Vi vil ha flere arbeidsplasser i Drammen

Drammen har store ambisjoner for videre byutvikling. Vi har lyktes med mye og byen er attraktiv, men videre vekst vil være avhengig at vi kan tilby de gode jobbene til folk som ønsker å flytte hit. Så langt er vi ikke fornøyd med utviklingen i antall arbeidsplasser totalt og spesielt ikke i antall arbeidsplasser i privat sektor, og det gjør vi noe med.

Næringsvekst 2020
Drammen kommune har, sammen med næringslivet i byen, dratt i gang prosjektet Næringsvekst 2020, (NV2020) eller Drammen Works som det ofte omtales som. Kommunen har gått inn med to millioner kroner årlig til og med 2020 og næringslivet bidrar med minst like mye. Formålet er å profilere Drammen som et gunstig sted for etablering av næringsvirksomhet, og da må vi være synlige for næringslivsaktører i hele østlandsområdet. Vi må aktivt markedsføre byen og mulighetene.

Dialog med leverandører
I tillegg må vi ta vare på de arbeidsplassene som allerede er her. Kommunen er blant annet en stor aktør som innkjøper av varer og tjenester. Torsdag 22. november har innkjøpsavdelingen i Drammen kommune invitert til frokostmøte for leverandører i rådhuset. Her vil de få innblikk i kommunens fokusområder innenfor anskaffelser og lære om hvordan man får tilgang til kommunens anskaffelser og avtaler.

Det har vært enorm interesse for dette og det har vært nødvendig å sette opp et møte nr. 2 på nyåret. I første omgang er det rundt 80 påmeldte, og det ser ut til å bli like mange på møte nr. 2.

Vi vil ha større overskudd av arbeidsplasser i byen
Drammen er et regionssenter og en del av Oslo-regionen. Over halvparten av byens arbeidsplasser besettes av folk som er bosatt utenfor kommunen. Vi har også stor utpendling.
Ved utgangen av 2017 var det registrert 36 399 arbeidsplasser i Drammen, om lag 23 900 i privat sektor og rundt 12 500 i ulike offentlige virksomheter. 17 396 arbeidstakere bodde og arbeidet i Drammen, 19 003 pendlet inn til kommunen og 15 489 pendlet ut. Det gir byen et overskudd av arbeidsplasser på cirka 3 500. Dette er en balanse vi ønsker å styrke. Veksten i antall arbeidsplasser de siste årene har vært alt for lav.
Konsentrerer innsatsen

NV2020 konsentrerer innsatsen om fire satsingsområder, hvor Drammen burde ha et stort potensial for utvikling:

Besøksnæringene
Bedre samarbeid mellom flere av de private virksomhetene i byen har gjort at Drammen er mer aktuell både som destinasjon og som kurs- og konferanseby. Snart står det nye hotellet ved jernbanestasjonen ferdig. Det vil gi byen økt attraktivitet og kapasitet til å ta imot flere gjester. Drammen profileres som handelsdestinasjon med film på Flytoget og i sosiale medier.

Helsenæringene
Akkurat nå prosjekteres nytt sykehus på Brakerøya, som vil stå ferdig i 2024-25. I dette området er det store muligheter for utvikling av nye arbeidsplasser og vi har større ambisjoner enn å bare tenke sykehus alene.
Drammen kommune har konkrete planer om å etablere både nytt helsehus og ny legevakt nært til sykehuset. Universitetet i Sør-Norge sysler med planer om å flytte deler av virksomheten dit, for eksempel Vitensenteret som i dag er lokalisert på Papirbredden. De offentlige virksomhetene på Brakerøya vil utgjøre et nav i arbeidet med å utvikle et helsecluster hvor også private aktører vil kunne ha en betydelig rolle.
NV2020 vil samarbeide med private aktører, som driver virksomhet med tilknytning til sykehuset, for at disse skal se mulighetene ved å etablere seg i området.
Vi vet allerede i dag at det nye sykehuset alene vil ha rundt 4 000 arbeidsplasser når det settes i drift. Hvis vi lykkes med å etablere et helsecluster på Brakerøya, med en god blanding av offentlige og private virksomheter, vil de ansatte på sykehuset få selskap av et betydelig antall ansatte i virksomheter med tilknytning til sykehuset.
Ferdig etablert vil et helsecluster være en dynamo for byutvikling i hele Brakerøyaområdet, med betydelige ringvirkninger både for byen og regionen for øvrig.

Gründersatsing
For en by som arbeider for å trekke til seg flere arbeidsplasser er de mange gründerne en viktig målgruppe. Det etableres årlig mellom 1 500 og 2 000 nye virksomheter i Drammensområdet og om lag halvparten i Drammen. Gründersatsingen har sitt eget program. Det arrangeres gründerfrokost, gründerkafe og gründerverksted og gründere får møte mulige investorer. Etablererveiledningen gir gratis hjelp og støtte i en oppstartfase.
Fra 12. til 15. november gikk gründeruka av stabelen. Her lanserte NV2020 en åpen konkurranse i å utvikle et konsept for et gründerhus i byen. Det er en forutsetning at gründerhuset skal være i Drammen sentrum, med gangavstand til kollektivknutepunktene.

Eiendomsutvikling
Det vi har til gode er at en virkelig stor virksomhet velger å flytte til byen. Hvis vi kan lykkes med det vil det ha en viktig signaleffekt.
Dette har en rekke av de store eiendomsaktørene i Drammen tatt konsekvensen av. De har på eget initiativ slått sine ressurser sammen og samarbeider i prosjektet «Kontordestinasjon Drammen 2025» (KD25), for å skape en plattform for å profilere byen eksternt. Det er positivt.
Virksomheter i Oslo og omegn som har behov for relokalisering trenger å se de gode mulighetene som finnes i Drammen. KD25 bidrar til at flere aktører setter Drammen på kartet. Virksomhetene får presentert de nyeste eiendomsprosjektene i byen, blir kjent med konsulentmiljøene og får et innblikk i Drammens kvaliteter.

Drammen løfter i flokk
NV2020 viderefører arbeidsformen fra Omdømmeprosjektet. Det har vært ganske særskilt for Drammen at kommunen og næringslivet evner å dra i samme retning over tid. Men denne gangen er målsettingene helt og holdent konsentrert om næringslivet i byen og etablering av nye, gode arbeidsplasser. Innenfor NV2020 er det etablert en rekke ulike arbeidsgrupper som består av sentrale næringslivsfolk som deltar med sin kompetanse og gir innspill til gode tiltak for å skape grunnlag for etablering av flere arbeidsplasser.

Man høster som man sår
Kommunen og næringslivet er samstemt i at byen trenger flere gode arbeidsplasser. Likeledes at de etableres i et høyere tempo enn hva vi har sett de siste årene. Vi har også en gjensidig forståelse av at det, som i Omdømmeprosjektet, er nødvendig å tenke langsiktig. Hardt målbevisst arbeid over tid gir resultater. Det å flytte en bedrift fra ett sted til et annet er en tung beslutning som i de fleste tilfeller krever en lang prosess.

 

Blogglisten hits

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s