Vi kan ikke møte fremtidens Drammen med gårsdagens løsninger

I dag er det 66.000 innbyggere i Drammen kommune. Om 25 år vil 25.000 nye drammensere ha flyttet til byen. Da må vi også etablere netto 12.500 nye arbeidsplasser i tillegg til de 35.000 vi har i dag for å opprettholde balansen mellom bosatte og sysselsatte. Vi skal takle den største veksten i kommunens historie. Vi har brukt flere hundre år for å bli 66.000 innbyggere. 90.000 vil vi være om 25 år. 

Utviklingen av en fremtidskommune med 90.000 innbyggere og nær 50.000 arbeidsplasser er den største utfordringen for Drammen i årene fremover. Fordi det spiller en rolle hvordan vi gjør det. Fordi det handler om hvordan vi skal ha det i Drammen i tiden fremover. Vi kan ikke møte morgendagens Drammen med gårsdagens veier og infrastruktur. Vi må tenke nytt. Vi må tenke utvikling. Det er den store utfordringen, når vi i 2014 skal arbeide med ny arealplan for Drammen.

For å komplisere utfordringen ytterligere, så skal Drammen vokse også etter 2036. Det vi gjør nå skal være utgangspunktet for videre planlegging om 25 år. Det gjør oppgaven enda mer utfordrende. Jeg tror en viktig målsetting for arbeidet er bl.a. å styrke bydelssentrafunksjonene. Kan du få kjøpt en gave om minstemannen skal i bursdag eller gummistøvler til familien i egen bydel? Vi må utvikle bydelene slik at vi også reduserer fremtidens transportbehov. Kommunen har virkemidler å bruke til det.

Drammen er et regionssenter. Det er derfor ekstra viktig, i tillegg til byens innbyggere og næringsliv, å ta med nabokommuner, fylkeskommunen og andre gode samarbeidspartnere, når byens arealutvikling skal bestemmes. Drammen er som regionssenter mer enn seg selv. Det er vi klar over og det arbeider vi i forhold til.

Høyre har vært en del av det politiske flertallet i 30 av de 34 årene jeg har vært medlem av Bystyret i Drammen. Gjennom disse årene og spesielt de siste, har vi opplevd en utvikling og endring få trodde var mulig. Det å se hvordan vi har lykkes i Drammen motiverer meg til videre innsats. For vi er ikke ferdige. Vi må fortsette. Vi kan ikke hvile på det som er gjort. Det betyr tilbakegang og negativ utvikling. Vi må videreutvikle byen, slik at vi kan videreføre dagens kvaliteter i Drammen også i årene fremover. Vi skal møte fremtidens utvikling med vår kunnskap om nåtiden. Nettopp det at vi har gjort mye bra, gir oss et unikt utgangspunkt for jobben som nå skal gjøres.

De siste 10 årene har Høyre, gjennom et bredt borgerlig samarbeid, staket ut en klar kurs. Vi legger nå gjennom vårt programarbeid, som jeg har fått i oppgave å lede, grunnlaget  for å forsterke denne utviklingen og vise hvordan vi vil at byen vår skal drives videre samt se ut fremover. Vi ønsker å fortsette den linjen vi har i dag, ved å møte morgendagens utfordringer med en god fremtidsrettet og bærekraftig politikk.

Vi skal som nevnt ha 25.000 nye innbyggere og 12.500 nye arbeidsplasser innen 25 år. Det er viktig at dette etableres på en måte som er med på å styrke byen. Det krever klok byutvikling. Det blir også en stor utfordring å bygge ut de kommunale tilbudene i takt med veksten.

For å oppnå best mulig bærekraftig byutvikling i Drammen mener vi at kommunen skal delta aktivt i de samarbeidsprosjektene vi har i dag. Det vil være en god investering for at dagens kvaliteter også blir morgendagens virkelighet.

  • Samarbeidet med Regjeringen gjennom Fremtidens byer. Framtidens byer er et samarbeid mellom Staten og de 13 største byene i Norge om å redusere klimagassutslippene – og å gjøre byene bedre å bo i. Her er det jevnlig politiske møter, som jeg deltar i.
  • Buskerudbysamarbeidet er et samarbeid med nabokommunene og fylkeskommunen om transport-, areal- og miljøplanlegging for å møte økt befolkningsvekst på en effektiv og bærekraftig måte, og for å gi næringslivet gode vekstmuligheter og innbyggerne gode bokvaliteter. Dette er et arbeid som jeg er heldig å få lede.
  • FutureBuilt er et samarbeid med bl.a. Oslo, Bærum og Asker kommuner som skal fremme en klimaeffektiv arkitektur og byutvikling i Oslo og Drammen. Oppfølgingen skjer mye på administrativt nivå og gjennom at vi politisk har store ambisjoner, når vi planlegger og bygger.

Drammen har en innpendling fra andre kommuner på 18.000, i all hovedsak fra kommunene i regionen, og en utpendling på 14.000 hvor av de fleste i retning Oslo. Over halvparten av byens arbeidsplasser besettes av arbeidstagere som er bosatt utenfor kommunen. Pendlingen til Oslo øker og det er grunn til å tro at pendlingen vil øke ytterligere. Pendlingen skaper rush-utfordringer i vårt veisystem. Derfor er det viktig at flere av fremtidens 90.000 drammensere og utenbys pendlere ønsker å velge kollektivt. Derfor er det også viktig at vi får bygget ut et betydelig bedre kollektivtilbud selv om vi også må bygge nye og forbedre dagens veier.

Friskus_DRMA-COBE_fugleperspektiv

Grunnlaget for en vellykket byutvikling er å få på plass et bærekraftig transportsystem er at den nødvendige infrastrukturen i form av vei og jernbane blir bygd ut. Gjennom Buskerudbysamarbeidet vil vi derfor arbeide for at viktige prosjekter blir gjennomført.

Vi ønsker at byutviklingen skal fortsette. Drammen har store arealressurser for bolig og næring i områder nær elven, som kan bære fortsatt byvekst i dalbunnen; fra Tangen og Brakerøya over Bragernes og Strømsø til Gulskogen og Åssiden med spesiell konsentrasjon rundt kollektivknutepunktene. Drammen har arealreserver elvenært i de nevnte områdene, som kan ta variert byutvikling med nye boliger og arbeidsplasser i 40 år fremover, slik veksten er i dag. Drammen skal ha et variert boligtilbud og i alle prisklasser.

Hvert år fremover skal vi utvikle byen. Om 25 år, i 2036, skal vi kunne se oss tilbake – for å konstatere at vi har gjort en like god jobb, som de folkevalgte har gjort de siste 25 årene fra 1991 til 2011, og som har fått byen dit den er i dag. Morgendagens Drammen skapes i årene fremover. 2014 er ikke et ståsted, men en terskel til fremtiden.

19. mai på dagen og 21. mai om kvelden skal vi ha høringsmøter på arealplanen. Som åpen kommune ønsker vi å trekke innbyggere og fagmiljøer med tidlig i prosessen. Det er fra nå og frem til sommeren det er viktig å få frem de mange gode innspillene. Jeg håper mange vil være med å gi innspill til fremtidens byutvikling i Drammen.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s