2000 medarbeidere som jobber for våre barn og unge

I dag hadde vi samling for 2000 ansatte i skole, barnehage og oppvekst. Drammenshallen var stedet. Det ga meg en anledning til å takke for den solide jobben våre ansatte gjør for å utvikle Drammensskolen. Gi våre barn og unge en best mulig start på livet.

Dette er det jeg sa i dag

Kjære alle sammen!

Kick-off i Drammenshallen med 2000 medarbeidere.
Jeg blir veldig glad når jeg ser dere – 2000 ansatte i Drammen kommune – samlet her i Drammenshallen. Her ser du et bilde fra i fjor, da hadde vi første storsamling.

Det er dere som får frem de gode resultatene. Tusen takk for jobben du gjør! Dere står på for at vi skal lykkes med læringsløpet fra 0 til 18, og dere utgjør en positiv forskjell i barn og unges liv. Vi ser resultatene.

Det er ekstra hyggelig at jeg også i år kan ønske velkommen til gode samarbeidspartnere og gjester – og snart nye medarbeidere i ny kommune – fra Nedre Eiker og Svelvik kommuner.

I dag skal vi dele erfaringer, bli motivert og engasjert i et miljø det knapt finnes maken til i Norge. Og hvilken ramme!

Jeg håper denne dagen ikke bare vil gi dere inspirasjon i dag, men også gi dere påfyll, slik at dere i etterkant kan drøfte og sette ord på hva dere lærte her i dag – og som vil være viktig å ta med seg i videre realisering av Læringsløp Drammen.

Drammen høster stor anerkjennelse for det arbeidet vi gjør innenfor barnehage, skole og oppvekst. Til daglig er det kanskje ikke så mange av dere som tenker over det.
Som ordfører blir jeg veldig stolt av alle de positive tilbakemeldingene jeg får fra nøkkelpersoner og ledere i politikken, i forvaltningen og andre steder for det arbeidet du gjør.

Du lurer sikkert på hva disse tilbakemeldingene går ut på. Jeg skal gi deg noen eksempler:

– Det første jeg vil trekke frem er at Drammen svært ofte blir trukket frem på nasjonale konferanser og på andre nasjonale møtearenaer. Årsaken til det er at man ønsker å vise til Drammen, når gode praksissvar på nasjonale ambisjoner skal forklares og eksemplifiseres. I tillegg får rådmannen og vi folkevalgte mange forespørsler om foredrag. De ønsker å få innblikk i hva vi gjør i Drammen – fordi det gir resultater. Vi er gode på byutvikling – men vi er også gode på oppvekst.

– Det andre jeg vil trekke frem er at Drammen både påvirker og inspirerer nasjonale beslutningstakere. Både Norges Beste-satsingen og Læringsløp Drammen høster anerkjennelse for den helhetlige satsingen på barn og unge, og ikke minst ambisjonen om å realisere alle barn og unges fulle potensial i et nært samspill mellom barnehage, skole og oppvekst.

Den nye Stortingsmeldingen Lærelyst – tidlig innsats og kvalitet i skolen har mange gjenkjennende elementer fra Læringsløp Drammen, og det er vi selvsagt glade for. Vi er glad for at vi kan lære bort. Det er eksempelvis bare hyggelig at langt over 300 av landets 428 kommuner kopierte drammensskolens digitale strategiske plattform.

– Det tredje jeg vil trekke frem er at Drammen går i front for å styrke barn og unges oppvekstvilkår. Vi utfører ikke bare nasjonal utdannings- og oppvekstpolitikk, vi er med og former den også.

Med Læringsløp Drammen satser vi tungt på barn og unges kompetansegrunnmur, og så satser vi sterkt på forsterkningstiltak. Vårt arbeid med sommerskole, aktivitetsskole, gratis barnehage og Ung 11 blir lagt merke til for å si det forsiktig, og det som kjennetegner vårt arbeid i Drammen er at vi klarer å ha høy kvalitet i det vi gjør selv når etterspørselen er stor.

