JA til Viken

Det nye fylket Viken er en fornuftig geografisk enhet, ikke en merkelig konstruksjon, slik noen forsøker å gi inntrykk av. Det nye fylket består i hovedsak av kommuner som allerede samarbeider godt gjennom kommunesamarbeidet i Osloregionen. Kommuner som selv har søkt samarbeid i Osloregionen fordi de føler tilhørighet og felles interesser. Dette samarbeidet styrkes vesentlig og formaliseres på viktige områder gjennom etableringen av Viken. Høyre er jo primært mot hele nivået. Når stortingsflertallet først ønsker det, kan vi jo legge tilrette for at det blir så funksjonelt som mulig. Da har geografisk område også betydning.

Viken representerer det meste av det felles bo- og arbeidsmarkedet vi har rundt Oslo. Derfor er også etableringen av Viken et godt utgangspunkt, når fremtiden på viktige områder skal planlegges og prosjekter skal gjennomføres. Hvilke fylke du tilhører er spesielt viktig for utviklingen av en kommune i et lengre perspektiv, men også at det legges tilrette for fornuftige løsninger for innbyggerne i et område som hører sammen.

Samferdsel, med veier og kollektivtilbud samt videregående skole er og blir viktige ansvarsområder for fylket. Å tenke samferdsel i et Viken- og Osloregionperspektiv vil, etter min mening, vise seg å være fornuftig.

Jeg har også stor tro på at Viken med sine om lag 42.000 elever i videregående skole og nær 60 fylkeseide skoler, samt mange private, har potensiale til å utvikle Norges beste tilbud innen videregående opplæring. Og hvorfor skulle ikke Viken ha ambisjon om det?

Viken er stort med sine 1,2 millioner innbyggere. Omlag hver femte innbygger i Norge blir hjemmehørende i det nye fylket, og dette blir en region som har alle forutsetninger for å utvikle gode helhetlige løsninger.

Folk i Osloområdet bor i befolkningsrike kommuner ved Oslofjorden. Det går klart frem i dette bildet.
Noen vittige stortingspolitikere forsøker å være morsomme på Vikens bekostning ved å se på norgeskartet. Buskerud er et langstrakt fylke, og dette får Viken til å virke ekstra stort arealmessig. Et eksempel på morsomhet er: «Du kan ikke se fra Hallingskarvet til Halden». Uten at det er noe poeng, så kan du ikke se fra Stovner til Bygdøy heller. Senterpartiets folkevalgte forsøker å være enda morsommere.

De samme folkevalgte burde vite at i Hallingdals seks kommuner og i Numedals tre kommuner, bor bare om lag 2,5 prosent av Vikens innbyggere. Det har ikke vært aktuelt å skille ut Hallingdal og Numedal fra Viken. At Viken stoppet med Hønefoss og Kongsberg som grensebyer i Viken. Hadde det eksempelvis bodd 200.000 i Geilo-området, ville nok det fremtidige fylket kunne sett litt annerledes ut. Hvis man ser på avstanden mellom de store befolkningskonsentrasjonene i det nye fylket, er ikke avstandene spesielt store. Når det er sagt, er det viktig å påpeke en viktig ting: Dette betyr ikke at Hallingdal eller Numedal ikke er viktig. Innbyggerne der skal i likhet med resten av Vikens innbyggere oppleve at etableringen av det nye fylket er positivt. Likeledes er de viktig i Viken.

Stortingspolitikerne som kritiserer etableringen av Viken kan også med fordel ta oppstilling langs riksvei 7 i Hallingdal, spesielt i helgene, men også på hverdagene. Da kunne de fått litt oversikt over og innsikt i trafikkstrømmen. Mye av den trafikken som går gjennom Hallingdal treffer E-18 i Sandvika, som blir Vikens nye hovedkvarter, uten at det er noe stort poeng. Det som er et større poeng er at trafikken i det sentrale Østlandsområdet (Viken) også påvirker veisystemet i Hallingdal fordi vi på Østlandet av flere grunner liker å dra til Hallingdal for å dra på hytta, ski eller annet. Hallingdal henger sammen med Osloområdet og er et av Norges viktigste turistområder.

Hallingdalskommunene langtidsplanlegger nå for flere tusen nye hytter, i tillegg til de mange tusen de allerede har. Helgetrafikken i Hallingdal, spesielt fra/til Osloområdet, vil dermed bare øke i årene som kommer. Da blir spørsmålet om det er en fordel å være innenfor et område det planlegges ny samferdselsløsninger for eller utenfor. Min erfaring er at det i det lange løp er negativt å stå utenfor, når store samferdselsløsninger diskuteres og vedtas. I dette perspektivet kunne godt Viken vært enda større. Store deler av Vestfold har en sterk Oslotilknytning. Men et sted må grensen gå, og det ble på dagens grenser for Østfold, Akershus og Buskerud fylker.

