Sammen mot radikalisering og voldelig ekstremisme

Jeg er glad for å ønske dere alle, og spesielt statsminister Erna Solberg, velkommen til dette møtet. Jeg setter pris på at dere har tatt dere tid, på en onsdagskveld midt i vinterferien, til å komme hit for å bidra til Drammens arbeid mot utenforskap. Mot radikalisering og voldelig ekstremisme.

Vi har et felles prosjekt – Vårt lokalsamfunn, Vår by.

For vi drammensere er glade i byen vår, og det å gjøre Drammen til et godt sted å bo, er vårt felles prosjekt.

Statsministeren var på dialogmøte i Drammen
Statsministeren var på dialogmøte i Drammen
Statsministeren skrev i oktober 2014 brev til meg og 22 andre ordførere. I brevet ba hun oss om å komme på offensiven i kampen mot radikalisering og voldelig ekstremisme. Hun oppfordret oss også til å gjennomføre dialogmøter – møter der innbyggerne og kommunale myndigheter snakker sammen og sammen finner løsninger. Jeg tok utfordringen, og derfor er vi her nå.

Jeg er glad for at vi har en Statsminister som ser betydningen av at vi sammen tar tak i de felles utfordringene vi har. Derfor setter jeg også stor pris på at du kom hit i dag. Fordi det betyr at du prioriterer det arbeidet i en hektisk hverdag.

Drammen er, etter Oslo, Norges mest internasjonale by. Vi skal ha en trygg by – hvor det skal være høyt under taket. Vi må ta vanskelige diskusjoner sammen. Vi bor i Drammen i fred, med innbyggere fra nær 150 ulike land, med sine ulike konflikter i hjemland.

Alle skal ha et godt hjem i Drammen. Det er viktig at alle innbyggere føler ekte tilhørighet, er stolt over byen, og lever respekt for andre innbyggere. Det er den beste forebygging mot at ingen av våre unge fristes av ekstremisme.

Det er viktig for meg å si: Hvert enkelt menneske – uansett tilhørighet eller religiøs retning – tar sine selvstendige valg og må ta et individuelt ansvar for sine handlinger. Også i forhold til radikalisering og voldelig ekstremisme. Ingen skal kunne tvinge sitt syn på flertallet ved bruk av vold eller å bruke det som grunn til å ta liv hverken i eller utenfor Norge.

Både som ordfører og forelder kan jeg si: Vi har ingen unge å miste.

Erna Solberg har sagt at forebygging er det viktigste tiltaket for å lykkes i arbeidet mot radikalisering og voldelig ekstremisme. Det er jeg helt enig i. Det arbeid vi gjør – hver eneste dag – for at Drammen skal bli en gradvis bedre by å bo i for alle er viktig. Fordi det å finne seg til rette og trives i byen vår er et godt utgangspunkt. I Drammen har vi lang erfaring med å forebygge, og å lete etter løsninger sammen.

I disse dager jobber vi med en handlingsplan for mangfold og inkludering, en levekårsplan og en folkehelsestrategi. Blant annet. I tillegg har vi prosjektet Fjell 2020, mangfoldig kultur- og idrettsarbeid, gratis barnehageplass for lavinntektsfamilier og høy kvalitet i barnehage og skole.

Dialogforumet for mangfold og inkludering og Dotl – Drammen og omegns tros- og livssynsforum gir oss felles arenaer for å diskutrere utfordringer, muligheter og løsninger. Alt dette er eksempler på tiltak og aktiviteter som bidrar til inkludering og legger til rette for å kunne lykkes i samfunnet.

Mange norske lokalsamfunn har arbeidet hardt mot radikale miljøer gjennom lang tid. Brummundal, Kristiansand og Hokksund er eksempler på det. De har også erfart at hardt målbevisst arbeid over tid gir resultater.

Regjeringen lanserte i juni 2014 Handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme. Planen forklarer hva radikalisering og voldelig ekstremisme er, hva som er Norges utfordringer og understreker hvor viktig det forebyggende arbeidet er. Bystyret i Drammen vedtok i november i fjor at vi skal utarbeide vår egen, lokale handlingsplan. Da får vi en plan som er tilpasset våre innbyggere, våre utfordringer og vårt handlingsrom.

Jeg ønsker en bred mobilisering av hele Drammenssamfunnet, at flest mulig kommer med sine innspill. For å få en handlingsplan som er nyttig for hele byen, trenger vi å vi å aktivisere oss. Et lokalsamfunn er mennesker i organisasjoner, lag, foreninger, venner, familie og arbeidskollegaer. Her trenger jeg deres hjelp.

Hva kan de ulike frivillige organisasjonene bidra med? Hva kan trossamfunn, enkeltpersoner og kommunen gjøre? Hva kan vi gjøre hver for oss, og hva kan vi samarbeide om? Vi er 67 000 innbyggere som sammen har ansvaret for dette arbeidet. Handlingsplanen blir best om vi står sammen om å lage den.

For å få med oss flest mulig synspunkter, innspill og idéer, arrangerer vi tre ulike møter; et kartleggingsmøte, et kontaktmøte og et ungdomsmøte. Jeg ønsker en bred mobilisering. Vi har allerede tatt diskusjonen internt og med våre samarbeidspartnere.

Til kontaktmøtet her i dag og til ungdomsmøtet i mars inviterer vi bredt for å mobilisere og involvere flest mulig. Sammen skal disse møtene sikre at alle sentrale organisasjoner og institusjoner i offentlig, privat og frivillig sektor får mulighet til å bidra i arbeidet.

Rådmannen vil samle alle innspillene fra møtene. Forslag til handlingsplan som bystyret skal behandle før sommerferien, vil bygge på de innspillene vi får gjennom disse to møtene.

I Drammen har vi opplevd at folk med ekstreme synspunkter ble avvist. At de ikke fant gjenklang for sitt budskap i Drammen. Jeg er stolt over at drammenserne, som den gang da de ble kontaktet, var så tydelige på at ekstreme holdninger ikke er velkommen her.

Ved å satse på godt og bredt forebyggende arbeid, ved å være åpne og inkluderende og ved å være tydelige på våre demokratiske grunnverdier, kan vi sammen redusere risikoen for at radikalisering og voldelig ekstremisme får næring til å vokse i vårt lokalsamfunn.

Vi må forebygge i et bredt perspektiv. Vi må velge dia­log fremfor å skape avstand og redusere distanse mellom enkeltmennesker og grupper. Det er med økt demokratisk deltakelse vi kan drive tilbake de som ønsker å bruke vold for å oppnå sine politiske mål.

Det åpne demokratiets styrke er at flertallet alltid er i flertall. Ekstreme holdninger er i mindretall. Og enda færre vil omsette ekstreme holdninger i handlinger.

Vi skal i en egen sak i bystyret komme tilbake med konkrete tiltak hvor vi vil vil sette i gang det som tar oss i riktig retning. Det blir ikke bare gode ord, men handling. Men før vi bestemmer oss vil vi ha råd med på veien fra deg.

Derfor stiller vi spørsmålene:

  • Hvilke utfordringer har vi?
  • Hvordan forebygge utenforskap og fremme inkludering?
  • Hvordan bør vi møte ungdom med ekstreme holdninger?

Før Yngve Carlsson overtar møteledelsen vil jeg gi ordet til Statsminister Erna Solberg.

Innlegget ble holdt på dialogmøte i Drammen 25. februar 2015

Blogglisten hits

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s