God eldreomsorg i Drammen skal bli bedre.

Sammen med komiteleder Sigrid Thielemann har jeg skrevet denne kronikken

Drammen kommune jobber for at Drammen er og skal forbli en trygg by å bli eldre i. Derfor er vi opptatt av at folk skal ha tilgang til gode helse- og omsorgstjenester raskt, når behovet er der. Vi følger løpende med på status for dette. I 2011 lanserte vi 10 punkter for en bedre omsorg. Det er viktig å få hjelp, når man trenger det. Vi har fulgt opp og status per i dag er som følger:

 1. Langtidsopphold i sykehjem, innen 4 uker: Per mars 2015 er gjennomsnittlig effektueringstid 3 dager.
 2. Korttidsopphold i sykehjem, innen 2 uker: Per mars 2015 er gjennomsnittlig effektueringstid 3 dager.
 3. Akuttplass, umiddelbart: Per mars 2015 har alle med akutt behov for omsorg eller nødvendig helsehjelp mottatt dette samme dag som behovet oppstår, enten ved Drammen helsehus eller ved sykehjemmet i den bydelen man bor.
 4. Hjemmesykepleie, umiddelbart: Per mars 2015 er det én dags behandlingstid
 5. Hjemmehjelp – rengjøring, innen 14 dager: Per mars 2015 er gjennomsnittlig effektueringstid 4 dager
 6. Enerom til alle: På langtidsplass med permanent botilbud brukes enerom. På korttidsplass kan dobbeltrom benyttes.
 7. Opplæringstilbud til alle ansatte i helse- og sosial: Det er opprettet et eget kompetansesenter for helse- sosial og omsorg, ”Skap gode dager”.
 8. Kvalitetssystem for å forebygge feil og sikre riktige og gode tjenester: Vi oppretter nå et nytt og helhetlig internkontrollsystem i helse, sosial og omsorg.
 9. Brukerdialog for å sikre eldre, pårørende og ansatte direkte innflytelse på utforming av tjenestetilbudet, bl.a. drøfte hvordan vi i Drammen skal oppfylle verdighetsgarantien: Vi oppretter denne våren brukerråd ved alle sykehjem og hjemmetjenester.
 10. Tidlig bruk av omsorgsteknologi: Drammen er i førersetet når det gjelder å ta i bruk ny teknologi.

Brukervalg

eldreVi er opptatt av at kommunen skal lytte til innbyggerne. Gode tilbakemeldinger er helt nødvendig for å utvikle stadig bedre helse- og omsorgstjenester. Brukere av tjenestene må gis valgfrihet og mulighet til selv å stille krav og ta egne beslutninger. Derfor har vi innført brukervalg innen hjemmehjelp-rengjøring. Fra høsten 2015 innfører vi også brukervalg innen hjemmesykepleie. Dette innebærer at brukerne kan bestemme hvem som skal yte tjenestene, Drammen kommune eller private leverandører som kommunen har kvalitetssikret.

Forebygging

Drammen var en av de første kommunene i Norge som innførte forebyggende helseteam for eldre. Tjenesten består av erfarne sykepleiere som tilbyr de av oss som er over 75 år enten årlig hjemmebesøk eller inviterer til et fellesmøte sammen med andre innbyggere i samme distrikt. Målet er å bli kjent med våre innbyggere og tilby råd og veiledning og forebygge utfordringer knyttet til aldring.

