1

Vi har noe viktig sammen. Vårt land, vår by, vårt lokalsamfunn og vårt nabolag. Det at vi har det bra er ingen selvfølge. Helgens trefninger på Strømsø viser det. De aller fleste av oss tar sterk avstand fra og er sterkt kritiske til demonstrasjonen som ble gjennomført på Strømsø Torg 10. april. Politiet fikk en […]

Reiselivet sto i fokus på Viken Høyres årsmøte. Reiselivsbransjen er en av Norges største bransjer, som i 2018 sysselsatte ca. 175.000 personer. Næringen har et stort potensial. Analyseselskapet Menon har anslått at reiselivseksporten vil vokse med 3-4 prosent per år mot 2030, noe som vil gi en samlet reiselivseksport i 2030 på 82-92 mrd. kroner. […]