Ved roret i Drammen i 16 år

Tore Opdal Hansen (63) inviterer inn på ordførerkontoret – et kontor som han deler ved behov med påtroppende ordfører, Monica Myrvold Berg. Tore og Monica samarbeider i overgangsperioden fram til ny kommune etableres 1. januar 2020, og Tore er hennes selvutnevnte mentor: Han har 16 års ordførererfaring som han gjerne deler med sin etterfølger.

av Birgitte Simensen Berg

Samfunnsengasjert ungdom

– Som 18-åring meldte jeg meg inn i Unge Høyre, da jeg var en samfunnsengasjert ungdom. Jeg visste aldri hva faren min stemte, men Høyre var det mest naturlige valget for meg, sier Tore Opdal Hansen.

– Jeg var Unge Høyres ungdomskandidat og ble valgt inn i diverse utvalg. Var også hovedtillitsmann i militæret, som ble tilbrakt i Sandnes og på Hønefoss. I 1979 ble jeg valgt inn i bystyret sammen med tre andre ungdomskandidater, og Einar Hafland (H) ble valgt som ordfører. På den tida ble rådhuset rehabilitert, så bystyret holdt til i bibliotekets lokaler ved Drammen Park, minnes Tore, og lar tankene spinne videre i fortida:

– Sommeren 1980 ble jeg ansatt i Høyre: først som ungdomssekretær i Buskerud, deretter informasjonsrådgiver i Høyre sentralt og så informasjonssjef. Jeg var ansatt i Høyre helt fram til jeg ble ordfører i 2003. Etter hvert ble det ti perioder i bystyret, ni i formannskapet, fire perioder som gruppeleder og nå har jeg sittet i fire perioder som ordfører.

Tore Opdal Hansen, som har viet sitt liv til politikken, er byens sammenhengende, lengst sittende ordfører siden 1837. Karl Gundersen satt like lenge i ordførerstolen, 1935–40 og 1945–57, men ble avbrutt av krigsårene.

Livets mest opplevelsesrike periode

– Det har vært en takknemlig oppgave å være Drammens ordfører i årene 2003–2019, historisk sett én av de mest interessante byutviklingsperiodene. Å være ordfører har vært helt fantastisk, og den mest opplevelsesrike perioden i livet mitt helt uavhengig av hva jeg kommer til å gjøre framover. Ingenting kan toppe dette, understreker han med et ekstra håndtrykk på underarmen min. Det skal vise seg at det blir noen håndtrykk i løpet av samtalen for å understreke viktige poenger.

– At ordførertida nå ebber ut føles ikke bittert, da alt har sin tid. Det er fint å velge når man skal gå av selv, og ikke la andre bestemme dette. Jeg ser tilbake på disse årene med glede. Skulle jeg finne på noe nytt, var tida inne både med sine valgmuligheter og min alder tatt i betraktning. Det ble Viken, som slett ikke blir noen pensjonisttilværelse, understreker Tore, og føyer til at han har mye energi som skal brukes fullt og helt i den nye fylkeskommunale jobben som leder av utdanningskomiteen. I tillegg skal han jobbe for Høyre og å holde foredrag. Kanskje blir det også litt tid til rådgivning?

Fellesskapets folkevalgte
 
Ordfører Tore Opdal Hansen understreker at samfunnet er helt avhengig av å ta vare på demokratiet, både lokalt og nasjonalt. Det er ingen reelle alternativer.

– Noen stemmer ved valget, og noen tar på seg et større samfunnsengasjement. Som vil gjøre en jobb for det lokale fellesskapet, for dem som bor i kommunen. Noen må gjøre denne oppgaven, og det er viktig med en god rekruttering til politikken. Det er også viktig å være raus med å gi dem positive tilbakemeldinger, dersom de fortjener det. Og det gjør de ofte. Det er nok av det motsatte, spesielt i sosiale medier, sier Tore, som foretrekker betegnelsen folkevalgt.

– Kommunens målsetting er å levere høy kvalitet på tjenestene. Hvordan det skal gjøres er et skjønn som de folkevalgte utøver. En kommune betyr mest for dem som trenger den mest, og er helt avgjørende for innbyggere med spesielle behov. Derfor er det viktig at vi har et styre som folk er fornøyde med, et samlet lag med engasjerte folkevalgte. Hvis ikke, kan og må dette justeres ved neste valg og det gjør velgerne, understreker ordfører Tore.

Flere kampsaker med ringvirkninger

– I disse årene har byutvikling stått i høysetet, og vi er mange, alt fra administrasjonen, folkevalgte og andre positive krefter, som har jobbet mot samme mål og løftet byen til dagens nivå. Vi har høstet lovord land og strand rundt. Selv har jeg holdt over 700 foredrag om byutvikling, og vi har en vegg i rådhuset som er full av diplomer og priser, sier Tore Opdal Hansen og nevner noen av sine andre kampsaker:

– I 1989 ble jeg interessert i selskapsorganisering, og ble inspirert av hva som skjedde med Televerket som ble delt i to, forteller han.

