God jul og godt nytt år

Vi nærmer oss nyttår. 2019 blir det siste året Drammen består, som den kommunen vi har kjent siden 1964. Da ble Skoger og Drammen en kommune. Fra 1. januar 2020 etableres ny kommunen sammen med Nedre Eiker og Svelvik, som får navnet Drammen. Over 6.000 ansatte får ny arbeidsgiver. Navnet blir likt, men det blir en helt ny kommune. 2019 blir et godt, men arbeidsomt år. For egen del arbeider jeg for fullt i og for Drammen kommune og i tillegg betydelig i og for den nye kommunen. Mange ansatte gjør også det.

I hele 2018 har prosjektrådmann Elisabeth Enger og de folkevalgte i de tre kommunene arbeidet med å forberede den nye kommunen. Det har skjedd i samarbeid med de tillitsvalgte og mange ansatte. Arbeidet vil intensiveres ytterligere i 2019. Når tre kommuner skal bli til én, er det mye å ta tak i. Kort fortalt er det mange måter å drive en kommune på med IT-systemer, rutiner og oppgaver. Med ny kommune vil tre organisasjoner med ulike systemer og kulturer smelte sammen.

Når behovet melder seg for tjenester innenfor helse, sosial eller omsorg, skal du kunne ha de samme forventningene uansett hvor i den nye kommunen du bor. Og barna dine skal få like god skolegang på Steinberg som på Berger eller på Bragernes for den sakens skyld. Det samme gjelder drift og vedlikehold av veier, park- og idrettsanlegg. Kommunale gebyrer skal også samordnes i de tre kommunene. Vår felles politiske plattform har høye ambisjoner for den nye kommunen. Alt vil ikke være ferdig til januar 2020, men mye vil være det.

Mange ansatte i de tre kommunene deltar i arbeidet slik at vi skal være godt rustet for en ny kommune om et år. Ikke minst gjelder dette ansatte i Drammen kommune siden vi er desidert størst. Dette setter et stort press på organisasjonen, for når det gjelder den daglige driften gjelder «business as usual». Utviklingen av den nye kommunen skjer som ekstraarbeid for mange.

Jeg har tro på at den nye kommunen er et godt grunnlag å møte fremtiden på for oss som bor her. Med over 100 000 innbyggere vil Nye Drammen være den sjuende største kommunen i landet og den nest største i Viken. Det gir styrke i regional sammenheng.

Vi har som ambisjon at det meste skal bli bedre i det vi skaper sammen enn det vi i dag har hver for oss. Vi ikke på scratch i januar 2020. Vi har mange gode resultater i Drammen som vi tar med oss videre:

Vi har i en tiårsperiode satset hardt på utvikling i skoler og barnehager. Kvalitetsplanen «Læringsløp Drammen» er godt implementert og omfatter nå også oppvekstsektoren. Denne satsingen har løftet hele drammensskolen, de ansatte og den enkelte. Vårt perspektiv gjelder hele læringsløpet fra barnehage til videregåendeskole. Målet er at alle barn og unge skal nå sitt fulle faglige potensial. Dette må videreutvikles i den nye kommunen.

Alle sykehjem i Drammen er nå sertifisert som livsgledesykehjem. Innenfor omsorgstjenestene er fokuset dreiet mot hverdagsmestring, så vel for beboerne i sykehjem som for hjemmeboende brukere av kommunale tjenester. Bystyret har vedtatt fire strategier som ligger til grunn:
• Lengst mulig i eget liv
• Sjef i eget liv
• Trygg og aktiv hverdag
• Hjelp når du trenger det

For å understøtte bystyrets målsettinger arbeides det nå med å forberede utvikling av helse- og omsorgsdistriktene til helseknutepunkter i bydelene. Først ute er Åskollen helse- og omsorgsdistrikt. Det er viktig at disse tjenestene ytes lokalt, i innbyggernes nærområde.

Drammen er ikke en rik kommune, vi har lavere frie inntekter enn landsgjennomsnittet. Derfor er det nødvendig å husholdere godt med det vi har. Vio har fått til mye med lite. Vi har foretatt store investeringer, særlig innenfor byutvikling, i vann og avløp og i skolesektoren. Det setter et press på økonomien.

Drammen har imidlertid i flere år vært den mest effektive blant de ti største kommunene i landet. Vi får rett og slett mer igjen for pengene. Det er resultatet av effektiv drift og god kontroll i økonomien. Det er de ansatte og lederne ute som skal ha størsteparten av æren for det.

Til tross for et litt tungt utgangspunkt rent økonomisk har Drammen kommune i dag en solid økonomi. Over den siste tiårsperioden har vi bygget opp en fondsreserve på mer enn en halv milliard kroner. Og gjennom vårt eierskap har vi opparbeidet verdier for mange milliarder kroner. Det har gitt oss trygghet og handlingsrom og mulighet til å håndtere uventede utgifter uten at det har gått ut over tjenestene til befolkningen.

Alt dette legger vi i potten når vi om ett år skal gå sammen med våre naboer i en ny kommune. Vi er stolte av hva vi har fått til og samtidig vet vi at nye tider og nye rammebetingelser byr på nye utfordringer. Men det er det det nye kommunestyret som skal håndtere, når det er valgt i september neste år. Utgangspunktet er godt.

God jul og godt nytt år.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s