Papirbredden feirer 10 år

Drammen kommune og Entra eier Papirbredden Eiendom A/S sammen. Det er en eiendomsmasse som har vokst fra 0 til over 50.000 kvadratmeter på 10 år. Entra eier 60 prosent og kommunen 40. 10 år er i utgangspunktet ingen alder, men selv om Papirbredden bare er 10 år har Papirbredden allerede betydd mye for byen både innholdsmessig, som et landemerke og for utvikling av byen.

Papirbredden er 10 år

Papirbredden er i dag:
– Første byggetrinn – kunnskapsparken på 21.000 kvadratmeter hvor vi finner biblioteket.
– Fyrhuset – hvor du finnet et privat selskap.
– Kulturkvartalet – på over 8.000 kvadratmreter hvor vi finner Kulturskolen og Union Scene.
– Tvillingbyggene – på godt over 20.000 kvadratmeter. Hvor du finner flere virksomheter bla. MSD og Husbanken.
– Potensialet er det gamle Drammen Høvleri en tomt på hele 11.000 kvadratmeter.

Nasjonal og internasjonal konkurranse tilsier at det må være attraktivt for offentlige og private virksomheter å etablere seg i Drammen – og i vår region. Skal vi hevde oss i denne konkurransen vet vi fra Drammen kommunens side at vi hele tiden må strekke oss og legge forholdene til rette slik at stadig flere kan velge å bo, studere og arbeide her. Dette var også bakteppet da det mangeårige samarbeidet mellom Høgskolen i Buskerud og Drammen kommune gjorde en ny omdreining i 2004, med Kristin Ørmen Johnsen som visjonær rektor og pådriver. Men også Entra var den gang med som en viktig partner og pådriver.

Lokalisering
Union Eiendom AS satt på den ideelle tomten, og det var bred enighet om at den sentrale beliggenheten ved elven var den aller beste – både for kunnskapsparken og for byen. Vi satt strek over Brakerøya og Sundland. Jeg forsto på Kunnskapsdepartementet den gang at de ønsket en offentlig aktør på banen. Så det var det ikke noe å vente på – om vi ønsket å realisere prosjektet – kunnskapspark i Drammen. Kommunen handlet tomt. To kvartaler til 40 millioner var et godt grunnlag å arbeide videre med. Senere kjøpte selskapet kulturkvartalet og Drammen Høvleri.

29. april 2004 la Høgskolen i Buskerud, BI Buskerud, Rådet for Drammensregionen, Buskerud Fylkeskommune, Entra Eiendom AS og Drammen kommune fram forprosjektrapporten Drammensregionens Kunnskapspark. Allerede 31. mai undertegnet de samme aktørene en partnerskapsavtale, som markerte starten på arbeidet med å realisere denne parken. Fremtidige leietagere representerte viljen og eierne av Papirbredden Eiendom A/S representerte evnen til å realisere prosjektet. Viljen og Evnen samarbeidet godt.

Fra Drammen kommunes side så vi tidlig at vår rolle måtte strekke seg lenger enn til den tradisjonelle forvalter- og myndighetsrollen, dersom kunnskapsparken skulle bli en realitet. Kort sagt handlet dette om å bidra til å sikre det langsiktige, finansielle grunnlaget for byggeprosjektet.

I Drammen kommune ble det fattet to avgjørende politiske vedtak i 2004, som bidro til å klargjøre vår vilje og vår posisjon i prosjektet for samarbeidspartnerne:
1. Formannskapet vedtok å flytte folkebiblioteket over elven og inn i kunnskapsparken, og vi gikk dermed inn i parken som en betydelig leietager.
2. Bystyret vedtok å kjøpe tomten av Union Eiendom AS.

Vi satset på fremtiden
Ut over dette vil jeg karakterisere etableringen av Papirbredden Drammen kunnskapspark som et resultat av et dristig, innovativt og forbilledlig samarbeid mellom kunnskapsinstitusjonene, representanter for partene i næringslivet, regionale samarbeidspartnere og Drammen kommune og Entra. Jeg er overbevist om at uten dette bredt anlagte samarbeidet hadde vi ikke fått til det vi i dag ser resultatet av. Jeg var ordfører den gang og har fulgt hele utviklingen.

Jeg vil fremheve Entra Eiendom AS, som fra vår side har tilført dette prosjektet både profesjonalitet og gjennomføringskraft. Entra har med sin kompetanse, kapasitet og kapital vært en garantist for den høye kvaliteten på bygningsmassen her på Papirbredden.

Entra har vært avgjørende viktig for å få dette til. Og det er jo også isolert et stort eiendomsselskap med store bygg og i tillegg et stort potensial for videre utvikling. Byggetiden er en egen historie. Den gikk i rekordfart. Mens platen til bygget ble laget foregikk deltaljprosjekteringen.

Papirbredden har vært med på å løfte Drammen
Sett fra vårt ståsted i Drammen kommune er Papirbredden noe langt mer enn en kunnskapspark. Papirbredden representerer en åpenbar vitalisering av Strømsø som bydel, Drammen som by og Drammensregionen som region. Vår overbevisning er at Papirbredden gir oss som kommune og som region et konkurransefortrinn, og representerer en utløsende faktor slik at stadig flere ønsker å bo, studere og arbeide her.
Papirbredden er et populært studiested.
Det store spørsmålet på en dag som denne er:
• Er det flere som ønsker å bo, studere og arbeide i Drammen i dag enn for 10 år siden
• – og har Papirbredden påvirket denne utviklingen?
Svaret et ubetinget ja – og ja!

