Ung 11 for ungdom som trenger det

Ung 11, som er et 11. skoleår startet opp denne høsten etter et godt samarbeid med karriereveiledere, fylkeskommunen, ungdomsskolerektorer, foresatte og elevene selv. Ung 11 starter som et prøveprosjekt, og så vil Drammen kommune jobbe for at ungdommene får et best mulig tilbud i denne prosjektperioden. Videre er vi svært glad for at Kunnskapsdepartementet har funnet midler til å medfinansiere en følgeevaluering av Ung 11. Det skal bli svært spennende å følge Ung 11 videre, og vi registrerer at det er stor nasjonal interesse for tilbudet vi har etablert i Drammen. Dette er et tilbud som NRK mente ingen i Norge hadde. Jeg kan forsikre om at dette ikke er en del av kommunens «hemmelige tjenester».

I innledningen til kvalitetsplanen «Læringsløp Drammen – å lykkes i hele læringsløpet» står det at «Bystyret i Drammen kommune har gjennom flere bystyreperioder lagt viktige føringer for en langsiktig kvalitetsutvikling i barnehager og skoler. Dette arbeidet skal fortsette, men samtidig er det nødvendig med fornyelse når samfunnet og utfordringene endrer seg.» Dette er en passende inngang til å introdusere Ung 11 – ett av fire svært viktige forsterkningstiltak i Læringsløp Drammen – som har som ambisjon å øke gjennomføringen i videregående skole.

De fire forsterkningstiltakene er:
• Gratis barnehage for barn i lavinntektsfamilier
• Aktivitetsskole
• Sommerskole
• Et ekstra kvalifiseringsår – Ung 11

Kick-off i Drammenshallen med 2000 medarbeidere i Drammensskolen. Nå har vi dratt igang UNG11.

Historisk sett har færre ungdommer startet direkte på videregående skole i Drammen enn i andre storbyer, og færre ungdommer fra Drammen klarer å gjennomføre videregående utdanning innen fem år sammenlignet med landet for øvrig. Årsakene er sammensatte, men én kjerneutfordring er manglende mestrings- og læringsforutsetninger. I Læringsløp Drammen er det aller viktigste oppdraget vårt å jobbe for høyere og jevnere kvalitet i hele læringsløpet fra barnehage til videregående. Det krever langsiktighet og tålmodighet for å lykkes, og i Drammen ser vi at positive resultater av dette arbeidet. Samtidig vet vi at noen elever alltid vil trenge noe ekstra. Her kommer Ung 11 inn.

Ung 11 startet opp denne høsten, og har to overordnede målsettinger:
1. Styrke og sikre den enkelte deltakers evne til å kunne starte, fullføre og bestå videregående opplæring.
2. Forsterke deltakernes faglige og sosiale læring gjennom målretting og individuell tilpasning.
Ung11 er altså et tilbud til elever som har behov for en ekstra innsats for å være godt forberedt og i stand til å gjennomføre videregående skole. Det kan for eksempel gjelde elever som er sent ankommet til landet, elever som har stort fravær grunnet sykdom eller elever som av andre årsaker ikke har tilstrekkelig grunnlag til å starte i videregående skole.

Se film fra statsrådens besøk hos Ung11

Blogglisten hits

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s