Ta sommerskolen som et eksempel. Her startet vi i 2014 med 300 elever. Nå i 2017 hadde vi ca 1600 elever. Tilbudet er utvidet mht til elevgrupper og innhold, og den høye kvaliteten er ivaretatt. Svært fornøyde elever og foresatte taler sitt tydelig språk. Vi leverer.

Ta anerkjennelsen til dere – for dere har en betydelig aksje i den – og bruk tilbakemeldingen som en inspirasjon til videre arbeid.
Jeg vet dere er opptatt av beste praksis og ny neste praksis som potensielt kan bli ny beste praksis. Det er slik dere hele tiden klarer å utvikle kvaliteten i det arbeidet dere gjør hver for dere og i fellesskap.

Det er flere grunner til at vi ligger i front. Jeg er helt sikker på at jeg har hele bystyret med meg når jeg sier at: hovedårsakene til at vi klarer å ligge i front hviler tungt på at vi har høye ambisjoner på vegne av alle barn og unge. I tillegg har Drammen også høye ambisjoner på vegne av alle våre ansatte og ledere.

– På kompetansesiden har vi et kompetansesenter for barnehage, skole og oppvekst som styrker virksomhetenes forutsetninger til å lykkes med sine læringsoppdrag. I Læringsløp Drammen sier vi at «ingen kan stå, eller skal stå alene med sine utfordringer», og kompetanse er nøkkelen. Akkurat nå vet jeg at kompetansesenteret jobber iherdig med å styrke språkkompetansen for pedagogiske medarbeidere, en ny plan for digitalisering og utvikling av barn og unges sosiale og emosjonelle kompetanse er under utarbeidelse og kompetansesenteret ruster seg til å jobbe enda tettere mot oppvekstsektoren fremover

– Høye ambisjoner gjør at vi også har gått inn i flere utviklings- og forskningsprosjekter i barnehage, skole og oppvekst – sammen med ledende forskere nasjonalt og internasjonalt. Mange av prosjektene er støttet av Norges Forskningsråd, og her er det et svært trangt nåløye for å få økonomisk støtte.

• Lekbasert læring (styrke barnas kompetanse i barnehagen),
• 1+1-prosjektet (styrke matematikklærerens matematikkundervisning),
• lærerspesialister (ekspertlærere gir veiledning til kollegaer),
• KOBA (skolering av barnevernansatte med vektlegging av utdanningsforsking og risikoutsatte barn),
• Bedre Helse (styrking av ungdommers sosiale og emosjonelle kompetanse)

er alle eksempler samarbeidsprosjekter der Drammen er med og utvikler kunnskap og ferdigheter som vil svært relevant og viktig for oss selv, men også i høyeste grad for andre kommuner og nasjonale utdanningsmyndigheter

– I oppvekstområdet satser vi tungt på forebygging og lavterskeltiltak for risikoutsatte barn og deres familier, og jeg er svært glad for at senter for oppvekst nå ser kritisk på sammenhengen i alle forebyggings- og lavterskeltiltak slik at barn og unge og deres familier får riktig hjelp til rett tid.
• Familiehjelpen,
• levekårstemaet,
• tidlig-inn-teamet
• og læringsmiljøteamet
gjør alle en flott jobb hver for seg, og så er det viktig at barn, unge og deres familier opplever at tjenestetilbudet henger godt sammen. Skal våre brukere oppleve helhet og sammenheng, er det en forutsetning at vi arbeider aktivt med det i egne rekker også. Og det gjør vi.

Jeg vet det er mye å glede seg til, og som ordfører gleder jeg meg – sammen med deg – til å være med å utvikle Læringsløp Drammen videre frem mot 2020.

I Drammen jobber vi som et stort lag der politikere, rådmann, ledere og ansatte jobber tett sammen for å oppnå gode resultater. Det skal vi fortsette å gjøre i årene som kommer fordi det gir resultater.

Eller for å si det med setningen vi ofte bruker: Hardt, målbevisst arbeid over tid gir resultater.

Da gjenstår det for meg å ønske deg lykke til med årets Kick Off.

Takk for oppmerksomheten.

Blogglisten hits

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s