Ordføreren ønsket flere resultatområder i kommunen for å få bedre innsikt og styring. Starten på det arbeidet ble at de organiserte sitt eget Drammen Elektrisitetsverk til et AS og ett i én kommunal bedrift på begynnelsen av 90-tallet. Nå er 50 prosent av dette Glitre A/S, et selskap som er verdt mange milliarder kroner. I 1995 ble Drammen Eiendom, Drammen Drift og Drammensbadet etablert. Før arbeidet med kommunereformen startet for et par år siden var hele 42 selskaper etablert.

– Dette førte til bedre forvaltning av kommunens verdier, og en effektivitet som var blant Norges beste. Selskapene har vært viktig for oss i driften av de mange oppgavene en kommune har, sier ordføreren.

Selv om Drammen kommune ikke har hatt så mye penger, har kommunen klart å skape suksessbedrifter med overskudd: Lindum A/S er et godt eksempel på det med sine fem ansatte for 20 år siden til dagens 200 ansatte. Det er nå en miljøteknologisk bedrift, som har etablert seg på Øst-, Sør- og Vestlandet, og som gir kommunen flere titalls millioner kroner i aksjeutbytte hvert år.

– Totalt får vi nær 200 millioner kroner i aksjeutbytte fra våre selskaper hvert år, forteller Tore Opdal Hansen og fortsetter:

– Vi har også internasjonale Drammen og et bevisst forhold til å være en mangfoldig by med innbyggere fra 150 land, som var og er viktig for byen.

Han mener taktomslaget kom med kommuneplanen i 2007.

– Før det tenkte man 100 prosent norsk når vi skulle utvikle kommunen på de ulike områdene. Først på de siste sidene i planen ble internasjonale Drammen nevnt. Etter 2007 var internasjonale Drammen med allerede fra første side som en gjennomgående premiss, og fokuset påvirket hva som ble skrevet på sju av ti områder i planen. De tre resterende var nøytrale, blant annet med et miljøperspektiv. Det var en kommuneplan for hele Drammen.

Tore Opdal Hansen mener det norske samfunnet var og er veldig A4, men at i Drammen må man ha et A1-format, et større format som inkluderer alle:

– Et internasjonalt sammensatt samfunn er positivt på mange områder, men det skaper også utfordringer når våre innbyggere kommer fra 150 land. Jeg har lagt vekt på å være ordfører for hele byen uansett etnisk bakgrunn.

Tore Opdal Hansen dro også i gang ordføreropprøret mot spilleautomater, som førte til spilleavhengighet og personlige tragedier for mange. Noen bensinstasjonsansatte kunne fortelle om personer som tapte over 10 000 kroner på en kveld. Noen gjorde underslag for å finansiere spillingen. Andre spilte bort penger de ikke hadde råd til å tape og måtte gå fra gård og grunn.

– Mange av disse historiene gjorde sterkt inntrykk på meg. Som folkevalgt må man bestandig se seg rundt og se dem som ikke roper høyest. De kan ha et stort, hvis ikke større behov for oppmerksomhet enn pressgrupper. Det var sterkt å vite at jeg har reddet livet til noen, sier han.

Spillautomatene hadde nesten 2,5 ganger større omsetning enn hele omsetningen til Norsk Tipping, og det var en kjærkommen inntektskilde blant annet til idretten, Røde Kors og andre gode formål.

– Jeg var i debatt i NRK og TV2 med generalsekretæren i Idrettsforbundet flere ganger, da de ikke hadde lyst til å miste denne store inntektskilden, minnes Tore Opdal Hansen.

Brenner for byen

I Tore Opdal Hansens 40-årige politiske liv har han hatt mange flinke folkevalgte rundt seg:

– Vi trenger mennesker som brenner for byen sin: som har evne til å se andre mennesker, sette seg inn i deres situasjon og samtidig ha evne til å utvikle byen – og å vedta planer som er både forutsigbare og realistiske. Bystyret skal reflektere mangfold og representere innbyggerne, uansett alder og bakgrunn. Vi har mange flinke fagfolk i kommunen, men skjønnet skal utvises av de folkevalgte. Det er de som skal ta gode beslutninger på vegne av byens innbyggere.

Han roser administrasjonen som har spilt ham god i forhold til hvordan kommunen utøver sitt eierskap i sine 42 selskaper.

– Jeg kastes på dypt vann mange ganger i året, men svømmer i land takket være godt administrativt håndverk som gir meg gode innspill, sier Tore.

