Vi vil byen vel

Når kommunen gir tillatelse til oppføring av et større kontorbygg, vil dette bli stående i alt fra 50 til 100 år, kanskje lengre. Et slikt bygg vil ha sterk innvirkning på sine omgivelser i årtier fremover. Dette er én av grunnene til at kommunen legger inn bestemmelser og begrensninger i arealplanen.

I den siste tiden har de folkevalgte gitt klarsignal til en rekke kontorbygg som har utfordret gammel regulering. Nye tider krever nye løsninger. Men Vestaksens prosjekt i Vinjesgate 1 ble satt på vent. Det kan være betimelig å gi en forklaring på det.

For ikke lenge siden sa formannskapet ja til reguleringsplanen for et nytt kontorbygg på Strømsø, som i dag blant annet huser Vinmonmopolet. Planen muliggjør oppføring av et bygg på hele 10 etasjer. Tidligere har vi gitt tillatelse til å bygge enda høyere i tilknytning til jernbanestasjonen med nytt hotell og kontorbygg.

Da formannskapet nylig ga tillatelse til Ticons nye 4 000 kvadratmeter store næringsbygg på Bangeløkka, ble det også gitt dispensasjon for byggehøyde. Nybygget vil oppføres med en gesimshøyde på kote +19,5 meter, mens reguleringsplanen begrenser gesimshøyden til kote +15,9 meter. Næringsbygget vil nå oppføres med takoppbygg som ikke var i tråd med reguleringsplanens bestemmelser om plassering, omfang og høyde. Dette ble det gitt dispensasjon for.

Så kommer Vestaksens prosjekt i Vinjesgate 1. Dette ligger i et område hvor vi nå drar i gang en byutviklingskonkurranse. Dette er et transformasjonsområde på over 100 mål, i og med at både sykehuset og fylkeshuset skal flyttes. Byen trenger en god og helhetlig plan for hele dette området.

Hadde Vestaksen forholdt seg til gjeldene reguleringsplan for sitt prosjekt ville de fått tillatelse til å gå videre med sine planer. Gjeldende regulering for området tillater bebyggelse med inntil 10 meter gesimshøyde og 13 meter mønehøyde.

Gjeldende regulering for området er tillater bebyggelse med inntil 10 meter gesimshøyde 13 meter mønehøyde. I gjeldende kommuneplan er planområdet avsatt til kombinert formål bybebyggelse. Vestaksens bygg utfordrer rammene når det gjelder høyde for å si det forsiktig. Bygningshøyden i deres prosjekt varierer mellom 26 og 29 meter. Planområdet ligger også utenfor det området hvor det kan vurderes høyde for enkeltbygg opp mot 32-37 meter. Der man utfordrer rammene gitt i kommuneplanens arealdel må man sette sitt prosjekt inn i den store sammenhengen ut over sin egen tomt. I dette tilfellet har man kun fokusert på deler av et kvartal. Til nå har vi ikke fått den nødvendige helhetlige planen som rettferdiggjør Vestaksens prosjekt.

En eiendomsutvikler har selvsagt sterkest fokus på sitt eget prosjekt, mens kommunen må ta flere helhetlige hensyn. Drammen er for tiden ikke preget av næringsfiendtlig eller tilbakelente folkevalgte, men av et flertall som vil sikre en helhetlig utvikling av byen. Vi ble kritisert for å være for lite foroverlent. De som gikk for dette prosjektet nå var så foroverlente at risikoen for å «stupe» var overhengende, men når man sitter i opposisjon og blir nedstemt – så slipper man ofte å stå til ansvar.

Lurer du på hvorfor vi ikke sa ja til Vinjesgate 1, men ville vente? Reguleringen for området er høyder på 10 til 13 meter. Prosjektet er på opptil 29 meter. Modellen er ikke 100 prosent riktig. Det blir også litt feil når jeg flytter Vinjesgate 1, men filmen er en illustrasjon. I hele dette området skal vi nå ha en byutviklingskonkurranse for å få en helhetlig plan fra og med fylkeshuset til og med sykehuset. Om den vil rettferdiggjøre dette prosjektet gjenstår å se.

Blogglisten hits

2 kommentarer om “Vi vil byen vel

  1. Takk for nyttige opplysninger. og ikke minst for en veldig oppklarende video. En utbygging av det omsøkte omfanget er klart malplassert, og ville utvilsomt ført til uopprettelig skade for hele dette området. Det kan ikke være uten grunn at ordet voldtekt dukker opp i tankebanen.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s