Stortingsrepresentant Kristin Ørmen Johnsen og jeg har skrevet sammen om muligheten til å velge skoler avhengig av hvem som vinner valget. Nylig startet skolene opp igjen etter ferien. Mange elever startet opp i første klasse på videregående. Nytt av året er at Arbeiderpartiet og flertallet i fylket bestemmer hvilken skole førsteklasse-elevene skal gå på. Nå […]

Velgerne ga Arbeiderpartiet avløsning ved siste stortingsvalg. I opposisjon har Arbeiderpartiet en rolle å fylle. De skal være et korrektiv til flertallet og de skal anvise en alternativ politikk. Når Arbeiderpartiets leder på Kongsberg og tidligere stortingsrepresentant nå går ut og mener at det nye sykehuset i Drammen bør bli mindre og billigere slik at […]