen kommune ikke hadde søkt om fylkeskommunale midler til trafikksikring av skoleveier (kommunale veier) i 2016. Det var ukjent for meg og jeg gjorde det klart at dette var noe jeg ville undersøke nærmere. Det har jeg også gjort.

Jeg er kjent med at et kriterium for tildeling av trafikksikringsmidler er at kommunen selv dekker 40 prosent av utgiftene til det omsøkte tiltaket.

En gjennomgang viser at Drammen kommune søkte om midler til sikring av skoleveier i 2013, til Fjell skole i form av fortau langs Skogerveien. Kommunen søkte om 1 140 000 kroner av en total kostnad på 1 900 000 kroner. Søknaden ble avslått.

I 2014 søkte Drammen kommune om midler til en hente- og bringeløsning ved Brandengen skole. Omsøkt beløp 1 200 000 kroner av en kostnad på i alt 2 000 000 kroner. Søknaden ble avslått.

I 2015 søkte vi midler til en tiltakspakke for trafikksikkerhet ved Aronsløkka skole. Omsøkt beløp var 960 000 kroner av en totalkostnad på 1 600 000 kroner. Trafikksikkerhetsutvalget tildelte den gangen 200 000 kroner. Det har således ikke vært så mye å hente for Drammen kommune fra denne ordningen så langt.

Det er riktig at kommunen ikke søkte om tilsvarende midler i 2016.

For 2017 har vi imidlertid søkt om 360 000 kroner av en total kostnadsramme på 600 000 kroner til nytt fortau langs Verven ved Brandengen skole. Nå ser jeg at trafikksikkerhetsutvalgets leder opplyser at Drammen kommune vil få innvilget denne søknaden, og det er bra.

Når det gjelder trafikksikkerhet for skolebarn langs kommunale veier er bystyret i Drammen klar over at dette ansvaret først og fremst hviler på kommunen selv. Det har flertallspartiene tatt alvorlig, og jeg vil minne om bystyrets vedtak fra behandlingen av økonomiplanen i høst:

”Tilbakemeldingene fra elever og innbyggere gir et entydig inntrykk av viktigheten av trygge skoleveier. Dette arbeidet styrkes med kr. 2 mill. pr år i perioden.”

Allikevel er det en hel del som gjenstår før skoleveiene langs fylkesveiene i Drammen er tilstrekkelig sikre. Folk skiller ikke mellom fylkesveier og kommunale veier, de vil bare at barna deres skal være trygge på vei til og fra skolen. Og nå setter jeg min lit til at de ansvarlige i fylkeskommunen og Statens vegvesen følger opp og virkelig setter denne saken på dagsorden. Vi må samarbeide. Jeg håper at brevet mitt, som har ligget ubehandlet i ett år, kan settes på dagsorden i et møte.

Vi vil ha veien til skolene sikrere.
Vi vil ha veien til skolene sikrere.

Blogglisten hits

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s