Drammen kommune har solid økonomi

Bystyret i Drammen vedtok nylig budsjett og økonomiplan. Drammen kommune har over mange år hatt et høyt investeringsnivå. Dette har vært knyttet til byutvikling, skoleutbygging, flerbrukshaller og flere andre formål. Disse investeringene er nødvendige for å kunne møte behovene til en voksende befolkning. Som følge av investeringsnivået har Drammens lånegjeld økt og vil ved årsskiftet utgjøre om lag 5 543 millioner kroner. Det kan høres høyt ut, men tar man i betraktning at kommunen sitter på verdier, som kunne gjort kommunen gjeldfri innen kort tid, så forstår man bedre at gjeldssituasjonen ikke var tema under budsjettdebatten.

I årene fremover vil det fortsatt være behov for å foreta betydelige investeringer   innenfor de tunge tjenesteområdene som helse og skole, samt teknisk infrastruktur. Budsjettet for 2018 har en investeringsramme på 845 millioner kroner, og for hele planperioden (2018-2021) planlegges investeringer for i alt 3 043 millioner kroner.

Økt egenfinansiering
I kommunens budsjettreglement ligger et krav om at minst 20 til 25 prosent av kommunens investeringer skal egenfinansieres. Unntatt er investeringer innenfor vann og avløp og i utleieboliger, siden kostnadene ved disse investeringene dekkes av henholdsvis gebyrer og husleie.

Bystyret har vedtatt at det for 2018 skal overføres 92,8 millioner kroner fra driftsbudsjettet til investeringsbudsjettet. For hele perioden 2018 til 2021 dreier det seg om 336,6 millioner kroner. Det reduserer kommunens lånebehov.

Raskere nedbetaling av gjeld
Fra og med 2016 har kommunen lagt opp til raskere nedbetaling av gjeld, og nedbetalingstiden er redusert fra 30 til 25 år. Denne nedbetalingstakten videreføres i den kommende fireårsperioden, og samlet betaling av avdrag anslås til cirka 965 millioner kroner over fire år.

Store verdier balanserer et høyt gjeldsnivå
Drammen kommune har store verdier i veier, anlegg og bygninger. Drammen Eiendom KF forvalter på vegne av kommunen betydelige verdier, i form av boliger og formålsbygg (skoler, barnehager, sykehjem m.m.). Bokført verdi var per 31.12.16 om lag 4 milliarder kroner og omfatter om lag 1 200 utleieboliger.
En intern husleiemodell i kommunen sikrer midler til nødvendig vedlikehold, slik at bygningsmassen ikke forringes.

I tillegg eier Drammen kommune over 40 ulike selskaper. De viktigste av disse, med tanke på kommunens økonomiske interesser, er Glitre Energi AS, Lindum AS, Drammen kino AS, Thamsgaten og Grev Wedel Parkeringshus AS og Drammen kommune eiendomsutvikling AS. Et forsiktig anslag tilsier at disse selskapene har en samlet verdi i størrelsesorden 3 til 4 milliarder kroner. Det er ikke mange kommuner som har så stort og verdifullt eierskap.

Utbytte en viktig inntektskilde
Drammen kommunes lånegjeld, hvis vi holder vann og avløp utenfor, kunne enkelt vært slettet hvis verdiene i disse selskapene hadde vært realisert. Bystyret har imidlertid valgt å beholde kommunens eierskap for å kunne hente utbytte fra selskapenes driftsresultat.

Dette er en viktig inntektskilde for Drammen kommune. I budsjettåret 2017 mottok kommunen i alt 81,3 millioner kroner i utbytte og 5,5 millioner kroner i renter på ansvarlige lån til selskaper som kommunen eier. For perioden 2018 til 2021 har vi imidlertid valgt å være noe forsiktige, og har budsjettert med 64,5 millioner kroner i utbytte og 5,5 millioner kroner i renter på ansvarlige råd. Dette er nøkternt, men utgjør allikevel cirka 70 millioner kroner per år.

70 millioner kroner per år tilsvarer om lag 47 prosent av kommunens rentekostnader. Takket være disse inntektene kan altså Drammen kommune ha et høyere gjeldsnivå enn mange andre kommuner og siden renteutgiftene er innbakt i kommunens driftsbudsjett kan gjelden betjenes uten at det går ut over dagens tjenestetilbud.    .

Planlegger for veksten som kommer
Det er ikke mange andre kommuner som disponerer så store verdier. Disse verdiene, sammen med årlige driftsoverskudd og et betydelig disposisjonsfond gir Drammen kommune det handlingsrommet vi trenger for å kunne bygge ut tjenestetilbudet til en voksende befolkning og investere i blant annet skoler, barnehager, flerbrukshaller og idrettsanlegg. Budsjettbehandling i Drammen gir bedre rom for å utvikle kommunen i takt med byens behov.

 

Blogglisten hits

 

En kommentar om “Drammen kommune har solid økonomi

  1. Vi er privilegert som har så god økonomi. Gleder meg til fortsettelsen med å bygge et godt samarbeid med våre gode venner Svelvik og Nedre Eiker. Sammen blir vi Drammen!

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s