Det har historisk vært to sterke partier, Høyre og Arbeiderpartiet, i Drammen. Ved årets valg ble begge betydelig svekket. Nå er det flere partier med god oppslutning, og flere organiseringer.

– Et kvalitetsstempel på Drammen er at vi politisk har samarbeidet og har hatt gode prosesser i store saker. Derfor har vi de resultatene vi kan vise til. Den arbeidsformen håper jeg vil fortsette, sier ordføreren.

Fra fru Hansen til kong Harald

Besøkslista til ordfører Tore Opdal Hansen er innholdsrik:

– Ordføreroppgaven har ført med seg en glamorøs side med mottagelser av blant annet kongelige, presidenter, fredsprisvinnere og næringslivstopper til mennesker som sliter i livet. Spennvidden er stor. Husker spesielt godt middagen med 17-årige Malala Yousafzai, fredsprisvinneren i 2014, og den siste presidenten i Sør-Afrika, Frederik Willem de Klerk, som jeg tok med til Spiralen og etterpå ble det middag i rådhusets storstue. Av ham fikk jeg høre historier om frigjøringen av Nelson Mandela og dagens aktuelle situasjon med klimautfordringer i Sør-Afrika.

Han forteller videre at alle som ber om et møte med ham har fått det.

– Jeg lytter og kan gi råd, og i enkelttilfeller henviser jeg dem til kommuneombudet. I slike møter har jeg med folk fra administrasjonen, som har fagkunnskap på det aktuelle området, sier Tore.

Han omtaler jobben som ordfører som en tilstand, en såkalt 24/7-jobb.

– Jeg tenker på jobben også når jeg har fri. Og det er helt sikkert noe å angre på som kunne vært gjort eller gjort bedre. I etterpåklokskapens lys kan jeg se annerledes på saken, men i politikken kan vi ikke ha beslutningsvegring av den grunn. Du må bestemme deg for hva du ønsker å gjøre eller ikke, og hver dag står du overfor korsveier. Hvis det blir dobbeltbooking, må man velge bort noe og velge det man tror er det klokeste for kommunen, sier Tore, som er ganske fornøyd med det han har fått utrettet i disse 16 årene – selv om det er mye som er ugjort. Det vil det bestandig være.

Noen bommerter

Ordfører Tore Opdal Hansen er rask til å svare når det gjelder spørsmålet om tabber som er gjort:

– Det var et intervju med Drammens Tidende, som jeg tok for lett på, noe journalisten ikke gjorde. Så jeg kom skeivt ut fra hoppkanten. Det gjaldt First House-saken, hvor jeg landet først etter granskingen av rådmannen og meg. De månedene var slitsomme. Hyggelig var det at politiske motstandere og medspillere tok selvkritikk for sin behandling av meg, da de fikk se resultatet av Kontrollutvalgets granskning da saken var til behandling i bystyret.

En annen gang bommet jeg på klokkeslettet og kom én time for sent til julegrantenningen på Bragernes torg.

Ingen flere bommerter komme på bordet.

– Fordelen ved å ha lang fartstid er at jeg er flink til å be om råd, slik at jeg ikke beveger meg ut på tynn is. Manøvrer slik at jeg ikke gjør feil, selv om jeg i etterpåklokskapens lys skulle ønsket å ha tenkt og gjort litt annerledes der og da. Vi gjør alle feil og kunne tatt andre valg hver eneste dag. Jeg tror det er viktig å fokusere på mulighetene og ikke på feilene. Men feil man gjør er også viktig læring.

Viken er framtida

– Per 1. januar 2020 er Viken fylkeskommune en realitet, og vi fylkespolitikere har allerede begynt å forberede oss. Det blir parlamentarisme, og som på Stortinget fordeles komiteene mellom de ulike partiene, forteller ordfører Tore Opdal Hansen:

– Jeg blir ikke en del av lederskapet, for Høyre er i opposisjon. Det er to tunge oppgaver i fylkeskommunen, samferdsel og utdanning. Jeg fikk velge først, og valgte utdanning. Viken har 58 offentlige videregående skoler pluss mange private. Til sammen over 40.000 elever. Jeg gleder meg til å bli komitéleder og å utvikle et best mulig videregående skoletilbud.

Han forteller at han er et B-menneske, som tenker raskere litt utpå dagen. Møter før klokka 9.00 er ikke noe for ham, og mest kreativ er han om kvelden.  

– Jeg påvirkes absolutt hele tida – noen ganger kan det helt tilfeldig føre til en idé. Da kan den siste byggeklossen komme på plass, uansett når på døgnet det er, sier avtroppende ordfører, Tore Opdal Hansen, som helt sikkert vil få mange gode ideer når han sitter på toget eller suser innover til Oslo og Vikens kontorer på sin BMW-motorsykkel i årene som kommer.

(Oktober 2019)

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s