Marienlysts skjebne avgjøres i bystyret av bystyret

Marienlystsaken i sin fulle bredde er ikke fremlagt. Marienlystsaken er derfor heller ikke avgjort. Heller ikke for meg. Jeg mener at bystyret har tatt mange gode avgjørelser for byens utvikling de siste 10-årene. Det er jeg sikker på også vil skje i denne saken. Engasjementet er stort og jeg er sikker på at alle folkevalgte vil lytte godt i høringsperioden. Det vil være med på å kvalitetssikre beslutningen – uansett hva den blir.

Øystein Selbo, stiller meg i et åpent brev i DT noen spørsmål angående fremtidig bruk av Marienlyst. Han er særlig opptatt av samarbeidsavtalen med Ticon Eiendom AS og vårt felles selskap Marienlyst utvikling AS.

Marienlyst utvikling AS ble opprettet i 2012 og samarbeidsavtalen ble vedtatt av bystyret 18. september samme år. Alle saksdokumentene er tilgjengelige på Drammen kommunes nettsider (bystyret 18.9.2012 – sak 107/12). Alle andre dokumenter knyttet til Marienlystsaken er også offentlige. Alt er åpent.

Den gangen, i 2012, ble saken vedtatt med 48 mot én stemme. Siden da har noen partier snudd, og tilkjennegitt at de ikke ønsker en slik utbygging av Marienlyst.

Vi skal lytte til byens innbyggere før vi avgjør Marienlystsaken
Marienlyst utviklings oppgave er å legge frem et forslag til reguleringsplan for området. 23. april 2014 vedtok bystyret planprogrammet for Marienlyst, og bestemte således hva som skulle utredes videre i saken. Dette har det vært arbeidet videre med i prosessen:
• Nærmiljø og idrett
• Miljøfaglige forhold
• Byform og bystruktur
• Overvannshåndtering
• Handel og næring
• Trafikk og trafikksikkerhet
• Teknisk infrastruktur
• Sosial infrastruktur
• Anleggsfasen

Reguleringsplanen har ennå ikke kommet til Drammen kommune som planmyndighet. Saken er således ikke utsatt til etter valget. Jeg regner med at de folkevalgte får planen til politisk behandling i løpet av høsten. Da vil også utredningene gjøres kjent. Når vi kommer så langt, vil reguleringsplanen bli lagt ut til offentlig ettersyn. Reguleringsplanen for Marienlystområdet vil bli behandlet på lik linje med andre slike reguleringssaker.

Ekstern juridisk vurdering av samarbeidsavtalen
Det har blitt reist tvil om lovligheten ved å inngå samarbeidsavtalen med Ticon Eiendom AS. Drammen kommune ønsker å følge lover og retningslinjer, og før politisk behandling i september 2012 innhentet vi en ekstern juridisk vurdering. Konklusjonen fra advokatene var at avtalen mellom Drammen kommune og Ticon Eiendom AS var innenfor reglementet for offentlige anskaffelser. Denne vurderingen er selvfølgelig offentlig.

Styrets sammensetning
er regulert i utviklingsavtalen mellom Drammen kommune og Ticon. Ticon utpeker to styremedlemmer. Drammen kommune utpeker ett styremedlem. Drammen kommune har i tillegg rett og plikt til å foreslå ett eksternt styremedlem som skal være styreleder. Styret består i dag av styreleder Leif Johansen og styremedlemmene Kristian Falck-Pedersen og Finn Hodt jr. utpekt av Ticon og Bjørn Holm utpekt av Drammen kommune.

Kostnader til utvikling av prosjektet så langt
Det er riktig at regnskapet til Marienlyst utvikling AS viser at det i juni 2017 er påløpt 26 millioner kroner til utvikling av prosjektet gjennom de snart fem årene som har gått. Regnskapet ligger tilgjengelig på Drammen kommunes hjemmesider under politikerspørsmål knyttet til bystyret behandling av 1. tertialrapport i juni. Anslagsvis halvparten av midlene er gått til honorar til Ticon Eiendom AS for utvikling og administrasjon av prosjektet. Den andre halvparten er gått til tekniske konsulenter, arkitekter, juridisk bistand og finanskostnader.

Risiko ved å si opp avtalen
Avtalen mellom kommunen og Ticon inneholder en rekke forutsetninger som skal oppfylles for at prosjektet skal gjennomføres. Dersom prosjektet ikke blir realisert skal påløpte kostnader fordeles med 50 prosent på hver av eierne, altså om lag 13 millioner for Drammen kommune. Dersom prosjektet blir realisert dekkes kostnadene av fremtidige inntekter fra boligsalg.

I henhold til avtalen har partene rett til å kreve bortfall av avtalen dersom endelig regulering ikke foreligger innen fem år fra avtaleinngåelse. Avtalen ble inngått 8. oktober 2012. En eventuell oppsigelse av avtalen som ikke er i tråd med avtalen, vil reise en rekke juridiske problemstillinger, heriblant spørsmålet om erstatningskrav. Hvis det skulle skje vil det være retten som skal ta stilling til det. Det er derfor ikke hensiktsmessig for meg å spekulere i hvilke juridiske eller økonomisk konsekvenser dette kan komme til å få.

Kom med innspill i høringsperioden
Når reguleringsplanen blir lagt ut til offentlig ettersyn, antagelig om et par måneder, håper jeg på mange innspill fra drammenserne. Jeg vil også ta initiativ til et åpnet møte om saken, slik at det blir enkelt for de som har synspunkter å fremme disse. Jeg håper også at folk setter seg godt inn i saken når den kommer, diskuterer den med naboer, familie og venner eller i organisasjoner de er medlemmer av. Når saken blir kjent. Ta pennen fatt og gi tilbakemelding! Alle konstruktive innspill vil bli godt mottatt.

De som er for og de som er imot Marienlystsaken har en ting felles. De er glad i byen sin. Derfor bryr de seg. Hvilket standpunkt jeg kommer til å falle ned på i denne saken vet jeg ikke i dag. Jeg håper selvfølgelig at vi kan realisere idrettsløftet innenfor akseptable rammer på Marienlyst. Den saken som kommer vil vise om det er mulig.

Blogglisten hits

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s