Vikenskolen – en statusrapport

Tilstandsrapporten for Viken, resultater for skoleåret 2019 – 2020, representerer et utgangspunkt for den videregående skolen i Viken og en plattform for videre utviklingen av Viken-skolen. Rapporten ble behandlet i fylkestingets mai-møte.

I den første tilstandsrapporten, som vi behandlet for ett år siden, ble det understreket fra fylkesråden at: tilstandsrapporten skal være en kunnskapskilde for politikkutforming og utviklingen av den videregående opplæringen i fylket. En utvikling som etter Fylkesrådets mål er at Viken skal ha Norges beste videregående utdanning. Det er en målsetting som et samlet fylkesting sikkert kan stille seg bak.

Forutsatt at rapporten får den plass den fortjener med en aktiv oppfølging – vil tilbudet forbedres avhengig av det utfordringsbildet hver enkelt skole har – Da vil vi kunne lykkes.

Korona har, naturlig nok, på flere måter satt sitt preg på Viken-skolen i perioden. Elever og ansatte har hatt en stor utfordring. Noe som en bør se nærmere på og finne fremtidig løsning på er at 14 prosent av elevene ikke har hatt god nok nettilgang hjemme. Teknologiutviklingen kan bidra til at utfordringen retter seg med den.

Analyse av resultatene finner vi på skolenivå. Skolene bør ha offensive tiltak for å møte utfordringene som er vist i resultatene. Ikke alle skolene har det. Selverkjennelse på utfordringsbildet er viktig for å sette inn krefter – for igjen å skape endring.

Skolens tiltak for å møte utfordringene finner vi også på skolenivå. Senere bør det vurderes om skolen, i samarbeid med fylkesråd for utdanning, sammen definerer skolens utfordringer og tiltak for å møte dem. Likeledes at man måles på dem i ettertid. I neste års rapport bør det være en gjennomgang av i hvilken grad tiltakene har bidratt til å bedre resultater på skolenes utfordringsområder.

Det er vi i fylkestinget som har ansvar for å gi elevene i Viken den best mulige utdanningen gjennom det tilbudet hver enkelt skole gir. Det skjer ved at fylkestinget er opptatt både av Viken-skolen og det tilbudet hver enkelt skole representerer.

Fylkestinget fattet følgende vedtak:

1.Tilstandsrapporten for 2020 vedtas som framlagt.

2.Kunnskapsgrunnlaget i tilstandsrapporten legges til grunn for videre kvalitetsutvikling av den videregående opplæringen i Viken.

3: Fylkestinget ber Fylkesrådet komme tilbake til fylkestinget med forslag til hvordan fylkesrådet kan forbedre følgende forhold avdekket i tilstandsrapporten:

A Mangel på opplevd relevans og faglig utvikling i læretiden.

B Manglende karakterutvikling på studieforberedende utdanningsprogram

C Uklare rammer og planer for kvalitetsutviklingen i tilbud gitt etter opplæringsloven, sammen med kommunene i tråd med Vikens plikter etter opplæringsloven § 13-3c, synliggjort gjennom skolenes tiltak for å møte utfordringene i Viken.

4. Fylkesrådet bes om, i samarbeid med skoler med høye mobbetall, å iverksette tiltak for å redusere mobbingen.

5. Fylkesrådet bes forsterke arbeidet mot frafall i videregående skole. Med særlig vekt på kompetanseutvikling og deling innen egen organisasjon.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s