Vi skal gjøre Drammen enda bedre

Vi står ved terskelen til 2015. Jeg vil benytte anledningen til å ønske alle et riktig godt Nytt År! 2015 er valgår. Stø kurs med Høyre for videre utvikling av Drammen. Det vil være vår hovedoppfordring til velgerne. Vi arbeider nå i innspurten med program og liste. Nå, nær årsskiftet, vil jeg benytte anledningen til å dvele litt med året som har gått.

Drammen en by som fortsatt er i positiv endring
Drammen en by som fortsatt er i positiv endring
For meg var 2014 et godt år. Jeg ble valgt inn som leder i Høyres kommunalutvalg. En stor og interessant oppgave. Arbeid med kommunereform, sykehus, samferdselsutfordringer og arealplan er noen av oppgavene som har krevet oppmerksomhet, på ordførersiden. Jeg fikk også fornyet tillit av Høyre, da jeg på årsmøtet ble gjenvalgt som partiets ordførerkandidat.
Middag med Malala
Middag med Malala
I 2014 spiste jeg middag med Malala ved to anledninger. Første gang hadde jeg henne sittende på min høyre side. Andre gang satt hun rett over bordet. Hun er en ung dame, men etterlater seg et imponerende inntrykk. I forbindelse med grunnlovsjubileet hadde landets ordførere noen minnerike dager i Oslo med bl.a. stor middag i Oslo rådhus og besøk på Slottet. Det gjorde inntrykk på oss alle.

Året startet sterkt med mediastorm i den såkalte First House saken. Jeg ble etter hvert gransket av kontrollutvalget for mitt arbeid med sykehussaken. Kontrollutvalget fant ikke noe kritikkverdig på meg. Jeg hadde heller ikke ventet noe annet. Det var godt å få lagt saken bak seg, gjennom behandlingen i bystyret i september. Men den har satt sine spor. Her er rapporten

2014 har vært et begivenhetsrikt år for Drammen. Mye er ferdigstilt og mye er igangsatt. En komplett oversikt er det vanskelig å gi, men en liten smakebit må vi kunne unne oss ved årets slutt. Det skjer mye positivt i Drammen.

Januar

Etter lengre tids arbeid med oppussing og utvidelse kunne en ny utgave av Strømsø barnehage tas i bruk. Med dette har Drammen kommune fått sin første barnehage med en egen avdeling for barn med allergi.
Den 28. januar kunne kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen dele ut Benjaminprisen til Brandengen skole. Prisen ble tildelt for skolens arbeid mot rasisme og diskriminering.
Vi premierer forslag til ideer for ny bybru.

Februar

Den 5. februar åpnet Ungdomstorget på Torgeir Vraas plass. Ungdomstorget er et tilbud som ungdom kan komme til, uten noen timeavtale og uten at de må vite hvor de skal henvende seg. Personalet på Ungdomstorget har bred faglig kompetanse. Målet er å klare å hjelpe tidlig, for å unngå at problemer vokser seg så store at det blir behov for omfattende tjenester. Målgruppen er ungdom fra 13 til 25 år.

Kulturministeren var på besøk i Drammen

Bystyret gjorde i sitt første møte i 2014 to vedtak som har stor betydning for videre byutvikling:

  • I en høringsuttalelse om lokalisering av nytt sykehus i Vestre Viken ga bystyret sin tilslutning til forslaget om at nytt sykehus skal bygges på Brakerøya.
  • Bystyret stilte seg bak avtalen om videreføring av BuskerudbysamarbeidetI februar vedtok bystyret også fritt brukervalg i hjemmesykepleien, gjeldende fra 1. januar 2015.

Mars

Prosjektet Fjell 2020 er godt i gang og bystyret vedtok å igangsette parallelloppdrag for utviklingen av Fjell sentrum og Fjell skole. Etter en grundig forberedelse i Buskerudbysamarbeidet kunne bystyret i Drammen, i likhet med de andre kommunestyrene i samarbeidet, slutte seg til drøftingsgrunnlaget for Buskerudbypakke 2. Buskerudbypakke 2 omfatter mange sentrale samferdselsprosjekter som vil ha stor betydning for samfunnsutviklingen i regionen. Gjennom å vinne seriemesterskapet i 2013 var Strømsgodset klar for å spille kvalifiseringskamper til Champions League. Bystyret vedtok planer om å oppgradere Gamle Gress for til sammen 21 millioner kroner, i tråd med UEFAs krav. Skisprinten går i Drammen sentrum.

April

Etter en lang periode med debatt og til dels høy temperatur kom kommunen til enighet med idretten om utvikling av Marienlystområdet og Berskaug. Bystyret vedtok i april planprogrammet for Marienlyst nord. Sykkelhotellet på Dramme stasjon er en suksess og i april åpnet et nytt sykkelhotell på Gulskogen stasjon. Det åpnes et dataspillsted for eldre på biblioteket.