Lokalt i vårt område vil nok Sande kjenne på Vikens grense i et lengre perspektiv, ved at de blir stående utenfor Viken. Et flertall der ønsket å være med, men Holmestrand sa nei. Holmestrand, Horten og kanskje også Tønsberg er eksempler på andre Vestfoldbyer, hvor flere innbyggere med sin Oslotilknytning kunne tenke seg å vært med i Viken, men der har de folkevalgte vært klare. Mange innbyggere i disse byene er mer opptatt av tilbud og løsninger i retning Oslo enn i retning Kragerø, Vinje eller Notodden i Telemark.

Jevnaker og Lunner i Oppland, som ligger nær Oslo, har fått Stortingets godkjenning på å bli en del av Viken fylke.

For oss i Drammen var fylkesdebatten viktig, da vi hadde den. Hvis vi ikke var med i et fylke som grenset til Oslo, så ville vi søke om fylkesovergang til Akershus, var vår klare holdning. Det var vi i Drammen ganske samstemte på. Et Buskerud, Vestfold og Telemark-alternativ var ikke aktuelt for oss fordi våre innbyggere ikke er en del av bo- og arbeidsmarkedet som går sørover mot Vestfold og Telemark, men mot Osloregionen. Det er ikke noe poeng å gjennomføre gode kollektivløsninger retning Tønsberg, når folk skal til Oslo. Når vi nå er med i Viken, er vi fornøyd, og det gir oss muligheten til å være en del av tilbudet som innbyggerne våre er opptatt av.

I dag er det stor prisforskjell om du reiser med tog fra Asker eller Drammen til Oslo. Denne forskjellen skyldes at Oslo og Akershus samarbeider om å legge til rette for bedre kollektivtrafikk. De som bor i Moss, Hønefoss eller Drammen er en del av det samme bo- og arbeidsmarkedet, men bor i «feil» fylke og regnes ikke med. Derfor blir det dyrere for oss. Dette er et lite eksempel på hvordan det blir mulig å tenke og gjøre helhetlige tiltak i et nytt Viken uten at fylkets grenser skal sette grenser for fornuftige løsninger i fremtiden. Det er en grunn til at det går tog til Oslo hvert 10. minutt og til Skien hver time.

Jeg er helt sikker på at Viken kommer til å bety en positiv forskjell i folks hverdag. Det er i fremtiden vi virkelig vil se Vikens betydning. Så kan vi da om ti år stille oss spørsmålet om vi valgte riktig da det nye fylket ble etablert. For meg virker det rimelig klart at svaret blir et klart JA.

Blogglisten hits

3 kommentarer om “JA til Viken

 1. Jeg tror tre brede fylker kunne fungert bedre.
  • Det nordligste og mest alpine fra Geilo til Trysil
  • Det midtre og mest urbane fra Haukeli til Kongsvinger
  • Det søndre og mest marine fra Kragerø til Halden

  Drammen har gode grunner for å høre til samme fylke som Oslo. Men Notodden/Rjukan sogner mer til Kongsberg enn Grenland. Likeledes har Hallingdal og Valdres mye til felles, det samme har Ringerike og Hadeland.

 2. Jeg skjønner ikke hvordan Drammen kan leve med å ikke ha Notodden i sin region.
  Jeg skjønner ikke hvordan Ringerike kan leve med å ikke ha Hadeland i sin region.
  Dette er naturlige deler av omlandet til Drammen og Hønefoss!

  Likeledes må man kanskje også avgi noe, ikke bare kreve. Hallingdal og Valdres har lange tradisjoner for samkvem og er i helt samme situasjon, avsondret fra Oslos arbeidsmarked, men med store muligheter innen plassbestemte næringer.

  Norges 6. største byområde Fredrikstad/Sarpsborg er også langt fra Oslo og mye i samme situasjon som Drammen: For store til å bli slukt inn i en hovedstadsdominert region. Nå blir Drammen på mange måter en avgjørende motor i en region der de ligger sentralt. Unn Nedre Glomma det samme! Da er det eneste fornuftige å gjøre ett av følngende:
  • Krympe Viken noe ved å avgi Follo til Østfold
  • Legge Østfold og Vestfold sammen
  • Legge ned fylkene
  • Gjøre Østlandet til ett, stort fylke
  • La Østfold, landets 5. mest folkerike fylkeskommune, forbli alene.

  Å legge Østfold inn i samme fylke som Hallingdal er det absolutt mest ufornuftige!

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s