Pavarotti

Mange ønsker med rette at Pavarotti fortsatt skal kunne ha konserter. Det arbeides med å finne gode løsninger med målsetting om at, når utekonsertaktiviteten øker i takt med økt temperatur utover våren, er denne saken ikke lenger et problem.

Mitt svar på interpellasjonen og mitt forslag som ble enstemmig vedtatt i bystyret i dag.
Pavarotti bar er et av byens tradisjonsrike utesteder som også gjennom en rekke arrangement bidrar positivt til byens kulturliv. Konsertvirksomheten på Pavarotti har gjennom høsten blitt behørig omtalt i mediene og har også vært gjenstand for politisk behandling tidligere. For å sikre Pavarotti forutsigbare rammer for fremtidige konserter er det viktig å finne en god løsning I innledningen i interpellasjonen vises det til en skriftlig orientering som ble gitt formannskapet i møte 6. november 2018. Denne orienteringen hadde sin bakgrunn i forholdene rundt Pavarotti, men hadde form av en generell redegjørelse for utbyggers og kommunens ansvar når det gjelder støykrav. Da spørsmålene ble stilt, var ikke administrasjonen bedt om å gjennomgå plansaken eller byggesaken for Bragernes Atrium, som er berørt av musikk fra Pavarotti. Uten en grundig gjennomgang er det ikke mulig å vurdere om utbygger har fulgt opp sitt ansvar knyttet til lydisolering av nybygget.

For å avklare om støyproblematikken kun skyldes musikk eller annen støy fra Pavarotti, eller om det er gjort feil i forbindelse med utbyggingen av Bragernes Atrium, planlegges det et tilsyn i byggesaken. Dette tilsynet vil omfatte både prosjektering, planlegging og gjennomføring av støyisolering med mer. Dersom det avdekkes at de ansvarlige foretakene som har jobbet med Bragernes Atrium ikke har oppfylt sitt ansvar, kan kommunen følge opp med pålegg om retting, eller lignende. Dersom kommunen skulle dekke kostnader uten at kommunen har noe ansvar, vil dette være å innføre en ny praksis som kan få konsekvenser for tilsvarende utbygging i andre sentrumsnær deler av kommunen. Derfor gjøres en generell gjennomgang av kommunens ansvar i slike saker sett opp mot denne saken.

Uavhengig av tilsynet er det viktig å komme fram til en løsning både for beboere i Bragernes Atrium og for Pavarotti Det er opprettet en fornyet dialog mellom administrasjonen og Pavarotti der det ses nærmere på saken. Et levende bysentrum og et rikt kulturliv som Pavarotti har bidratt til i en årrekke bør ha gode rammebetingelser. Samtidig må konsertaktiviteten ved Pavarotti vurderes på samme måte som for regelmessige konsertaktiviteter i øvrige deler av sentrum.

Et levende bysentrum kan medføre interessemotsetninger mellom beboere som vil ha det stille i egen stue og ønsket aktivitet i byen som genererer støy. Det må forventes et høyere støynivå i sentrumsområdene enn i resten av kommunen, men støyen skal naturligvis ikke gå på helsa løs.

Innføring av prinsipper av samme type som «Agent of Change» i Storbrittania der utbygger av nye bygg eller installasjoner har ansvaret for å ikke ødelegge for allerede eksisterende bygg eller næringsliv, men må ta kostnadene for for eksempel ekstra lydisolering på egen kappe har flere mulige konsekvenser for hvordan det kan arbeides med utvikling av sentrumsnære områder i nye Drammen. Administrasjonen har ikke sett det som aktuelt å sette seg detaljert inn i dette nå. Arbeidet med kommuneplanens arealdel for nye Drammen starter opp i 2020, og det vil ventelig bli rikelig med muligheter til å komme med innspill i dette arbeidet.

Pavarotti har i utgangspunktet en frist til 18. desember med å komme opp med en plan for å dempe lyden fra konsertene i bakgården. Dette kan bli kort frist i og med at det nylig er etablert en ny dialog for å komme fram til en løsning som fungerer for alle. Pavarotti har allerede søkt om utsatt frist. Denne vil bli innvilget og fram til ny frist arbeides det med å finne gode løsninger med målsetting om at når utekonsertaktiviteten øker i takt med økt temperatur utover våren er denne saken ikke lenger et problem.

Ordførers forslag til vedtak
Bystyret ser positivt på konsertaktiviteten på Pavarotti, og administrasjonen bes om å bidra til å finne praktiske og gjennomførbare løsninger som muliggjør fortsatt konsertvirksomhet på Pavarotti samtidig som det tas nødvendig hensyn til berørte naboer.
Rådmannen bes melde tilbake til bystyret når saken har funnet sin løsning.

En kommentar om “Pavarotti

  1. Det er bra det pekes på strengere krav til lydisolering og utbyggerne. Mer kilent med ekdre bygg. Vi sloss enda for Vagabond i Konnerudgata og byens karaoke miljø (må vi til Asker eller Oslo)

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s