Vi må gjøre det attraktivt for flere å gå, sykle og reise kollektivt i vår region.

Av Bård Folke Fredriksen, byråd for byutvikling i Oslo, Lisbeth Hammer Krog, ordfører Bærum, Lene Conradi, ordfører Asker og Tore Opdal Hansen, ordfører Drammen

Osloregionen har landets raskeste befolkningsvekst og må tilrettelegge for stadig flere innbyggere. På samme tid skjerpes kravene til miljøbevisst byggeri. Skal vi nå ambisiøse klimamål må vi derfor tenke nytt: Planlegge for flere, men redusere utslipp av klimagasser.

I dette har vi som kommuner et stort ansvar. Det er nødvendig at vi bruker vår posisjon som reguleringsmyndighet, eiere av tomter og offentlige bygg mer aktivt og strategisk. Vi må stille riktige betingelser, stimulere utviklere og byggherrer i ønsket retning, og som planbehandlere må vi regulere for klimavennlige byområder der vi fortetter på de «riktige» stedene. Vi tror at å redusere energi- og arealbruk ved å bygge mer miljøvennlig er god økonomi, og at det å føre en aktiv klimapolitikk ikke handler om forsakelse eller askese, men om å tenke og handle smart.

togVi må bygge mer kompakt der kollektivtilbudet er best og vi må gjøre det attraktivt for flere å gå, sykle og reise kollektivt. Vi må også fange opp og dyrke fram det siste innen dagsaktuell byggteknologi og gjøre det mer populært, både for bransjen og for enkeltpersoner, å velge grønne løsninger.

Til alt dette trenger vi gode virkemidler, ny input og oppdatert kompetanse. I Oslo, Bærum, Asker og Drammen utvikler vi dette blant annet i partnerskap med FutureBuilt, et offentlig – privat samarbeidsprogram hvor også Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Husbanken, Direktoratet for byggkvalitet, Enova, Transnova, Grønn Byggallianse og Norske Arkitekters landsforbund deltar aktivt.

FutureBuilt har som mål å bygge, oppføre eller transformere 50 helt konkrete forbildeprosjekter innen 2020, der hvert enkelt prosjekt skal bidra til minst 50 prosents reduksjon i klimautslipp, sammenliknet med mer ordinære byggeprosjekter. Det dreier seg om skoler, barnehager, syke- og aldershjem, studentboliger, kulturbygg, kontorbygg og hele bydeler som Strømsø i Drammen, Furuset i Oslo og Hamang i Bærum. Det satses også på innovative sykkelanlegg som for eksempel sykkelhotell på Drammen stasjon. Befolkningen oppfordres til å sykle til stasjonen og til sentrum, og sykkelen kan stå innelåst og trygt.

Pilotprosjektene framstår som et utstillingsvindu for klimavennlig arkitektur og byutvikling og fordeler seg i hovedsak på tre sektorer: Bygg, byområder og transport. Samtlige ligger på strekningen Oslo – Drammen. Alle prosjektene må vise til løsninger utover det vanlige og være nyskapende i prosess-, material-, tekniske og konseptuelle valg. Prosjektene som kvalifiserer seg og velges ut får god profilering, spesialbehandling i våre plan- og byggeavdelinger og tilbys særskilt prioritering og reduserte byggesaksgebyrer. Prosjekteringsteamene og de utførende får tilbud om faglig bistand og følges opp av ekspertise fra inn- og utland. Det holdes workshops, åpne tematiske møter og en årlig konferanse som tiltrekker seg mange hundre deltakere.

På forsommeren ble FutureBuilt-konferansen avholdt i Asker kulturhus. Det vi opplevde som særlig interessant var foredragene som løftet fram ambisiøse eksempler på statlige og regionale byggeprosjekter, der det også var lagt til rette for offentlig-privat samarbeid. De siste årene har vi sett flere eksempler på slike helhetlige satsinger, og at kommunale myndigheter har en mer framoverlent rolle i byutvikling, sammen med næringslivet.

I London valgte man å bruke de olympiske leker som brekkstang for å profilere bærekraftig byutvikling. The City of London la opp arrangementet som katalysator for å forbedre et stort, underbrukt område øst i byen. Det ble lagt vekt på å bedre infrastruktur og tilgjengelighet gjennom offentlig transport, det ble utviklet nye sykkeltraseer, parker og grøntdrag samt fortetting og estetisk oppgradering gjennom kunst og spennende arkitektoniske løsninger. Bygg og anlegg ble oppført med høy miljøstandard.

Et annet aktuelt eksempel ble vist fra Midtøsten. Der bygger oljenasjonen De forente arabiske emirater akkurat nå verdens første karbon-nøytrale by. Masdar City, plassert om lag 16 km fra hovedstaden Abu Dhabi, framstår som et levende laboratorium i uttesting av nyskapende «greentech» og arkitektur. Midøstens største solcellepark omkranser byen og kun el-biler og busser får frakte folk gjennom gatene. Gjennom dette visjonære prosjektet viser myndighetene, sammen med velstående oljesjeiker, en ansvarlig holdning. De bruker dagens oljerikdom til å ta grep om morgendagens urbane løsninger.

Hva sier dette oss i noen av Norges største vekstkommuner? Jo, vi må tørre å tro at det er mulig. Vi må tenke stort, være modige og ta risiko for å skape reell innovasjon. Dessuten må vi fortsette å samarbeide gjennom programsatsinger som FutureBuilt. Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner har påpekt at dersom vi skal realisere ambisjonene i Klimameldingen; et karbonnøytralt Norge innen 2050, må vi fornye teknologien og måtene vi bygger på. Vi tror forbildeprosjektene i Oslo, Bærum, Asker og Drammen er til å lære av.

Blogglisten hits

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s