Læringsløp Drammen

I dag samlet vi 2.000 viktige medarbeidere i Drammenshallen. Alle ansatt i Drammen kommune for å arbeide for og med våre barn og unge. Her ser du det jeg sa til dem under åpningen av dagen i dag.

2.000 ansatte samlet i Drammenshallen.
2.000 ansatte samlet i Drammenshallen.
God morgen, ja det er en god morgen, når jeg kan treffe kommunens medarbeidere som betyr så mye for byens barn og unge, som dere.

Det er dere som legger grunnlaget for det byens unge skal gjøre når de blir voksne. Det er dere som i hverdagen er Drammen kommunes satsing på barn og unge. Jeg vet det. Bystyret vet det. Derfor er det også viktig at du er her nå.

Jeg ønsker hver og en av dere velkommen til Kick Off for Læringsløp Drammen. Vi er nesten 2000 deltakere fra Drammens barnehager, skoler, senter for oppvekst og våre viktige samarbeidspartnere som er samlet under samme tak her i dag. Hvilken kraft! Og enda mer kraft enn i fjor.

Av programmet har du sikkert sett at det er lagt til rette for å gi deg en lærerik og inspirerende dag sammen med anerkjente foredragsholdere innenfor sine områder. En fellesnevner for hele programmet er fremtid, læring og vekst.

Hva må barn og unge lære for å kunne møte et samfunn i stadig raskere endring, og hva krever dette av systematisk innsats av ansatte, ledere og gode samarbeidspartnere? Dette spørsmålet vil hver og en av oss kunne gi et enda bedre svar på mot slutten av dagen.

I Drammen har vi over flere bystyreperioder prioritert kompetansebygging for ansatte og ledere. Vi har lært at: Hardt målbevisst arbeid over tid – gir resultater. Det er oppskriften – ikke bare for byutvikling, men på de fleste områder. Vi ga ekstra kraft til arbeidet gjennom «Norges Beste Skole» og ”Norges Beste barnehage” som ble vedtatt i henholdsvis 2007 og 2010, og det er det vi tar videre. En blå eller rød tråd om du vil.

Vi har ikke vært redd for å gå foran for å få innspill og kunnskap, når det har vært nødvendig gjennom reiser og nettverksbygging, selv om vi måtte reise langt. Gjennom satsing på kompetansesenteret har vi fått gode resultater. Vi har en Drammensskole og Drammensbarnehage allerede, som andre kommuner fra både inn- og utland gjerne vil høre mer om. Det er hyggelig med besøk selvfølgelig, men enda viktigere er det at det oppfattes at Drammen utgjør en forskjell for barn og unge – en forskjell til det bedre.

Det arbeidet skal fortsette. Vi lærer av de beste, men gjør det på vår måte. Med Læringsløp Drammen får vi en nødvendig fornyelse. Planen sikrer at vi fortsatt kan være i front innenfor barnehage, skole og oppvekst. Høye ambisjoner for barn og unge er viktig, for som det står i kvalitetsplanen for Læringsløp Drammen: ”Ingen tidligere generasjon har vært så avhengig av kvaliteten i barnehage og skole”.
Og bare for å gjøre det helt klart. Vi skal, gjennom vårt arbeid fremover, legge grunnlag for nye besøk fra kommuner rundt i landet og utlandet.

Hvordan kvaliteten skal utvikles skal utdanningsdirektøren og leder for kompetansesenteret snakke mer om senere i programmet, men jeg er spesielt opptatt av to forhold:

1. I Drammen er vi med å forberede barn og elever til et fremtidig arbeidsliv som er i rask endring. Rask endring, Ja. Desto yngre barna er – desto større er muligheten for at de skal besette jobber på områder som i dag ikke fins.

2. Det blir stadig færre arbeidsplasser som ikke krever faglært arbeidskraft.

Dette er to sterke krefter som virker samtidig, og som forteller oss hvor viktig det er at barn og unge opparbeider seg en nødvendig kompetansegrunnmur i form av kunnskap som bl. a. inkluderer det å lære å lære.

Omstilling og endring vil være den nye normalen og det i et stadig høyere tempo. Bare tenk på Pokemon-fenomenet som har påvirket en hel verden, siden Nintendo lanserte den mobilbaserte plattformen. I Norge skjedde det 16. juli – for en måned siden. Se hvilket omfang det har fått. Jeg var med sønnen min i Frognerparken under 14 dager etter lansering. Parken var full av folk. De som så på Vigelands flotte verker var minoritet. De som jaktet Pokemon var den solide majoritet. Overveldene…

Mange teknologiutviklere og fremtidsforskere spår at dette bare er starten på en mer virtuell fremtid som vil prege både privat og offentlig sektor fremover, når teknologien tas i bruk.

Det å satse på digital teknologi i barnehage og skole handler ikke lenger om verktøy, men om hvordan vi kan bruke teknologien til å fremme mer læring, kreativitet og samarbeid. Med Læringsløp Drammen skal vi forsterke satsingen på læring gjennom digital teknologi.
For et år siden var vi også samlet i Drammenshallen. Vi var ikke like mange, som i dag. Det var starten på utviklingen av Læringsløp Drammen.

Jeg vil takke alle dere som har bidratt inn i arbeidet, og særlig de ulike prosjektgruppene. Arbeidet med Læringsløp Drammen, som bystyret gav sin tilslutning til i juni 2016, hviler på de samme prinsippene og ambisjonene som preget Norges Beste Barnehage og Norges Beste Skole: Bedre og jevnere kvalitet, felles kvalitetsutvikling og systematisk satsing på ansattes kompetanse.

Det er viktig med en lange linjer bak det utviklingsarbeidet. At det tenkes langsiktig. Det er viktig at ansatte og ledere i barnehage, skole og oppvekst, gjennom det, blir spilt gode. Det er på den måten vi kan nå visjonen ”Større, smartere og sunnere” som ble vedtatt i bystrategi 2036.

Som ordfører gleder jeg meg til å følge Læringsløp Drammen fremover, og at også oppvekstsektoren skal være en del av kompetansesenterets ansvarsområde.

God oppvekst krever samarbeid på tvers av sektorer – eller siloer, som det er populært å snakke om. Her i dag kan en med selvsyn se at det er et stort lag som må til for å lykkes med å utvikle kvalitet i barnehager og skoler i Drammen. Samtidig er jeg glad for at Læringsløp Drammen også vektlegger betydningen av et tett og nært samarbeid med foresatte, idrett og frivillighet, Buskerud fylkeskommune og andre gode samarbeidspartnere. De beste resultatene får vi når vi løfter i flokk. Når vi samarbeider med gode krefter.

Kick Off 2016 er en viktig milepæl for Læringsløp Drammen men også start på en ny etappe. Det er viktig at du er her – for ditt, dine kollegaers og vårt bidrag på våre ulike arenaer være avgjørende for de resultatene vi oppnår i årene fremover.

Det er du som skal være med å konkretisere og realisere hovedambisjonene for Læringsløp Drammen i inneværende kvalitetsplanperiode. Jeg ønsker dere alle en inspirerende og lærerik dag her i Drammenshallen.

Takk for oppmerksomheten.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s