Nok et nødvendig løft for fremtidens Drammen

Få byer har fått like mye anerkjennelse som Drammen de siste årene. Byens fantastiske utvikling er blitt lagt merke til – både nasjonalt og internasjonalt. Dette er et resultat av langsiktig arbeid. Jeg har vært folkevalgt i mange år og var med da vi gjennomførte kloakkrammeplanen fra 85 til 95. Etablerte elveparken etter planer fra 1991. Gjennomførte veipakke Drammen, som ble planlagt på 90-tallet og gjennomført på 2000-tallet. Utviklet sentrumsaksen fra 1999 og i årene fremover. Alle viktige bidrag til byens utvikling og store tiltak som det tok tid å gjennomføre. Nå skal vi utvikle oss videre, byen vil vokse og da er det viktig at vi tenker fremtidsrettet. Vi har et vei- og kollektivsystem som fungerer i dag. Det vil ikke fungere like godt om 20 år uten betydelig oppgradering.

Om 20 år har Drammen 90.000 innbyggere. Vi får også vekst i nabokommunene. Det er alltid krevende å takle en så stor vekst, men vi skal klare det samtidig som vi tar vare på byens kvaliteter og utvikler disse videre. Da må vi forberede oss og det er det vi gjør nå. Vi planlegger ikke samferdselsløsninger for dagen i dag, men for hverdagen som møter oss om 20 år.

Attraktive byer kjennetegnes blant annet av gode og effektive kommunikasjonsmuligheter. I en stor by som Drammen må de ulike transportformene spille på lag. Vi trenger et fremtidsrettet kollektivtilbud med gode overganger mellom bilen og bussen eller toget. For å sikre disse overgangsmulighetene må det bygges flere pendlerparkeringer på sentrale punkter rundt omkring i byen. Vi trenger trygge gang- og sykkelveier. Og vi trenger god fremkommelighet på veiene, spesielt med tanke på næringslivets transporter og varedistribusjon. Flere kommuner har en del av tettstedet/bybåndet Drammen, som starter Hokksund og slutter på Spikkestad. Derfor må også kommunene samarbeide.

Vi er ett steg nærmere en kraftig oppgradering av både kollektivtilbudet, bedre gang- og sykkelveier og bedre fremkommelighet på veiene med kommunenes og fylkeskommunens vedtak om å slutte seg til Buskerudbypakke 2. Summen av alle disse tiltakene vil også bedre fremkommeligheten for dem som må kjøre bil, enten fordi de skal hente barn i barnehagen eller skolefritidsordningen eller fordi de skal ha varer og tjenester fram til kundene sine. Hvis Drammen skal utvikle seg slik bystyret har bestemt, trengs det ny infrastruktur på flere områder.

Det å få finansiert et samferdselsløft er avgjørende for den videre utviklingen av Drammen. Satsingen på nærmere 10 milliarder kroner vil gi oss det nødvendige transportløftet som trengs for å takle veksten som kommer i Drammen de neste 20 årene. Vi kunne late som om den ikke kom. Rett og slett ikke tatt noen diskusjon, men ventet til problemene kom for full styrke. Da hadde vi folkevalgte helt sikkert vært mer populære i dag, men ikke gjort den jobben vi er satt til å gjøre. Tenke langsiktig. Finne de fremtidsrettede løsningene for Drammen med de rammebetingelser departement og Stortinget gir oss.

Buskerudbypakke 2 er ikke en veipakke. Det er en bypakke. Og denne bypakken vil gi byen et langt bedre transporttilbud enn det vi har i dag. I Buskerudbypakke ligger det mellom 9 og 10 milliarder kroner til infrastruktur og drift av et utvidet busstilbud i Drammen. For et så stort milliardbeløp skal vi klare å utvikle fremtidens transportsystem – og dermed gjøre Drammen like attraktiv som i dag selv om vi blir flere.

I et byområde er det ikke mulig å bygge seg ut av kø i enhver situasjon ved bare å tenke vei. Videre utbygging av Drammen vil skje på en mer bærekraftig måte ved bl.a. at vi legger mer vekt på kollektivaksene som fremtidige utbyggingsområder.

Bilde11Det er sagt mye om bompenger, og mye kommer sikkert til å bli sagt i tiden som kommer. Erfaringen fra andre storbyer er at bypakkene i stor grad må finansieres lokalt. Derfor er bompenger en nødvendighet også i Drammen. Isolert sett kunne vi alle ønske at Stortinget tok et større ansvar for finansieringen av vei- og kollektivløsninger. Når de ikke gjør det, men ber oss lokalt ta ansvar selv, er valget både enkelt og det er vanskelig. For oss lokalt er det første rekke et spørsmål om kapasitet og fremkommelighet. For Stortinget er det kanskje enda mer et spørsmål om klimaforlik og internasjonale avtaler for redusert utslipp.

