Arbeidet med Buskerud må prioriteres

Det er en veldig viktig, men også en kritisk tid vi nå går i møte, i forhold til etablering av de nye fylkene.

I møte i Buskerud Geografiske utvalg ble vi i siste møte orientert om administrativ kapasitet av prosjektleder. Prosjektlederen reiste en bekymring knyttet til kapasitet på strategisk og kritisk operativt nivå. Denne kapasiteten må primært hentes ut fra nåværende Viken-organisasjon.

Orienteringen fikk oss til å ta opp dette forholdet i fylkesordførers samordningsgruppe mellom ledelsen i de geografiske utvalgene og fylkesrådet. Svarinnlegget fra fylkesrådsleder tolket vi positivt i den forstand at her var det vilje – til å finne frem til løsninger. Dette har ingen gjort før og her må vi finne løsninger, som hun sa. Bra tilnærming.

Mandag denne uken hadde vi ledermøte i geografisk utvalg i Buskerud hvor vi på nytt drøftet utfordringsbildet.

I sak 51 i dag står det: Fylkesrådet vil til junimøtet komme med en detaljert og praktisk beskrivelse av arbeidsdeling i perioden fra konstituering av fylkesting og til nyttår. Dette er viktig, da det trengs god arbeidsdeling praktisk og politisk mellom nye fylkesting og Viken fylkestings myndighet.

Jeg vil be fylkesrådet om å prioritere byggingen av nye fylkeskommuner i Akershus, Buskerud og Østfold fra mai og ut resten av kalenderåret 2023. For at de nye Fylkestingene skal få best mulig oppstart, er det mye administrativt arbeid som skal planlegges, avstemmes og gjennomføres i tiden frem mot oktober og ut året. Det taler for at drift og utvikling av Viken fylkeskommune må ned på et absolutt minimumsnivå, og nødvendig strategisk og operativ kapasitet må stilles til disposisjon for prosjektlederne. Elever skal undervises, hull i veien skal lappes og bussene skal gå.

Utfordringer knyttet til blant annet budsjettsituasjon, regionale behov og forventninger, disponering av kontorarbeidsplasser og prosjektledernes prioriteringer i byggearbeidet krever gode administrative beslutninger.

Fylkesrådet er prosjekteier for «Prosjektplan. Etablering av tre nye fylkeskommuner og avvikling av Viken fylkeskommune», og fylkestinget får jevnlige rapporteringer i Fylkestingets møter. I siste møte i fylkestinget stilte representanten Bjørnsen spørsmål rundt den administrative kraften til prosjektlederne. 

Mitt innspill er at:

  • Prosjektlederne må gis prioritert tilgang til egne ledergrupper inkludert planlegging, utredning og oppfølging.
  • Prosjektlederne har fra 10. mai og ut 2023 forrang når det gjelder tids- og ressursdisposisjoner med sine ledergrupper.

Vi stiller krav til prosjektlederne, men da må de få kapasitet til å innfri.

Det er selvsagt nødvendig at fylkesrådet kan ivareta sitt formelle ansvar som et forretningsministerium og prosjekteier i 2023. Tilstrekkelig kapasitet må ivareta disse behovene, mens all øvrig kapasitet må dedikeres bygging av nye fylkeskommuner i Akershus, Buskerud og Østfold.

Det er geografiske utvalgsmøter i starten av juni. Jeg håper prosjektlederne da vil kunne gi en god orientering basert på endringer som allerede har skjedd. Endringer som også vil beskrives i saken vi får i fylkestinget i juni og som jeg håper vi ikke trenger å fremme tilleggsforslag til – for det blir i seneste laget.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s