1

Jazzmusikere fikk ikke spille jazz – forlot Slottet. Det var overskriften i media nylig. Det var en som hadde fått kongens fortjenestemedalje og som ville kvittere for den med å spille jazz under mottagelsen på slottet. Han tok med seg en som kunne bidra musikalsk. Hadde de vært alene i mottagelsen kunne det være litt […]

Sak om lokalisering av det nye politidistriktet sendes på høring første uken i oktober, og vil behandles i bystyret i november. Saken er svært viktig for Drammen og regionen. Derfor engasjerer vi oss. Derfor har vi god kontakt med Stortingsrepresentant Anders Werp i justiskomiteen om saken. Derfor har vi sendt to brev om lokaliseringen. I […]

2

Alle deltar i nasjonaldagsfeiringen. Vi gjør det med glede og stolthet over et demokratisk land med frihet og trygge rettigheter. I mange land er det annerledes. Noen steder merkes nasjonaldagen knapt av innbyggerne, fordi den kun markeres i hovedstaden – med offisielle, høytidlige tilstelninger. Med utvalgte, innbutte gjester. Ofte med store show som beviser millitærmakt. […]