Drammen har, inn samarbeidet med de andre kommunene, argumentert for at bompunktene burde stå på kommunegrensene og kun der. Men Buskerudbypakke 2 er et resultat av å finne løsninger som virker rimelige for flere parter. Vårt primære standpunkt knyttet til bomplasseringene har vi ikke nådd fram med. Det er vi selvfølgelig ikke fornøyd med. For å sikre enighet om det store samferdselsløftet måtte vi akseptere bompunkter innenfor kommunegrensen. Alternativet var at vi sa Nei til hele pakken. Det hadde vært det dårligste alternativet.

22 kommentarer om “Nok et nødvendig løft for fremtidens Drammen

 1. Med andre ord: Vi i Skoger, Åskollen, Konnerud er ekskludert fra byen vår Drammen. Kan jo like gjerne flytte bygrensa også da. Med null busstilbud i helgene og siste buss Kl 20.30 fra byen og hjem i ukedagene, fungerer dette veldig dårlig. El biler skal være gratis? De trenger ikke veinettet de da eller?

 2. Hvorfor slipper Toppenhaug og Åssiden unna?
  Enten må bommene stå i kommunegrensene eller så må det være for indre kjerne i Drammen.
  Forklaringen din er nok en gjentakelse av politisk svada du har kommet med tidligere. Ting blir ikke riktig av at feilen påstås å være riktig til det kjedsommelige.

  En ting vi bør tenke på er at du kom til makta ene og alene ved å garanterte at ingen bomring skulle settes opp. Hva sier du til det?

 3. Kan ikke forstå at noen krevde usosiale bydelsskatter for å få gjennomført dette. Ei heller at folkevalgte godtar. For vår familie innebærer det 30.000.- i årlig skatt. (i tillegg til mulig lavere verdi på bolig da den ligger på feil side av bomring)

  Jeg har ingen problemer med å forstå at alle i kommunen og forbipasserende bidrar til felles utbedring av veinett og miljøvennlige tiltak, men aksepterer ikke denne høyst urettferdige løsningen.

  På tide å reflektere litt rundt reaksjonene fra Drammens innbyggere?

  1. Vi har tatt kritikken og forsøkt å forklare hvordan resultatet ble det det ble. At resultatet for mange kom til å få lite aksept forsto vi allerede da vi behandlet saken i januar og på bakgrunn av den ga beskjed om at vi ønsket kun bomsnitt på kommunegrensene.

 4. «Som virker rimelig for flere parter»
  Da lurer jeg på en ting. Hvor stor andel av Drammens befolkning bor i de berørte bydelene? Hvor rimelig tror du alle de føler at valget deres er?
  De fleste skjønner at bom må til, men likhet for alle, er tydeligvis ikke rimelig å forvente fra dere.
  Bom bør være ved kommunegrensen. Evt ved alle bydeler. Da kan jo sentrum bli veldig «attraktivt»……

 5. Enhver deling av en kommune, enten det er by eller land er uakseptabelt. Skal virkelig den fine byen vår deles i «stykker og biter» som en annen bløtkake? Dette vil sterkest berøre alle som bor på Konnerud og Åskollen, trolig ca 20 000 personer. Men det berører jo også i høy grad alle oss andre. Vi drammensere lever jo ikke i » bobler» innenfor vår egen bydel, men krysser «bydelsgrensene» opptil flere ganger hver dag. Alle bydeler har heller ikke buss til enhver tid så mange av oss er nokså avhengig av bilene våre for å få hverdagskabalen til å gå opp. En kommune som er god å bo i straffer ikke sine innbyggere med bompenger=bøter når de skal besøke venner og familie, eller utrette ærend i sitt nærmiljø. All nødvendig bompengefinansiering bør derfor kun forekomme på utfartsveier der de fleste ikke trenger å kjøre mer enn 1-2 ganger pr dag

 6. Nok engang står ordføreren og vasker henda sine, slik en viss landshøvding gjorde for mer enn 2000 år siden. «Gjort alt for å unngå bommer i byen»……. Hvem tror du at du lurer, herr Ordfører? Tror du av vi vanlige dødelige mennesker er totalt hjernedøde? Dere har regnet totalt feil på kostnadene i veiprosjektet, og sett at på bygrensa så har vel ikke inntektene vært store nok til å dekke mer enn rentene, og knapt nok det. Da har dere fått panikk, og sett på kartet hvor det er mest trafikk – uavhengig om man får nytte av «pakka» eller ikke. Derfor kommer bommene på Rundtom, i Skoger, og på Konnerudveien. Fortell meg hva beboerne i Kobbervikdalen og gamle Sørlandske får igjen? Når dere ser at bommen ved Gjerpenkollen ikke generer nok penger, så vil dere nok flytte den nederst i Austadveien, hvis dere ikke gjerder inn Drafnkollen og Galterud med bommer da – for å spare Fjell.

  Og en ting til herr Ordfører – du snakker om å bedre kapasiteten på veisystemene, fortell meg hvordan det blir bedre kapasitet på veiene i Drammen når dere skal stenge to felt i Rosen? DET lurer jeg på. Og siden det er stor gjennomgangstrafikk der, så er det svært få som vil gå over til bussen. Dette er vel omtrent like smart som den andre «glimrende» ideen til «Buskerudbyen»…..lyskrysset i Telthusgata.