Hjelp, når man trenger det

Bilde helsehusetI Drammen var vi også tidlig ute med opprettelse av Lindrende (palliativ) avdeling, først på Losjeplassen før avdelingen ble flyttet til Drammen helsehus hvor den er i dag. Samhandlingsreformen har gitt kommunene utfordrende oppgaver når våre innbyggere blir skrevet ut fra sykehuset tidligere enn før, men vi var forberedt. Samarbeidet mellom tidligere Geriatrisk kompetansesenter (nå Drammen helsehus), Drammen Sykehus og Høyskolen i Buskerud og Vestfold ble en modell som kom til nytte da daværende helseminister jobbet frem forslaget til Samhandlingsreformen. Samhandlingsreformen medførte også et stort behov for kompetanseheving. Vi opprettet derfor et eget kompetansesenter for ansatte innen helse, sosial og omsorg som har fått navnet «Skap gode dager». Her er det fokus på kompetanseutvikling for alle ansatte. Vi har ansatt egen kreftkoordinator som gjør en viktig jobb både i møte med den som har fått kreftdiagnosen og pårørende, men også som fagperson for ansatte innen pleie og omsorg.

Spenn i tilbudet

For hjemmeboende personer med demens er Drammen kommune godt dekket med forebyggende tiltak ved at kommunen har tilgjengelige dagsenterplasser både på dagtid og kveldstid samtidig som Villa Fredrikke er et viktig supplement hvor de frivillige sammen med ansatte gir byens innbyggere et lavterskeltilbud. Her trenger man ikke vedtak i kommunen for å ta kontakt. Helse og omsorg ble omorganisert i 2013 ved opprettelse av helse- og omsorgsdistrikt hvor virksomhetsleder har ansvaret både for sykehjem og hjemmetjeneste innenfor sitt distrikt. Det betyr et tettere samarbeid mellom de ansatte i distriktet, noe som igjen kommer brukerne til gode. I 2015 har Drammen, i samarbeid med stiftelsen ”Livsglede for eldre”, startet livsgledesatsing ved alle helse- og omsorgsdistriktene. Målet er å skape mer innhold, glede og mestring i hverdagen. Vi vil skape gode dager!

Ulike boformer

Eldre har varierte behov og ulike ønsker. Vi vil legge til rette for at flere kan velge boformer med trygghet og mulighet til sosialt nettverk. I årene framover vil antall eldre innbyggere øke. Derfor er det nå viktig å tenke nytt og framover. I ny helse-, sosial- og omsorgsplan er det lagt planer for hvordan Drammen i årene framover skal dekke behovet for sykehjem, andre trygge boformer og utvikle et enda bedre tjenestetilbud. Drammen kommune ser behovet for alternative boliger og har gode erfaringer med at boliger i tilknytning til sykehjem gir ekstra trygghet. Eksempler på dette er Filten serviceboliger på Hamborgstrøm og Schwartzgate omsorgsboliger på Marienlyst, der det også er stedlig trygghetsbemanning hele døgnet. I tillegg er mange tilrettelagte boliger for eldre lokalisert i nærheten av sykehjemmene i Drammen.

Nå bestemmer vi fremtidens tilbud

Fremtidens utfordringer i omsorgssektoren er ikke noe politikerne kan løse bak lukkede dører. Derfor er det lagt vekt på en bred prosess i planleggingen av fremtidens eldreomsorg. Da det viste seg at Arbeiderpartiet ikke var helt enig med seg selv, tok vi initiativ til å bruke mer tid på den nye helse-, sosial- og omsorgsplanen. Politiske forskjeller er viktig, men dersom Drammen skal lykkes med utvikling av gode tjenester for eldre i årene framover må vi gi kraft til hovedgrepene i planen. Jeg føler meg trygg på at vi i Drammen fortsatt skal ha et offensivt forhold til vårt omsorgstilbud til de eldre. Vi har nær 2.000 ansatte i omsorgssektoren som gjør en solid jobb for eldre, som trenger hjelp i hverdagen. Hver og en av dem utgjør en forskjell for de som får hjelp fra kommunen.

1 kommentar

Legg igjen en kommentar

 1. God eldreomsorg er å sette de eldre i stand til å klare seg selv så lenge som mulig. Var neppe det regjeringen tenkte på når jeg ble loppet for kr. 72′ på årsbasis i forbindelse med nå skal vi strupe pensonistene reformen som startet 1. Januar

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s