Når private tar ansvar

Det er viktig å ha et samfunn i balanse. Internasjonale Drammen er et godt bidrag inn i det arbeidet. Det er et faktum at arbeidsledigheten blant dem med annen etnisk bakgrunn er høyere. Internasjonale Drammen er et bidrag inn i arbeidet med å redusere ulikheten/gapet og skape balanse. Spissformulert vil jeg si at det er viktig at misnøye ikke har store etniske skillelinjer, men at den er jevnt fordelt. Misnøye kommer ofte frem, når det er ubalanse. Samfunnet er som et stort maskineri. Det må vedlikeholdes og smøres. Kommer først ubalansen kreves det et stort arbeid med å rette det opp. Derfor er det viktig å ta inn over seg at i en by som Drammen, hvor 30 prosent av våre innbyggere kommer fra 150 land, så kan man ikke være helt A4 i tenkningen, men må ha et større format. Gjerne A1 om du vil. Det at en prest og fire næringslivsledere så det og tok ansvar, er jeg takknemlig for.

Jeg var i Malmø og Rosengård for mange år siden. Den gang var det 35 prosent av innbyggere som hadde en annen etnisk bakgrunn i Malmø. Vi hadde samtaler med administrasjon og politiske ledere. Jeg følte ikke at de hadde et veldig bevisst forhold til befolkningssammensetningen. Allerede da så jeg fortvilte mennesker i Rosengård. Mange var uten arbeid og fremtidshåp. Boligene de bodde i var eid av det norske finansieringsselskapet Acta. Da bestemte jeg meg for at vi skulle være mer bevisst i Drammen og Fjell 2020 ble en realitet. Et samarbeid mellom fire borettslag og kommunen.

Når det offentlige og private bestemmer seg for å løse en oppgave sammen, blir det ofte et krafttak. Prosjektet Internasjonale Drammen er et godt eksempel på det. I forbindelse med avslutningen av det fireårige prosjektet fikk jeg anledning til å si noen ord, under en lunch på Union Scene. På bildet over ser du de fleste av initiativtagerne.

Høsten 2015, var det noen næringslivsledere som tok kontakt med meg og ba om et møte vedrørende et prosjekt. Utgangspunktet for samtalen var hvordan næringslivet kunne støtte opp om den flerkulturelle byen Drammen og hvordan byens mangfold kan være en viktig ressurs for å realisere Drammen kommunes visjon «byvekst med kvalitet – større, smartere, sunnere». Hvordan kunne vi sammen være med på å utvikle et romsligere samfunn og et mer inkluderende arbeidsliv var utgangspunktet for samtalen.

Jeg som ordfører synes prosjektet var spennende og tok saken videre opp i bystyret, der saken ble forankret.

Mange næringslivsledere støttet ideen. Næringsforeningen ble døråpneren. Drammen kommune og nav Viken (Buskerud fylkeskommune) med kompetanse, nav Drammen med verktøykassen, Introduksjonssenteret med mentorordning og næringslivsledere med kunnskap om næringslivet.  

Prosjektet Internasjonale Drammen ble en realitet februar i 2016, og etablert med en styringsgruppe og arbeidsgruppe og en ambisiøs målsetting – 1000 med innvandrerbakgrunn i jobb innen 2020.

Vi som politikere jobber for at en større andel av befolkningen skal være i arbeid eller i aktivitet, færre skal være avhengig av sosialhjelp og offentlig ytelser. I dette perspektivet er prosjektet unikt og helt i tråd med Drammen kommunes visjon.

Som ordfører er det nå gledelig å se de resultatene prosjektet har skapt og hva det har betydd for drammenssamfunnet. Hva har vært det unike- og hva har prosjektet fått til i løpet av 4 år? Kirkeng var klar på at målet var nådd.

Det unike

Det unike i prosjektet var at det er næringslivets egen organisasjon som var døråpner og drivkraften ut mot bedriftene. I dette ligger at bedriftenes behov, krav og kultur sto sentralt i rekrutteringsstrategien og at kandidatene tilfredsstiller de faglige kravene.

Sentralt i prosjektet var også å bidra med holdningsendringer slik at ledere turte å ansette utradisjonelt. Det har også vært avgjørende å tilføre potensielle medarbeidere kunnskap slik at den som ansettes kommer lettere inn i jobben.

Internasjonale Drammen har bidratt til betydelig nasjonal og lokal medieoppmerksomhet og bidratt til å styrke omdømme i drammensregionen, kommunen, nav, Næringsforeningen, Introduksjonssenteret og samarbeidspartnere

  • Prosjektet har fungert som et forbilde og til inspirasjon for andre. Det er etablert tilsvarende tiltak i Asker og Bærum kommune
  • Delegasjon fra EU har besøkt Internasjonale Drammen hvor prosjektet er blitt presentert
  • Presentasjon av Internasjonale Drammen til Justiskomiteen på Stortinget 2016
  • Integreringsministeren var i Drammen 2016 og la vekt på viktigheten av å få folk i jobb og derav integrert i det norske samfunnet
  • Statsministeren besøkte Drammen i 2017 og gav rosende omtale av prosjektet, og uttalte at flere norske byer burde få til denne prosjektmodellen

Det er mange som skal takkes, og som bidratt til at prosjektet har blitt så vellykket, til beste for drammenssamfunnet.

Jeg vil gjerne takke spesielt initiativtakerne som kom med ideen om Internasjonale Drammen, gründer Terje Stykket og dialogprest Ivar Flaten. Uten dem hadde ikke prosjektet sett dagens lys

Videre vil jeg takke Næringslivsforeningen som har åpnet alle dører og veien for mange inn i arbeidslivet.

Jeg vil også takke Kiwis Tor Kirkeng og Mester Grønns Ola og Erling Ølstad som har bidratt sterkt til å sette fart i prosjektet

Videre vil jeg takke NAV, Introduksjonssenteret, styret og arbeidsgruppen som har gjort dette mulig

Den største innsatsen har bedriftsledere gjort, som har vist gode eksempler på vellykket rekruttering og mangfoldsarbeid. De har skjønt kjernen i prosjektet; at man bør se mangfold som en mulighet til å drive god butikk. Mange bedrifter som er her i dag er på vei inn i en tøffere global konkurranse der kulturforståelse og troverdighet blir viktig. Nå har de et fortrinn!

Takk skal dere ha alle sammen for en fantastisk jobb og lykke til videre med mangfold og rekruttering- for nå skal prosjektet gå fra prosjekt til drift i samarbeid næringsforeningen og nye Drammen kommune.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s