Bedre brøyting neste år?

Vi hadde nylig en interpellasjon i bystyret om brøyting. Det ga meg mulighet både til å gi noen opplysninger, men mest av alt å fremme et forslag. Jeg tror det er bred enighet om at vi skal ha god standard på brøytingen i Drammen. Nå blir det en skikkelig gjennomgang. Om jeg skal spå blir det enda bedre brøyting neste år.

Mitt forslag til vedtak:
– Rådmannen kommer tilbake med pris for å løse ut opsjon for vinterdrift av sentrum (sone angitt i politivedtektene) Dette gjelder spesielt fortau og gangarealer.
– Evaluering gjennomføres av standarder i dagens driftskontrakt for å se om levert standard er i tråd med dette.
– Punktene over beskrives og alternativer for tilleggsbestillinger i gjeldende kontrakt omtales og kostnadsberegnes ifm 1 tertial 2018.
– I ny kontrakt vurderer rådmannen å innarbeide enhetspriser som gjør det enkelt å bestille tilleggstjenester og høyere standard ved behov.
– I sak om ny driftskontrakt høsten 2018 settes ulike alternativer for standard opp og den økonomiske konsekvensen beskrives.
Det ble enstemmig vedtatt

Med dagens vinterdriftsstandard iverksettes brøyting av gangsykkelveger normalt ved tre cm snø. Hver enkelt brøyterode skal være gjennomkjørt etter tre timer. Det tilsier at det kan være inntil tre cm snø pluss det som har falt de siste tre timene på en gang/sykkelveg.

Brøyting av veg skjer i høyere hastighet enn brøyting av gangsykkelveg og fortau. Det er derfor ikke til å unngå at snø brøytes fra veg og ut på gangsykkelveg og fortau. Derfor ryddes gangsykkelvegene også etter at det har sluttet å snø og veiene er brøytet for siste gang. At det under ett snøfall kan være lav standard på fortau og gangsykkelveger, beliggende inntil kjøreveg kan forekomme. Kommunen får denne typen avvik meldt inn i sin driftsweb.

De fleste reiser med sykkel starter og avsluttes hjemme, noe som tilsier at en stor del av syklistene må sykle på en boligveg på deler av sykkelturen. Standarden på boliggater er oppstart brøyting ved 5 cm snø og ferdig brøytet veg etter 6 timer. Ved inntil 5 cm snøfall brøytes det ikke. Boliggater er barns skoleveg, arbeidsveg og følgelig gater det også sykles i.

Rådmannen vil i løpet av våren 2018 legge frem sak om ny veikontrakt som vil bli gjeldende fra høsten 2019. Vinterdriftsstandard og kontraktstype vil bli tema. Det samme gjelder drift av sentrum.

Gjeldende kontrakt har en opsjon om kommunal drift av fortau innenfor sonen der politivedtektene gjelder (inkludert sentrumsgatene). Bruk av denne opsjonen foreslås behandlet i samme sak som ny driftskontrakt. Rådmannen vil foreta en evaluering av årets vinterdrift og bruke disse i sine anbefalinger om ny driftskontrakt og videre kontraktsforvaltning. Dagens kontrakt har gjort det mulig å utbedre skader og redusere etterslep på veinettet med 20 % siste periode innenfor gjeldende ramme.

Når det gjelder ekstremvær så har kommunen mulighet for å håndtere dette i dag. Kommunens utgifter søkes kompensert gjennom tertialrapporter/økonomiplan-prosessen.

Blogglisten hits

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s