Frigjøringsdagen 8.mai har vært en viktig dag å markere for oss nordmenn i mange år. Det er ekstra viktig i år. I dag flagger vi på bybrua. Det er i år 75 år siden det tyske overfallet på Norge og det er 70 år siden Frigjøringen. Den innsatsen som ble gjort i krigsårene er det […]

Det er mange sterke inntrykk jeg har fått som ordfører og som jeg har med meg. Samtaler med narkomane, tidligere barnehjemsbarn, krigsveteraner, eldre og mange som i livet har hatt sterke opplevelser. Min kamp mot spilleautomater, og gjennom den samtaler med folk i hele landet samt samtalen med Malala i fjor ga også sterke inntrykk.