42 nye lærlinger i kommunen

Vi trenger flere ansatte i Drammen kommune i årene fremover. Ansatte som er gode fagfolk innen sine oppgaver. Drammen har nå en offensiv strategi for å knytte til seg nye medarbeidere. I dag fikk jeg hilse på 40 av dem. Vi har anmodet fylkeskommunen om å opprette flere plasser for barne- og ungdomsarbeiderfaget. Fordi vi trenger dem.

I mitt innlegg til lærlingene sa jeg:

Velkommen som nye lærlinger i Drammen kommune
Bystyret har vedtatt å øke antallet lærlinger i Drammen kommune. Hvert år fra 2017 til 2020 skal det opprettes minst 20 nye lærlingplasser i tillegg til de vi har. Det betyr 80 nye plasser og en økning fra 49 i 2016 til 129 i 2020. Det er en økning på omlag 265 prosent. Det må sies å være et krafttak. Flere lærlinger i kommunen gir bedre rekruttering med god kompetanse. Dere er flere lærlinger i dag enn planlagt økning. Det er fordi vi trenger flere raskere.

Trenger å rekruttere nye fagfolk
De fleste lærlingplassene i kommunen i dag er innenfor helsefagarbeiderfaget eller barne- og ungdomsarbeiderfaget. Det er også innenfor disse fagene at økningen vil komme de neste årene, og det er særlig her kommunen har et rekrutteringsbehov.

Kommunen trenger lærlinger og gode medarbeidere. Som eksempel kan nevnes at SSB har beregnet at det vil være en underdekning på om lag 46 000 helsefagarbeidere i 2030, på landsbasis. Både denne yrkesgruppen og barne- og ungdomsarbeidere står foran et generasjonsskifte de nærmeste årene, siden mange nærmer seg pensjonsalder. Dette vil Drammen kommune møte offensivt.

Prioriterer faglært arbeidskraft
Bystyrets vedtak ble gjort for å møte denne situasjonen. Kommunen vil trenge mange nye, kompetente medarbeidere for å kunne levere gode tjenester til innbyggerne. Når det gjelder skoler og barnehager ønsker bystyret dessuten å øke kvaliteten og medarbeidernes kompetanse. På sikt skal ufaglært arbeidskraft erstattes av faglærte ansatte.

Kamp om arbeidskraften
Som en viktig samfunnsaktør og byens største arbeidsplass har Drammen kommune også et ansvar for å tilby læreplasser innenfor viktige tjenesteområder til ungdommer bosatt i Drammen. Fagopplæring bidrar til opplæring og sysselsetting av ungdom og til å sikre kvalitet og kompetanse i de kommunale tjenestene.

I dag fikk jeg ønske lærlingene velkommen. Vi trenger dem.
SSBs beregninger tilsier at det i fremtiden vil bli kamp om arbeidskraften, også i offentlig sektor. Kommunen må derfor ha en aktiv rekrutteringspolitikk og fremstå som en trygg og interessant arbeidsplass. En velfungerende lærlingordning vil være et konkurransefortrinn.

Det å beherske et fag gir stolthet og autoritet, og denne kompetansen inngir respekt hos oss vanlige folk. I dag er det 42 nye lærlinger som skal begynne i lære. Som ordfører jeg veldig glad for det.

Det er flere ting som kjennetegner Drammen kommune som arbeidplass:
• Drammen kommune er kjent for å ha en profesjonell og dyktig organisasjon.
• Drammen kommune er en av de største arbeidsplassene i Buskerud, og jeg er stolt av våre nær fire og et halvt tusen ansatte.
• Hele 3 360 av disse jobber innenfor helse, sosial og omsorg og i barnehage og skole.

Det viktigste oppdraget vi har som kommune er å sørge for at byens 68 000 innbyggere har tilgang til grunnleggende velferdsgoder av høy kvalitet gjennom hele livet, så som barnehage, skole, helsetjenester og eldreomsorg. Disse tjenestene vil det være behov for i all overskuelig fremtid.

Drammen kommune har hatt lærlinger i 22 år, så vi har lang erfaring med å rekruttere medarbeidere på den måten.

Vet dere at cirka 3 000 av dagens drammensere er over 80 år gamle. Om 20 år vil dette ha økt til 6 000. Det sier noe om hvordan vi må utvide og utvikle kommunens tjenester. På det tidspunktet vil dere vær rundt 40 år gamle, sånn pluss minus, og forhåpentligvis fortsatt i full vigør som helsefagarbeider, barne- og ungdomsarbeider eller i mediagrafikerfaget ved en eller annen avdeling i Drammen kommune.

Drammen er en by i vekst og det vil være et stort behov for den kompetansen dere får dere i læretiden Vi trenger dere og jeg håper at dere vil velge Drammen kommune som arbeidsplass når dere får fagbrev.

Dagens lærling er morgendagens fagfolk. Vi trenger dem.
Som lærling i Drammen kommune kan vi tilby deg en solid yrkesopplæring som fører til fagbrev. Du vil få kurs og variert praksis på ulike arbeidssteder. Det vil være faste og dyktige instruktører som har ansvaret for faglig oppfølging og veiledning under læretiden tid.

I læretiden skal dere først og fremst bli kjent med helse, sosial og omsorg, barnehage og skole og mediagrafikerfaget hvor dere vil tilegne dere kunnskap og kompetanse. Men vi vet at dere også underveis i læretiden vil gi mye tilbake til arbeidsplassen.

Veilederne deres vil være allerede faglærte medarbeiderne i kommunen og disse vil få nye utfordringer og utviklingsmuligheter gjennom å være veiledere. En godt fungerende lærlingordning er også med på å skape et positivt omdømme og et bedre grunnlag for at kommunen kan rekruttere enda flere dyktige medarbeidere. Som lærlinger er dere flotte ambassadører for kommunen.

Jeg ønsker dere velkommen til Drammen kommune og til helse, sosial og omsorg, skole og barnehage og den nye multimedieenhet i kommunen.

Lykke til med to år som lærling. Jeg håper at denne tiden blir både lærerik og inspirerende og at dere blir kjent med mange av våre dyktige medarbeidere.

Takk for oppmerksomheten.

Blogglisten hits

2 kommentarer om “42 nye lærlinger i kommunen

  1. Har et barnebarn som har gått på Åssiden v. g skole . har gått nå i snart 2år og får ikke læringsplass ingen gidder å hjelpe Har tatt glass i byggefaget. Mange år bortkastet skole gang

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s