Nye Drammen i støpeskjeen

De store byregionene er i vekst, også drammensregionen. På 10 år har Drammen som by fått om lag 10 000 flere innbyggere, og vi vet vi vil vokse videre. SSB har anslått at vi vil få cirka 25 000 nye innbyggere de neste 25 årene. En slik vekst forutsetter mellom 600 og 700 nye boliger hvert år. Vi ønsker å opprettholde balansen mellom bosatte og sysselsatte. Vi vil derfor også legge til rette for etablering av 12 500 nye arbeidsplasser.

Kommuneplanens arealdel er verktøyet
Kommuneplanens arealdel gir retningslinjer for hvordan uilke arealer skal benyttes, til næring og industri, til bolig eller til friområder. Arealplanen er nå ute på høring. I januar skal vi ha bydelskonferanser og temamøter for Formannskapet. Vi skal også ha egen høring for Formannskapet.

Hovedgrepene i forslaget er:

Flerkjernet byutvikling
Drammenselva boliger2Hittil har det vært lagt sterkest vekt på fortetting i sentrumsnære områder. Nå tar vi steget videre og tar sikte på at byen skal vokse og utvikles, også i bydelene. Mange ønsker å flytte til Drammen, men ikke alle ønsker å bo i sentrum.

Bygger opp under kollektivtrafikken
Det er plass til et betydelig antall nye boliger i bydelene, men en stor del av de nye arbeidsplassene vil komme nær sentrum. Mange i bydelene vil ha sitt daglige arbeid nær sentrum, eller i nabokommuner. For at byen ikke skal kveles av økt trafikk vil vi etablere kollektivtilbud som gjør det lett å velge kollektivt.

Knutepunktutvikling
Et godt kollektivtilbud krever gode trafikknutepunkter. Det har vi i dag på Strømsø, Gulskogen, Brakerøya og Bragernes torg. Styrking av eksisterende knutepunkter i bydelene og etablering av nye vil bidra til miljøvennlig transport til og fra arbeidsplasser og servicefunksjoner.

Styrking av bydelssentre
Boligutvikling i bydelene bør først og fremst skje i områder med rimelig nærhet til bydelssenteret, helst med gangavstand til et godt kollektivtilbud. Planforslaget åpner for å vurdere nye typer bebyggelse i bydelene, for eksempel høyere hus. Flere mennesker vil kunne bo nær bydelssenteret og flere viktige servicefunksjoner kan legges til bydelene. De som bor i bydelene bør kunne få  utført flest mulig av sine ærend lokalt.

Økt boligmangfold
En betydelig del av boligveksten i Drammen har hittil kommet i form av leiligheter i sentrum. Det har bidratt til å vitalisere sentrum.

Nå planlegger vi for en storstilt utvikling flere steder i byen, også utenfor sentrumsområdet. Planforslaget gir rom for 7 til 8 tusen nye boliger, i tillegg til en reserve vi allerede har på 6 000 boliger. Vi vil legge til rette for et variert boligtilbud med boliger i ulike prisklasser, urbane boliger for barnefamilier og andre grupper, sentrumsboliger, høyhus i bydelssentra, eller småhus. Alle bør kunne skaffe seg en bolig i byen.

Drammens gode omdømme skyldes ikke minst langsiktig satsing på kvalitet og systematisk arbeid med utvikling av byrom, parkanlegg, aktivitetsarenaer og møteplasser. Dette har bidratt til å gjøre byen mer attraktiv både for egne innbyggere, innflyttere og tilreisende. Disse kvalitetene skal fortsatt prege byutviklingen i Drammen. «Look to Drammen» håper jeg flere vil gjøre enten man skal bosette seg eller etablere arbeidsplasser.

Blogglisten hits

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s