Det er mange sterke inntrykk jeg har fått som ordfører og som jeg har med meg. Samtaler med narkomane, tidligere barnehjemsbarn, krigsveteraner, eldre og mange som i livet har hatt sterke opplevelser. Min kamp mot spilleautomater, og gjennom den samtaler med folk i hele landet samt samtalen med Malala i fjor ga også sterke inntrykk.