Kryssingen mellom Bj. Bjørnsons gate og byaksen

Mange er opptatt av kryssingen for fotgjengere til Marienlystområdet fra Strømsø Torg. Dagens undergang til Marienlystområdet er ansett som for smal for både syklister og fotgjengere, og det oppstår farlige situasjoner der. Dessuten har mange klaget på en følelse av utrygghet i mørket og tør derfor ikke benytte undergangen. Fra Drammen kommunes side har vi administrativt fremhevet at en kryssing i plan er en god og ønskelig løsning. På den måten får man fullført byaksen fra Bragernes til Marienlyst, noe som har vært en prioritet for Drammen kommune siden man med dette får en mer helhetlig løsning for kryssing av Bj. Bjørnsons gate.

Gehls strategiplan for byaksen fra 2001 understreket sterkt behovet for å la fotgjengere krysse i plan over Bj. Bjørnsons gate for å kunne føre byaksen helt fram til Marienlyst. Administrasjonen har fulgt opp dette i alle senere planer. Tamburgata stenges og biltrafikken er lagt til Blichs gate, noe som skaper en god løsning for gående og syklende i Tamburgata. Kapasiteten for biler i Bj. Bjørnsons gate er ivaretatt, og reduseres ikke nevneverdig på grunn av dette krysset.

Det er valgt å beholde nåværende undergang, i tillegg til kryssing i plan. Undergangen fungerer bra i perioder og styrker det totale tilbudet, samtidig som den har en restlevetid. Vegvesenet har vært opptatt av å teste ut dette, og for dem var det positivt å beholde undergangen. Dette var gjenstand for vurderinger i forbindelse med arbeidet med reguleringsplanen, da man også så på trafikksikkerhet. Å bygge ny og bredere undergang har av hensyn til kostnader og byform ikke vært aktuelt.

Problemstillingen rundt kryssing av Bj. Bjørnsons gate er blitt drøftet og behandlet av bystyret/formannskapet flere ganger:
• Gehls strategiplan for byaksen (formannskapet 12.6.2001)
• Kommunedelplan gatebruk for Strømsø (bystyret 22.6.2004)
• Detaljregulering for FV/RV 282, Bjørnstjerne Bjørnsons gate. Parsell Jernbanegata -Telthusgata (Bystyret 19.6.2012)
I forbindelse med arbeidet med detaljreguleringsplanen valgte man som tidligere nevnt å beholde dagens undergang. Når man utvikler dagens bensinstasjonstomt, kan det være naturlig å vurdere undergangen på nytt i lys av tomteutnyttelsen.

Blogglisten hits

2 kommentarer om “Kryssingen mellom Bj. Bjørnsons gate og byaksen

  1. Tror vi får en ny strømsøbru ( lyskrysset ) reprise her , kan ikke se denne overgangen som annet enn ett trafikkhinder så den bør fjernes

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s