Drammen – solid økonomisk overskudd i 2016

I forbindelse med presentasjon av foreløpig driftsregnskap fikk jeg anledning til å si noen ord. Dette er hva jeg sa:

Drammen kommunes foreløpige driftsregnskap for 2016 viser et netto driftsoverskudd på om lag 186 millioner kroner. Dette tilsvarer 3,9 prosent av brutto driftsinntekter. Etter årsoppgjørsdisposisjoner er overskuddet i overkant av 89. millioner kroner. – Dette er vesentlig bedre enn budsjettert, sier ordfører Tore Opdal Hansen, og legger til at kommunens driftsresultat de siste årene har vært bedre enn gjennomsnittet for norske kommuner.

Det gode resultatet fremkommer etter at Drammen kommune har dekket inn et tilbakebetalingskrav av tidligere mottatt momskompensasjon for Drammensbadet fra Skatt sør på om lag 58 millioner kroner.
– Siste ordet er ikke sagt i den saken, men vi har dekket inn dette kravet med midler fra kommunens disposisjonsfond. Det understreker hvor viktig det er for kommunen å ha reserver når uventede ting dukker opp, slår Opdal Hansen fast.

– Det er flere forhold som bidrar til det gode resultatet. Virksomhetene har i sum netto mindreutgifter på cirka 15 millioner kroner. Dette viser at det er god økonomistyring i organisasjonen. Oppvekstområdet er fremdeles en utfordring og det er mindre overskridelser innenfor helse, sosial og omsorg samt administrasjon, sier ordføreren, og minner samtidig om at bystyret har styrket tjenesteområdene med i alt 27 millioner kroner i løpet av året.

– I tillegg har skatteinngangen vært god hele året, og Drammen har hatt sterkere skattevekst enn landet for øvrig, med 10,9 mot 9,7 prosent. Noe av denne veksten oppveies av en reduksjon i rammetilskuddet fra staten, men netto merinntekter er på 28 millioner kroner sammenlignet med revidert budsjett, fortsetter Opdal Hansen.

Drammen kommune har betydelige merinntekter fra integreringstilskudd og bosetting av flyktninger. Lavere renter og god likviditet gjennom året gir kommunen en bedring i finansregnskapet på 13 millioner kroner og utgiftene til pensjon er 9 millioner kroner lavere enn budsjettert.

– Vi kan glede oss over at Drammen kommune har viktige og lønnsomme eierposisjoner. I løpet av 2016 har vi hentet eieruttak og utbytte på i alt rundt 130 millioner kroner. Vi kunne ha solgt vår andel i for eksempel Glitre Energi og betalt gjeld, men bystyret har i stedet valgt å være en aktiv eier og ta ut utbytte. Dette gir årlig et viktig tilskudd til driften av kommunens tjenester, påpeker ordføreren.

– Kommunen har fortsatt et høyt investeringsnivå og regnskapet viser at vi har investert for i alt 587 millioner kroner i 2016. Kommunens gjeld har imidlertid ikke økt med mer enn 76 millioner kroner, og det er gledelig å se at gjeldsveksten avtar, sier Opdal Hansen.

– Drammen kommune har over en årrekke bygget opp et disposisjonsfond i form av en generell reserve og et rentesikringsfond. Ved inngangen av 2016 utgjorde disposisjonsfondet vel 286 millioner kroner. Det ble imidlertid gjort betydelige avsetninger i forbindelse med behandlingen av 1. og 2. tertialrapport. I tillegg har vi nå et udisponert overskudd for 2016 på vel 89 millioner kroner. Det betyr at Drammen kommune har gått inn i 2017 med om lag 510 millioner kroner på bok. Det er godt å ha i bakhånd hvis tidene skulle forandre seg, avslutter Tore Opdal Hansen.

Overskudd gir økonomisk trygghet for at kommunen kan levere gode tjenester.
Overskudd gir økonomisk trygghet for at kommunen kan levere gode tjenester.

Blogglisten hits

En kommentar om “Drammen – solid økonomisk overskudd i 2016

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s