Medlemmene i Buskerud, Østfold og Akershus har stemt på kandidater til fylkestingslisten. Tusen hjertelig takk for tilliten. Tusen hjertelig takk også til foreningene for solid støtte. Det varmer og inspirerer. Kommuneforeningenes prøvenominasjonsmøter Høyres kommuneforeninger i Buskerud ble bedt om å rangere kandidatene i prioritert rekkefølge. Prøvenominasjonsmøtene i foreningene har rangert meg slik: Hansen Tore Opdal […]

De politiske partiene i Buskerud skal ha kandidater og program på plass i god tid før valget neste år. Vi i Høyre arbeider intensivt med vårt valgprogram. Vi skal finne frem til hvilken politiske kurs Høyre skal ta i perioden 2024 -2027. Jeg har fått i oppgave å lede det arbeidet og med meg har […]