Med Høyre i Viken

Viken fylke blir viktig for alle oss som bor i Drammen. Buskerud, Akershus og Østfold blir nytt fylke med navnet Viken. Høyre vil i samarbeid med kommunene utvikle Viken slik at vi får bærekraftige lokalsamfunn med god livskvalitet for innbyggerne. Viktige ansvarsområder for fylket er samferdsel, med veier og kollektivtilbud, og videregående opplæring.

Det var et flertall i Stortinget for nye regioner, selv om Høyre i utgangspunktet var imot. Nå er flere av dem som var for regioner uenige i de regionene vi fikk. Jeg mener at, når vi først skal ha regioner, så er Viken et godt utgangspunkt og det er flere grunner til det.

Det er fornuftig å se samferdselsutfordringene i et Viken-perspektiv. Det gir mulighet for mer helhetlige og fornuftige løsninger. Viken vil ha 42 000 elever i den videregående skolen og eier 58 av de 75 videregående skolene. Høyres ambisjon i Viken er å utvikle Norges beste tilbud innen videregående opplæring.

Viken er mangfold og vi har respekt for det. Viken er et Norge i miniatyr – med fjord og fjell, distrikt og byer, landbruk og produksjonsbedrifter, gamle kulturhistoriske og nye urbane kvaliteter. Mange av innbyggerne har også røtter i andre land. Med om lag 1,2 millioner innbyggere og 25 000 kvadratkilometer blir Viken landets 6. største fylke i areal og det største i antall innbyggere.

busser gule leddbuss
Viken må ha gode samferdselsløsninger som henger sammen.

Flere av kommunene i Viken utgjør et felles bo- og arbeidsmarked, hvor mange av kommunene også har felles arbeidsmarked med Oslo. Vi vil utvikle gode og miljøvennlige samferdselsløsninger med knutepunkt ulike steder i fylket. God infrastruktur og satsing på samferdsel er nødvendig for å utvikle næringsliv og bosetting i alle deler av fylket. I Viken må du kunne kjøpe en billett om du skal bevege deg kollektivt i lokalmiljøet eller om du skal fra Halden til Hallingdal eller Oslo.

Viken skal ha Norges beste kollektivtilbud, som er miljøvennlig og som følger den teknologiske utviklingen. Vi vil bygge ut flere og bedre gang- og sykkelveier i hele fylket. Barn skal kunne komme seg trygt til skolen. Vi skal også tilrettelegge for at flere kan sykle eller gå til jobb, og for rekreasjon og mosjon.

Norge trenger flere dyktige fagarbeidere i både privat og offentlig sektor. Alle som starter på en yrkesfaglig utdanning, skal sikres nødvendig praksis i løpet av utdanningen og læreplass ved endt skolegang.

larling
Dagens lærling er morgendagens fagfolk. Vi trenger dem.

Viken Høyre skal utvikle kvaliteten i det videregående skoletilbudet og tilby opplæring som gir muligheter for alle. En god skole gir elever ferdigheter til å mestre og skape sin egen fremtid. Høyre vil arbeide målrettet for at flere elever fullfører og består. Vårt mål er at innen 2030 skal minst 9 av 10 elever fullføre og bestå. Viken Høyre vil utvide ordningen med fritt skolevalg til hele fylket etter modell fra Akershus. Med fritt skolevalg kan elever søke seg inn på den linjen de ønsker uavhengig av hvor de bor i fylket.

Fritt skolevalg er den beste løsningen for å sikre at en elev som vil gå bygg- og anlegg, idrett eller studiespesialisering, får friheten til å velge dette selv. Med fritt skolevalg i Viken åpnes muligheten for at elever fra for eksempel Hurum i Buskerud kan søke seg til Frogn videregående skole i Akershus.

I Akershus har det vært fritt skolevalg på videregående skoler i mange år. Viken Høyre ønsker å sikre elevenes rett til fritt skolevalg etter modell av Akershus. Akershus-modellen fungerer slik at det er fritt skolevalg innenfor fylkets tre regioner. I Buskerud og Østfold er det i dag ikke fritt skolevalg. I Østfold kan elever søke på alle programmer uansett hvor de ligger, men man må gå på den nærmeste skolen med det programmet man kommer inn på. I Buskerud søker elevene primært på den nærmeste skolen med ønsket programområde. Viken Høyre ønsker å innføre Akershus-modellen for fritt skolevalg i nye Viken fylkeskommune. Her er det stor politisk uenighet, så blir Høyre en del av flertallet, får vi fritt skolevalg. Blir Høyre ikke en del av flertallet, blir det heller ikke fritt skolevalg. Så spesielt de som bor i Akershus vet hva de kan miste.

Vi skal være en aktiv støttespiller for kultursatsinger i fylket. Kultur er en stor bidragsyter til økt livskvalitet. Frivillige og profesjonelle aktører i regionen skal ha gode vilkår for et godt kulturliv med gode utviklingsmuligheter. Fylket er en aktiv bidragsyter til viktige kulturelle tiltak. Viken må bidra til de viktige regionale kulturarenaene. Disse kan samle en bredde av kulturell aktivitet. Dermed synliggjøres viktige kulturinstitusjoner i alle deler av fylket på en bedre måte.

Vi ønsker å videreutvikle samarbeidet med frivilligheten. Gode rammevilkår til frivilligheten bidrar til økt aktivitet og større samhandling om felles mål. Vi skal arbeide for utbygging av flere idrettsanlegg. Spesielt skal vi støtte opp om regionale anlegg og flerbruksanlegg som kommuner samarbeider om. Idrettslagene er bærebjelkene i den organiserte idretten og drives av ildsjeler som vi vil støtte opp om.

Vi vil fortsette å modernisere forvaltningen med mål om at flere relevante tjenester kan formidles digitalt, men vil også ta hensyn til de som ikke behersker digitalisering.

En digitalisering av de offentlige tjenestene betyr færre skjemaer og mindre byråkrati, særlig for de små og mellomstore bedriftene. For Høyre er det viktig at offentlig sektor har som ambisjon å være digitalt ledende. Dette betyr nødvendigvis ikke at stat og kommune skal utvikle alle nye løsninger selv. Når teknologi og marked som endrer seg så raskt som i dag, blir det effektivt at det offentlige samarbeider tett og godt med det private markedet om å finne de beste løsningene.

De ansatte er fylkeskommunens viktigste ressurs enten de jobber innenfor utdanning, samferdsel, næringsutvikling, kultur eller annet. Vi skal ha en løpende kompetanseutvikling for fylkeskommunens ansatte til det beste for de tjenester fylket tilbyr.

Høyre vil at Viken skal være det fylket i Norge som er best på å:

  • Utvikle innhold og kvalitet i videregående opplæring.
  • Bygge ut gode kollektiv og samferdsels løsninger.
  • Være en pådriver i arbeidet med gode og klimavennlige løsninger.
  • Legge til rette for flere lønnsomme arbeidsplasser i privat sektor.
  • Satse på talentutvikling.

Vi tenker langsiktig og klimavennlig. Viken fylke skal i størst mulig grad tilstrebe passivhus- eller plusshusstandard på nybygg og større rehabiliteringer. Viken skal ha en offensiv klimastrategi med konkrete retningslinjer og krav til utslippskutt.

Husk at den 9 september kan du stemme Høyre to ganger. Da er det både kommune- og fylkestingsvalg.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s