Jan Sivert Jøsendal er ny administrativ toppsjef i Buskerud

Fylkestinget valgte Bjørn Tore Ødegården, Christina Høyer Mørkve og Tore Opdal Hansen til den viktige oppgaven å finne frem til kandidaten, som skulle få oppgaven som prosjektleder i en viktig tid frem til 1. januar i 2024 og fylkeskommunedirektør for nye Buskerud fra 1. januar 2024. Med i Ansettelsesutvalget har vi hatt Kristin og Trond fra HR Viken, Lena fra Visindi og sist, men ikke minst, Tonje fra fylkesrådet. Et godt team. I Fylkestingets septembermøte la vi frem vår innstilling.

Allerede fra oppstarten var vi tre som Fylkestinget oppnevnte bevisst på den store oppgaven vi hadde: Den beslutningen som fylkestinget tar, på hvem som skal være fylkeskommunedirektør, er en av de aller viktigste beslutningene både på kort og mellomlang sikt for nye Buskerud.

Derfor har vi i ansettelsesutvalget hatt en grundig og omfattende prosess. Fra å kartlegge hvilke egenskaper vi skulle se etter, få et tilfang av mulige kandidater, førstegangsintervju, caseoppgave, tester, innhente referanser, andregangs intervju og komme frem til en innstilling. Vi har hatt 16 møter i Ansettelsesutvalget tok ikke lett på oppgaven.

Jeg er glad for at vi arbeidet oss frem, gjennom møtene, til en enstemmig innstilling. Jeg er også glad for at Fylkestinget enstemmig besluttet at Jan Sivert Jøsendal skulle være prosjektleder og etter hvert fylkeskommunedirektør i nye Buskerud.

Erfaringsbakgrunnen til Jan Sivert er mangfoldig. I de siste 12 årene har han hatt flere direktørstillinger i store organisasjoner, og senest som partner i Agenda Kaupang. I tillegg har han hatt mange styreverv som blant annet inkluderer Universitetet i Oslo, Norsk Forskningsråd og Ungt Entreprenørskap. Han har også deltatt i rammeplanutvalg oppnevnt av regjeringen, og som utvalgsleder har han ledet et ekspertutvalg hvor NOU-tematikken handlet om elever med stort læringspotensial. Jan Sivert har også vært medlem i fagutvalget for programmet «Flyt» i regi av Kronprinsparets fond, og han har vært styremedlem i Norsk Rådmannsforum.

Jan Sivert Jøsendal fikk hilse på Fylkestinget i Viken og fikk blomster av fylkesordfører Roger Ryberg

Opprinnelig har Jan Sivert lærerbakgrunn, og han har jobbet i både ungdomsskole og videregående. Utdannings- og lederinteressen førte han videre til både universitetslektorstilling på Universitetet i Oslo og som konsulent i PwC hvor han jobbet med ledelse, organisasjonsutvikling og omstilling i offentlig sektor.

Etter dette har Jan Sivert jobbet med interessepolitikk- og utvikling som avdelingsdirektør i KS, og med et særskilt ansvar hele opplæringsområdet. I denne perioden var Jan Sivert hovedansvarlig for KS´ eierstrategi for grunnopplæringen.

Etter flere år i KS startet Jan Sivert som utdanningsdirektør i Drammen. Her hadde han ansvaret for hele oppvekst- og integreringsområdet. Årene i Drammen ble sterkt preget av utvikling og innovasjon i et tett og nært samarbeid mellom folkevalgte, ledere og faglig ansatte.

Etter noen utviklende og lærerike år i Drammen gikk ferden videre til en spennende rolle som prosjektleder og fylkesrådmann for Vestfold og Telemark fylkeskommune. På 1 ½ år var oppdraget å slå sammen to fylkeskommuner, et aksjebasert kollektivselskap og deler av Statens Vegvesen.

Vi i ansettelsesutvalget er klar over at det under perioden i Vestfold og Telemark fylkeskommune ble turbulent. Det var viktig for oss å sikre at den innstillingen vi kom med var godt gjennomarbeidet og at alle sider ved den er belyst. Vi var derfor ekstra opptatt av referansene fra Vestfold og Telemark fylkeskommune. Det ble hentet inn referanser fra sentrale personer i tre ulike politiske partier i fylkestinget i Vestfold og Telemark, i tillegg til dokumentasjon – referanser fra ansatte og ledere. Dette har gitt ansettelsesutvalget god innsikt, og vi var sikre på at vår innstilling var både riktig og velbegrunnet. Hadde vi vært i tvil – hadde vi ikke hatt den innstillingen.

Jan Sivert kommer fra jobben som partner og rådgiver i rådgivningsfirmaet Agenda Kaupang. I Agenda Kaupang har Jan Sivert jobbet mye med prosjektledelse, strategiske planer og tjenesteutvikling, noe som vil komme godt med.

Jan Sivert Jøsendal ser frem til å ta fatt på rollen som prosjektleder og ny fylkeskommunedirektør i nært samarbeid med ansatte, fylkesting, geografisk utvalg, fylkesråd og de to andre prosjektlederne for Østfold og Akershus. Jan Sivert har stor tro på å gi ansatte og ledere positive læringsutfordringer, og å utvikle en romslig, nyskapende og anerkjennende organisasjonskultur. Han har samtidig stor respekt for den omstillingen ansatte og ledere har stått i siden etableringen av Viken.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s