Mai

Drammen har et omfattende program for oppgradering og sikring av kommunens mange damanlegg. I mai var arbeidene ved Dammen ved Solbergvann er ferdigstilt. De ansatte i helse, sosial og omsorg benyttet den siste vårmåneden til å fremme arbeidsglede og god arbeidskultur gjennom innspillingen av filmen ”Glow”.
Det blir lettere å utøve lovlig graffiti i Drammen. Dersom huseiere ønsker graffiti og gatekunst på sin husvegg, treng huseier ikke lenger å sende inn byggesøknad til kommunen.
De første møtene om kommuneplanens arealplan arrangeres. Aktivitetsparken ved Brakerøya åpnes.

Juni/juli

Bystyret har vært opptatt av at kommunen skal utvide og forbedre samhandlingen med de mange frivillige som gjør en stor innsats. I juni frivillighetsutvalgets forslag til Drammen kommunes frivillighetpolitiske plattform vedtatt. Drammen kommune har i mange år hatt inntektsgradert betaling for barnehageplass. I tillegg har det vært tilbudt gratis kjernetid (20 timer i uka) til familier på Fjell og i deler av Strømsø. Bystyret ønsket å gi et bedre tilbud til flere og i juni ble det vedtatt å søke om forsøk om å gi familier med lav inntekt gratis barnehageplass. Onsdag 11. juni åpnet jeg nybygget ved Åskollen skole. Skolen er utvidet med 2 200 kvadratmeter og har nå plass til fire klasser på hvert trinn. Senere på sommeren ble resten av skolen rehabilitert, og arbeidene kostet til sammen nær 100 millioner kroner. I juni/juli ble det arrangert to ukers sommerskole på Fjell. Byen har bursdag. Jeg starter en besøksrunde til bydelene for å høre hva folk er opptatt av.

September

Arbeidene med å forberede nytt sykehus er i gjenge og bystyret vedtok å legge planprogrammet for nytt sykehus på Brakerøya ut til offentlig ettersyn. Norske kommuner står foran store endringer som følge av kommunereformen. I september vedtok bystyret opplegget for Drammen kommunes arbeide med reformen. Som et bidrag til bedre folkehelse vedtok bystyret at alle elever skal ha 60 minutters fysisk aktivitet hver skoledag fra august 2015. Drammen kommune sparte penger på lønn i forbindelse med lærerstreiken. Bystyret slo fast at de innsparte midlene skal brukes til å styrke undervisningen.

Oktober

Etter ett år og ni måneders byggetid kunne vi åpne den nye skolen på Frydenhaug, et prosjekt til 263 millioner kroner. Nybygget er et forbildeprosjekt i FutureBuilt-programmet med svært lavt energiforbruk.

Forslag til planprogram for Travbanen og Berskaug legges ut til offentlig ettersyn.

Kommuneplanens arealdel sendes ut på høring. Hvordan skal Drammen utbygges frem til 2036?  Det ønsker vi nå en diskusjon rundt.

Drammen innfører gratis barnehage for familier som tjener under 350.000 kroner. Det er et samarbeid mellom kommune og departement, som har gjort dette mulig.

November

Bystyret vedtok at det skal utarbeides en plan for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme. Rådmannen la frem et forslag til digitaliseringsstrategi for Drammen kommune, som ble enstemmig vedtatt.

Formannskapet legger reguleringsplan for Bragernes kvartal ut på høring. Det ble inngått en samarbeidsavtale mellom Drammen kommune og Høgskolen i Buskerud og Vestfold. For å følge opp intensjonene i frivillighetspolitisk plattform ble det opprettet en egen stilling som frivillighetskoordinator.

Statsråd Torbjørn Røe Isaksen besøker Konnerud skole.

Desember

Bystyret ga sin tilslutning til intensjonen om at Svelvik og Drammen skal slås sammen til én kommune. De to kommunene er enige om å innlede et utredningsarbeid. Bystyrets vedtak gir rom for å utvide utredningsarbeidet dersom flere kommuner skulle melde sin interesse for å være en del av en større kommune.

Formannskapet la ut reguleringsplanen for Sundland ut på høring. I desember ble det klart at Buskerudbyen og samferdselsdepartementet har inngått avtale om at Buskerudbyen skal tildeles belønningsmidler, i alt 308,3 millioner kroner fordelt over fire år.

 

2015

I 2015 er det valg. Vi skal stå på for at Drammen skal bli enda bedre!

Blogglisten hits

3 kommentarer om “Vi skal gjøre Drammen enda bedre

  1. Mye bra arbeid i bystyret, bra , men ett ønske, jeg ønsker å kjøre min egen bil til sentrum å kunne parkere en par timer uten å betale mer der enn på f.eks gullskogensentret .

      1. Vet om lørdagen, men det er noe som heter man -fredag også
        Godt nytt år Tore

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s