Et godt statsbudsjett for Drammen

statsbudsjett

Hovedtrekkene i forslag til statsbudsjettet 2015 er som forventet

Det er tydelig at regjeringen har fulgt opp forutsetningene fra revidert nasjonalbudsjett og i kommuneproposisjonen i mai. Det økonomiske opplegget er derfor stort sett som forventet.

I Drammen har vi allerede lagt inn disse forutsetningene i det pågående arbeidet med økonomiplanen. Men det er gledelig å registrere at Drammen kommune kan bli delvis kompensert for den skattesvikten vi nå ser, riktignok med virkning først fra 2015.

Fjell er prioritert

Drammen kommune mottok i inneværende års statsbudsjett for første gang et tilskudd til områdeutvikling på Fjell, på 7 millioner kroner. Det er i media vært motstridende signaler i forhold til hvorvidt dette tilskuddet ville bli videreført. Det er hyggelig at vårt arbeid for å utvikle Fjell som bydel og som lokalsamfunn blir verdsatt av nasjonale myndigheter. Det gir inspirasjon til økt innsats.

Gode nyheter for byutviklingen

1524116_10152191287371070_389115980_oRegjeringen foreslår å bevilge 147 millioner kroner til å videreføre arbeidet med å øke kapasiteten for godstrafikk til og fra Holmen. Det er viktig. Drammen kommune har lenge arbeidet for å flytte godsterminalen fra Nybyen til Holmen. Dette er virkelig et skritt i riktig retning og gir håp om at dette viktige området i sentrum snart kan bli gjenstand for byutvikling. Jeg har tro på at regjeringen følger opp dette med ytterligere midler i kommende års budsjetter.

Jeg registrerer også at det foreslås bevilget 20 millioner kroner til parkeringshus på Drammen stasjon. Dette er et tiltak som bygger opp under bystyrets strategi for utvikling av stasjonsområdet og som er et sterkt bidrag til å utvikle Strømsø torg som byens viktigste kollektivknutepunkt.

Som en følge av at Steinberg stasjon planlegges gjenåpnet er det også satt av midler til å etablere en planfri kryssing av jernbanesporet i Rødgata. Dette gjøres først og fremst for å korte ned reisetiden for toget mellom Drammen og Hokksund, men det gir bedre trafikksikkerhet for alle de som ferdes i området.

Styrker kunnskapsløpet

Regjeringen foreslår økte bevilgninger til videreutdanning for lærere og til kompetanseheving for personell i barnehagene. I tillegg styrkes bevilgningene i Høgskolen i Buskerud og Vestfold blant annet for å opprette fem nye rekrutteringsstillinger. Alt dette er viktig for Drammen. Vi har hatt Norges Beste Skole i mange år og Norges Beste Barnehage ble etablert over samme lest i 2012, så kompetanseheving er det beste virkemiddel vi har for å øke læringskvaliteten i skoler og barnehager. Regjeringens initiativ vil være ekstra drahjelp. Fem nye stillinger ved Høgskolen vil styrke det akademiske miljøet og være ytterligere et skritt på veien til å få et universitet i byen.

Regjeringen går også inn for at familier med lav inntekts skal betale mindre for barnehageplasser, fra 1. august 2015. I Drammen har bystyret allerede innført gratis barnehage til alle familier med inntekt under 4 G, nærmere bestemt fra 1. oktober i år. Det har vi gjort for å styrke integreringen og for å motvirke sosial ulikhet. Det er gledelig at nasjonal politikk nå er på vei i samme retning.

Økt tilskudd til Brageteatret

Brageteatret kan får økt det statlige tilskuddet med 1,3 millioner kroner, hvis regjeringens forslag blir vedtatt. Det innebærer en økning med mer enn 10 prosent – et viktig bidrag til å styrke Brageteatrets posisjon som et levende regionteater.

Større utgifter til ressurskrevende tjenester

Staten kompenserer kommunene som har særskilt store utgifter til tjenester til enkeltpasienter. Kommunene bærer selv utgiftene opp til et visst nivå, og utgifter ut over dette refunderes av staten med 80 prosent. Jeg registrerer at regjeringen foreslår å øke innslagspunktet for refundering av kommunenes utgifter til ressurskrevende tjenester. Dette vil gi Drammen betydelige utfordringer. Som følge av forslaget vil kommunens utgifter øke med om lag 37 000 kroner for hver pasient dette gjelder. I alt innebærer dette en ekstra kostnad for Drammen på cirka 2 millioner kroner. Det kunne vi gjerne vært foruten.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s