Parkering for en enda bedre by

Vi ønsker at byen skal være lett tilgjengelig og at sentrumshandelen skal ha gode konkurransevilkår. Hvordan finner vi den rette balansen mellom disse hensynene? For det er det det dreier seg om, når vi skal utmeisle ny parkeringsstrategi. Vi må finne den gode balansen som tar hensyn til en virkelighet rundt oss. For det må være klart: Vi ønsker et fortsatt sterkt, attraktivt og levende sentrum. Bilen vil være en del av det. Vi har nå hatt et arbeidsseminar på dagtid og folkemøte på kveldstid. Det er viktig å lytte før vi starter arbeidet. Utkast til plan vil også bli lagt ut på høring, når den foreligger. Har du innspill tidlig i prosessen, så send e-post til kommunepost@drmk.no merk det med parkeringsstrategi

Dette sa jeg på møtet:
Velkommen til møte hvor vi starter diskusjonen om fremtidig parkering i Drammen!
Det er hyggelig å se at så mange i en travel hverdag har satt av denne ettermiddagen til å være med på arbeidsseminar. Jeg tar det som en indikasjon på at parkering er et tema som er viktig for mange. Det er svært viktig for oss i Drammen kommune. Derfor hadde vi tidligere denne uken et godt besøkt arbeidsseminar om parkering på dagtid med spesielt inviterte som har befatning med parkering i stor scala.

Drammen er i ferd med å bli en stor by. Vi har vokst i mange år, og prognosene tilsier betydelig befolkningsvekst også i årene fremover. Allerede i dag er Drammen bysentrum for rundt 150 000 mennesker.

Det spørsmålet vi hele tiden stiller oss, er hvordan vi skal jobbe for at Drammen skal fortsette å være en attraktiv by. Vi ønsker en by som er lett tilgjengelig for innbyggerne, og samtidig trivelig å oppholde seg i.

Vi må kunne tenke nytt uten at det nødvendigvis betyr at antall parkeringsplasser skal reduseres.
Når vi blir stadig flere drammensere, blir det trangere om plassen. Et av spørsmålene som da dukker opp, er om det er fornuftig å bruke verdifulle sentrumsarealer til parkeringsplasser. Vi kan se for oss en utvikling i et 10-20-årsperspektiv der sentrumsarealene blir så attraktive at flateparkeringen forsvinner. Ja kanskje den forsvinner helt. Gjør den det? Hva gjør vi da? Skal vi bygge flere parkeringshus for å erstatte parkeringsplasser vi mister?

Mange parkeringsplasser er privateide også i sentrum. Gjennom regulering kan kommunen påvirke det. Men utviklingen går kanskje i den retningen at de på sikt blir utbygget.

Vi har en parkeringsstrategi fra 90-tallet som har gitt oss erfaring, når vi nå skal se fremover og lage en strategi for fremtiden – mot 2030 om du vil. Hva må vi tenke om igjen? Hvordan løse parkeringsutfordringen på nye måter? Jeg er opptatt av at vi skal møte dette med et åpent sinn og få absolutter. Nye tider krever nye løsninger.

Vi vet at den kommende befolkningsveksten i Drammen gjør at vi ikke kan beholde dagens reisevaner. Veksten må tas på andre måter. Flere av oss må la bilen stå og gå, sykle eller reise kollektivt i stedet. Jeg vil understreke at det er grunn til å regne med som et utgangspunkt at vi vil ha det samme antall biler som i dag. Det er en utfordring som er stor.

Noen vil tenke: Hvis vi gjør det veldig dyrt å parkere og vanskelig å finne parkeringsplass i sentrum, vil det være et sterkt virkemiddel for å få flere til å la bilen stå. Men er det ønskelig? Vi ønsker at byen skal være lett tilgjengelig og at sentrumshandelen skal ha gode konkurransevilkår. Hvordan finner vi den rette balansen mellom disse hensynene? For det er det det dreier seg om. Finne den gode balansen som tar hensyn til en virkelighet rundt oss. For det må være klart: Vi ønsker et sterkt, attraktivt og levende sentrum og bilen vil være en del av det.

Kommunens parkeringskrav til nybygg påvirker hvilke løsninger som velges, og dermed også kostnadene for boliger. På den ene siden ønsker vi ikke å pålegge utbyggere å bygge parkeringsplasser som blir stående tomme. På den andre siden ønsker vi ikke en situasjon med altfor få parkeringsplasser knyttet til boligene og tilhørende kaotisk gateparkering. Det gjelder igjen å finne den rette balansen, men er denne balansen den samme om 10-20 år som i dag? Hvordan bør vi skrittvis nærme oss?

El-biler kom etter at vi laget vår parkeringstrategi. El.-biler er bedre enn bensin- og dieselbiler fordi el.-bilene lager lite støy og slipper ut mindre luftforurensing. Derfor har el.-bilene fordeler som skal motivere flere til å velge el.-bil.

Samtidig tar el.-bilene opp like mye plass og er like farlige i trafikken som andre biler. Vi ønsker heller ikke at el.-biler fyller opp sentrale parkeringsplasser slik at det blir liten sirkulasjon på plassene. Da skaper vi problemer for sentrum blant annet sentrumshandelen. Så hva er riktig balanse for å oppnå det vi ønsker uten for mange uønskede bivirkninger? Mange El-bil eiere parkerer gratis nært sentrum og beslaglegger plasser for mulige kunder. Er det riktig?

Jeg har trukket frem noen eksempler på dilemmaer knyttet til parkering. Det finnes mange flere. Beslutningene vi tar i disse spørsmålene angår mange mennesker. Derfor syns vi ikke det er noen god løsning at parkeringsstrategien, som skal gi oss en retning for hva vi vil med parkering i Drammen, utarbeides av noen få på rådhuset. Vi ønsker medvirkning fra de som berøres av beslutningene. Derfor arrangerer vi dette møtet. Innspillene som kommer disse to dagene vil være med som et grunnlag i arbeidet med et forslag til ny parkeringsstrategi for Drammen. Forslaget til ny strategi kommer på høring neste år, og da blir det en ny mulighet til å medvirke.

Bruk derfor denne ettermiddagen til å komme med dine innspill, dine problemstillinger og forslag til løsninger. Hvordan skal vi møte fremtidens behov?

Vi starter med blanke ark og åpent sinn. Du kan, gjennom dine innspill, hjelpe oss i å finne det du – etter din vurdering – mener vi bør ha fokus på.

Jeg ser frem til først å få faglig påfyll, og deretter til å lytte til innspill. Jeg tror dette blir en spennende ettermiddag.

Blogglisten hits

En kommentar om “Parkering for en enda bedre by

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s