Mye å vinne på å få til gode prosesser med økonomiplanen

Kommunene har en økonomisk omstillingsjobb foran seg. Det skyldes blant annet mindre vekst i inntektene enn den vi har hatt de siste årene kombinert med økte utgifter. I dette blogginnlegget vil jeg si litt om det økonomiske utfordringsbildet og hvordan man kan møte det. Jeg vil trekke frem at gode prosesser skaper veivalg med gode beslutninger og bred forankring som står seg over tid. Det har jeg vært med på å legge til rette for flere ganger. Administrativ ledelse bør sammen med politisk ledelse i kommunen legge opp til et mer omfattende arbeid rundt økonomiplanen i forhold til prosess og diskusjon. Resultatet kan bli gode kunnskapsbaserte beslutninger på de økonomiske hovedutfordringene.

Jeg vil gi fem råd:

  • Ta det økonomiske fremtidsvarslet på alvor.
  • De folkevalgte bør ha en årlig, godt forberedt, generaldiskusjon på økonomiplanen.
  • Diskusjonen bør helst skje på et annet tidspunkt enn budsjettbehandlingen og gjerne over flere møter.
  • Ordfører og kommunedirektør fasiliteter.
  • Kommunestyret må få eierskap til prosess og resultat

Ta det økonomiske fremtidsvarslet på alvor.

Hvis en ser fremover på mellomlang sikt og har kommunen som ståsted, så begynner de mørke skyene å bli synlige i horisonten. Det skyldes dels at økning i handlingsrom, som den kommunale økonomien har hatt glede av over mange år, ikke kommer til å fortsette. Dels at kommunenes gjeld har økt og rentene kommer til å stige. Men også dels at kommunens utgifter kommer til å øke, eksempelvis som følge av økningen i antall eldre over 80 år. Det viser perspektivmeldingen og andre statlige utredninger.

At gjennomsnittsalderen øker, er selvsagt positivt. De eldre, og spesielt de eldste eldre, har behov for flere av kommunens tjenester. Når en tar i betraktning at en heldøgns omsorgsplass koster om lag 1 million kroner i året å drifte, vil en opptrapping av tilbudet føre til økonomiske utfordringer. Små distriktskommuner får en stadig eldre befolkning. Utfordringen er stor over hele landet, men størst der befolkningen er eldst.

Ulike regjeringer og stortingsflertall har, og vil gi kommunene best mulig rammevilkår reflektert i evnen gjennom en god statsøkonomi. Økningen i statens pensjonsutbetalinger, samt utgifter til sykehus og helse vil i fremtiden være både en vesentlig og en begrensende faktor. Lavere oljeinntekter en annen. Det er perspektivmeldingen klar på.

De folkevalgte bør ha en årlig, godt forberedt, generaldiskusjon på økonomiplanen.

Det å gå baklengs inn i fremtiden har aldri vært en god løsning. Det bør legges større vekt på økonomiplanarbeidet i kommunene enn det som gjøres i dag. Det arbeidet kan godt skilles fra budsjettarbeidet og like gjerne skje i august/september som i november/desember. Det må legges opp til gode prosesser som de folkevalgte føler eierskap til. Da må de trekkes inn i arbeidet. Det vil også gi en annen, mer forutsigbar, budsjettbehandling, når de langsiktige linjene er lagt gjennom en økonomiplan.

Ordfører og kommunedirektør fasiliteter

Kommunedirektør kan sammen med ordfører legge grunnlaget for gode prosesser som gir gode, kunnskapsbaserte beslutninger. Ordfører styrer fremdriften i møtene. Det skal være faglige innledninger fra administrativ ledelse.  Jeg har vært med på gode prosesser som har gitt bed enighet. For å nevne noen i stikkords form: Enstemmighet rundt kommuneplaner, sentrumsplan og enstemmighet på reguleringsplanen for 10 milliarders investering i jernbane gjennom by. Men også enstemmighet på sektorplaner innen omsorg og skole. Det er mulig med bred tilslutning gjennom gode prosesser. Jeg har også gode erfaringer med å ta økonomiplan-diskusjonen tidlig.

Kommunestyret må få eierskap til prosess og resultat

Når en sak kommer til endelig behandling, har det stor betydning hvordan prosessen har vært i forkant. Tryggheten og innfallsvinkelen til de folkevalgte bli en annen dersom det har vært en bred prosess kontra om det har vært mer vanlig saksutredning fra kommunedirektør med invitasjon til å fatte vedtak. Motsetninger bygges ned gjennom gode prosesser. Gjennom gode prosesser kan enigheten om veivalg stå lenge. Kommunene trenger beslutninger med god og bred politisk forankring i tiden som kommer.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s