  Lykke til med å skape tidenes urettferdighet i Drammen……og tidenes kø også

  1. Avfart Drammen fra E134 må på plass før det gjøres begrensninger i Rosen. Jeg forstår at du ikke tror det, men jeg arbeider hver dag med målsetting om at Drammen skal bli en enda bedre by å bo i.

 7. Du og Høyre har hatt min stemme siden 1987, det blir det slutt på nå om dere ikke tar til vettet her. Tror du på det du skriver selv? Det må være tøft å være på Kant med det meste av byens befolkning. Men du skal jo bare det i tre år til, dette blir IKKE glemt til neste valg. Sorry, men dette går ikke over av seg selv.

 8. Bypakke finansiert av bompenger. Ifølge MDG så skal 5,5 milliarder brukes på kollektivtrafikk. 1,5 milliarder på sykkelstier. 2,6 milliarder på ny Konnerudnedføring. Hva koster de andre veiene? Og er det ikke viktigere å få på plass en ny vei på Åssiden først. Gjerne i tunnel. Også skal bilistene betale nesten alt?

 9. Ikke «nesten alt»…vi SKAL betale alt. «Buskerudbyen» må ha fått til tidenes dårligste avtale med staten….noensinne. Det lille som staten skal betale i «spleiselaget» er så vidt nok til å betale rentene i pengene de må ta opp i lån. Og dette har «Buskerudbyen» gått med på, at staten betaler kun rentene mens bilistene skal betale hele lånet på rundt 12 milliarder (hvis ikke mer) alene.

 10. Ordfører Tore Opdal Hansen, dette er galskap! Du og Høyre har hatt min stemme siden jeg kunne stemme siden 1994. Det blir det slutt på nå om dere ikke tar til vettet her? Som Petter sier ovenfor her: «det må være tøft å være på kant med det meste av byens befolkning» Kun 3 år igjen, takk Gud for det. Sorry, men dette går ikke.

 11. Dette vil være veldig ødeleggende for handelsstanden i Drammen sentrum. Vi, med fler, kommer konsekvent til å boikotte all handel i Drammen. Nedre Eiker, Asker og Sandvika blant mange andre, vil tjene godt på denne løsningen deres. Og vår Høyre stemmeseddel vil ikke bli levert ved neste valg. Snakk om ekskludere egne innbyggere på denne måten. Vi er veldig skuffa over falske lovnader fra dere! Dessuten betaler vi like mye skatt som alle andre steder i Drammen men må altså spytte i enda mer for hele byen?

 12. Gjennomgangs- og fjerntrafikken må skilles fra lokaltrafikken. det gjøres ved å bygge E 134 som 4 felts vei fra Bangeløkka til Mjøndalen og videre til Langebru. Tilfartsvei Vest Øvre Del inn i Strømsåstunellen. Kutt ut del 1 og 2. Bygg «Skogkantveien» fra Djupdalen til Nedre Eik/E18, med gang og sykkelvei. Seng Konnerudgata ved Fabrikkutsalget, bare tillatt for kollektivtransport. Fra av- og påkjøringa fra E134 og opp Konnerudbakkane 4 felt to til kollektivtrafikk. Gang og sykkelvei. Ny vei fra Rv./E18 Kjellstad bragernesåsen til vinnes Stenseth og Mjøndalen, og sammenkobles med E 134. Nå begynner det å fungere. Fjern- og gjennomgangstrafikken skilt fra lokaltrafikken. Konnerud har fått to muligheter, gang og sykkelvei. Samlet prislapp for Konnerud ca. 500 – 550 mill.
  E 134 og RV 23 er et OPS- anlegg. Dvs. Offentlig Privat Samarbeid..

  1. Skogkantveien var ny for meg. Jeg har nylig flyttet til Konnnerud. Dette høres ut som et veldig fornufting alternativ med tanke på at Fjell for en alternativ vei fra E18 slik trafikk hit også flyttes fra bykjernen.

   Målet i de fleste byer er jo å flytte trafikken bort fra bykjernen. Skogkantveien vil jo gjøre nettop dette.

   Hvorfor er det ikke politisk vilje for å bygge Skogkantveien?

 13. Skogkantveien medfører en rasering av store områder i marka, fullstendig ødeleggelse av Mælen, økt belastning for beboerne i Skoger. Derfor bør «Skogkantveien ALDRI bygges.
  Allerede i dag forpestes miljøet i Skoger pga all gjennomgangstrafikken i Gundesølina. Av en eller annen grunn synes Statens Vegvesen og Konnerudbeboere på vei til/fa jobb at det er greit med trafikken forbi Skoger Skole. Det skulle vært en skole på Konnerud…

  At Drammen Kommune / Statens Vegvesen har kjørt trafikken i Drammen i grøfta rettferdiggjør ikke at man skal fortsette praksisen med å rasere enda et område. Ved å trykke all trafikken inn i Bangeløkka har man effektivt produsert en «plugg» i systemet. Koble Konnerud til E134 og bygg tilkobling til E18 utenom Bangeløkka. Til byen er det ingen som vil uansett…

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s