Papirbredden er et populært studiested.
Antall studenter som har valgt HSN som sin høgskole og Drammen som sitt studiested er i år det 3-dobbelte av antall studenter i 2007! I dag har Campus Drammen 2 800 studenter, og i gjennomsnitt har høgskolen etablert 190 nye studieplasser pr år siden skolen flyttet inn på Papirbredden. Det er ikke mindre enn imponerende!

Hvorfor er studenter så viktige for en by som Drammen? Jo – studenter betyr økt puls og mer liv og røre i byen vår. Campus Drammen bidrar også til at en større andel av regionens egne unge voksne unngår å flytte ut, og tiltrekker seg potensielt nye innbyggere. I dag er nær halvparten av studentene ved Campus Drammen fra andre fylker enn Buskerud, og vi ser at vi har nærmere 1 000 studenter her fra Oslo, Akershus og Vestfold.

I tillegg tiltrekker høgskolen seg også studenter fra utlandet – og i år har vi 144 studenter fra 49 nasjoner over hele verden! De største nasjonene er Sverige, Danmark, Tyskland og USA.
Kunnskapsparkens og høgskolesenterets beliggenhet midt i hjertet av byen er derfor heller ikke uvesentlig – men tvert imot av stor betydning for bylivet – og jeg velger også å tro for høgskolens attraktivitet.

Flere med høyere utdanning
I byen som har tatt mål av seg til å bli stadig større, smartere og sunnere har vi også fått 10 000 flere innbyggere enn i 2007! Parallelt har andelen innbyggere med høyere utdannings økt betydelig – fra å ligge godt under landsgjennomsnittet (med 25, 5 %), til i dag å ligge på landgjennomsnittet (med 32,5 %). (landsgjennomsnittet for 2016 = 32,9 %).

Og selv om sammenhengen mellom Papirbredden og denne gledelige utviklingen ikke er vitenskapelig bevist, så er jeg overbevist om at Papirbredden har sine aksjer i denne! Dette begrunner jeg også med det faktum at her på Papirbredden har i dag over 1000 personer med solide kvalifikasjoner sitt daglige virke. De 5 største leietagerne er Høgskolen i Sørøst-Norge, Adecco AS, Husbanken, MSD AS og Axactor AS. Til sammen representerer disse virksomhetene alene ca 800 ansatte.

Vi er både stolte og takknemlige for at Drammen ble valgt både av disse og alle de andre små og mellomstore virksomhetene som har etablert seg her. I Drammen kommune er vi selv en stor og fornøyd leietager på Papirbredden, og her har vi samlet store deler av vårt tjenesteapparat, og våre møteplasser innenfor kultursektoren. Det er også gledelig at dette store og viktige byutviklingsprosjektet bæres av mange andre leietagere enn Drammen kommune.

Kulturkvartalet på Grønland
For oss var det avgjørende viktig at vi fikk et eierskap til kulturkvartalet. Det er jo byens 2. kulturhus. Vi hadde teateret fra før. Det ble Papirbredden Eiendom som realiserte byggetrinn 2 og som derved doblet arealet i det som i dag kalles Union Scene, men som er så mye – mye mer. Ungdommens Kulturhus, Kulturadministrasjonen og Kulturskolen for eksempel. Blant våre virksomheter på Papirbredden ønsker jeg også å nevne spesielt vårt nyinnredede litteraturhus, bibliotek og kafé!

Flyttingen av biblioteket hit til Papirbredden var en stor og strategisk viktig beslutning i 2004, og ved åpningen i 2007 var det vår opplevelse at vi hadde fått Norges flotteste bibliotek.
Likevel har vi etter ”bare” 10 år gitt oss i kast med en omfattende fornyelse. Dette gjør vi bl.a. etter en større innbyggerundersøkelse, som avdekket et ønske om å videreutvikle biblioteket som et uformelt og uavhengig møtested, arena for læring, samtale og debatt.

Derfor har bystyret også tilrettelagt for et meråpent bibliotek, slik at brukere som har avtale med oss kan benytte seg av bibliotekets fasiliteter ”seven-eleven” – hver dag – hele året!
Papirbredden har som kunnskapspark så langt utviklet seg akkurat slik vi drømte om under åpningen i 2007, og har bidratt til å skape en ny dynamikk i og omkring Drammen sentrum. På nyåret håper jeg å feire byens status som universitetsby, og at Campus Drammen aspirerer til å være det største og mest attraktive studiestedet for studentene ved USN Universitetet i Sørøst-Norge.

De 11 målene på den andre siden av veien – Gamle Drammen Høvleri – har et spennende potensiale. Hva det skal bli på dette området er enda ikke avklart.

Fra Drammen kommunes side skal vi arbeide ufortrødent videre med å tilrettelegge for at stadig flere oppdager og velger Drammen. Om 10 år er også Drammen – slik vi kjenner kommunen i dag – en betydelig del av en av Norges aller største og mest attraktive kommuner. Dette er en utvikling vi tror på og gleder oss til, og som vi tror vil gavne den videre utviklingen også på Papirbredden.

Drammen kommune og Entra har hatt ambisiøse planer

Ambisiøse planer

Gjennomføringsevne
Gjennomføringsevne er viktig.

Det har gitt et godt resultat.
I 2007 sto resultatet ferdig.

Blogglisten hits

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s