Kommunevåpen

I bystyret ble det fremmet en interpellasjon om kommunevåpen. Det ga meg en anledning til å gå grundig inn i behandling av saken så langt og ikke minst invitere bystyre til å fatte vedtak i saken.

I møte 19. februar fattet bystyrets flertall følgende vedtak i sak 16/19:

«Det har ikke lykkes å komme til en konklusjon om nytt kommunevåpen etter arbeidsgruppas innstilling. Valg av symboler (kommunevåpen og flagg) overlates derfor til det kommunestyre for Nye Drammen kommune som velges høsten 2019. Dette nye kommunestyret vil ha full frihet til å velge slike symboler, i overenstemmelse med lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 3 nr. 6, samt ny kommunelov § 3-2 første ledd, (jf. lov 22. juni 2018 nr. 83).»

Da fellesnemnda 7. mars behandlet sak 19/19 ble saken fremlagt uten innstilling. Det ble i den forbindelse fremmet flere forslag til vedtak. I det følgende siteres det fra protokollen.

Tore Opdal Hansen (H) fremmet følgende forslag:
«Det har ikke lykkes å komme til en konklusjon om nytt kommunevåpen etter arbeidsgruppas innstilling. Valg av symboler (kommunevåpen og flagg) overlates derfor til det kommunestyre for Nye Drammen kommune som velges høsten 2019. Dette nye kommunestyret vil ha full frihet til å velge slike symboler, i overenstemmelse med lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) $3 nr. 6, samt ny kommunelov $3-2 første ledd, (jf. Lov 22. juni 2018 nr. 83).»

Eivind Knudsen (AP) fremmet følgende forslag:
«Fellesnemnda finner å ikke kunne kåre en vinner etter arbeidsgruppas innstilling. Det settes i gang en prosess med organisering av et nytt profesjonelt prosjekt. Den prosessen planlegges, beskrives og legges fram for fellesnemnda snarest mulig, og skal inneholde prosess for prekvalifisering for profesjonell konkurranse.»

Tore O. Hansen (H) trakk da sitt forslag til fordel for Knudsens.

Andreas Muri (H) fremmet følgende forslag:
«Forslag 314606 # 21 med tittel «Årringer – ringvirkninger» innstilles som vinner av den profesjonelle konkurransen om kommunevåpen Nye Drammen.»

Lavrans Kierulf (FrP) fremmet følgende forslag:
«Nye Drammen kommune benytter Drammens eksisterende kommunevåpen.

Tore Opdal Hansen (H) fremmet så følgende forslag:
«De tre kommunevåpnene brukes som symbol fram til valg av kommunevåpen er behandlet i nytt kommunestyre.»

Voteringen over de ulike forslagene foregikk slik:

Eivind Knudsens forslag falt med 5 stemmer (2 AP, 2 H og 1 FRP).

Med bakgrunn av at det er det nye kommunestyret som endelig kan fatte vedtak om kommunevåpen for den nye kommunen, og at fellesnemnda kan vedta et foreløpig, samlende, felles symbol som kan brukes som grafisk profil fram til nytt kommunevåpen foreligger, ble det stemt over tre alternativer til symbol:

• årringer/ringvirkninger
• Drammens eksisterende kommunevåpen
• de tre kommunevåpnene.

Forslaget om at «Årringer – ringvirkninger» benyttes som midlertidig symbol for Nye Drammen fram til nytt kommunestyre fatter endelig vedtak ble vedtatt med 8 stemmer (2 AP, 3 H, 2 MDG og 1 UAV).

Lavrans Kierulfs sitt forslag falt med 1 stemme (FrP).

Tore O. Hansen sitt forslag falt med 2 stemmer (1H og 1 AP).

Endelig vedtak i sak 19/19 ble slik:

«Årringer – ringvirkninger» benyttes som midlertidig symbol for Nye Drammen fram til nytt kommunestyre fatter endelig vedtak.»

– Sitat slutt –

Etter Kommuneloven § 3 nr. 6 (jfr. § 3-2 i ny kommunelov) er det kommunestyret selv som har kompetanse til å fatte vedtak om kommunevåpen og kommuneflagg. Denne myndigheten kan ikke delegeres. Fellesnemnda har følgelig ikke kompetanse til å vedta kommunevåpen for Nye Drammen, verken permanent eller midlertidig.

I denne saken har fellesnemnda vedtatt at «Årringer – ringvirkninger» skal benyttes som «symbol» frem til «nytt kommunestyre fatter endelig vedtak».

Inndelingslova § 26 sjette ledd, 2. setning anfører at bestemmelsen i Kommuneloven § 59 om lovlighetskontroll gjelder tilsvarende for vedtak fattet av fellesnemnda. Tre medlemmer av Drammen bystyre kan derfor be om at fylkesmannen kontrollerer hvorvidt fellesnemndas vedtak i sak 19/19 er innholdsmessig lovlig, truffet av en kompetent myndighet og har blitt til på en lovlig måte. Fylkesmannen skal oppheve vedtaket dersom dette er ugyldig.

På vegne av meg selv og bystyrerepresentantene Fredrik Haaning og Lavrans Kierulf har jeg følgende forslag til vedtak:

Forslag til vedtak:
1. Fellesnemndas beslutning i sak 19/19 oversendes fylkesmannen for lovlighetskontroll.

2. Bystyret anmoder fellesnemnda om at «Årringer – ringvirkninger» ikke blir tatt i bruk som kommunevåpen/symbol, jf. vedtak i sak 19/19.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s