I juni vedtok bystyret temaplan for helse, sosial og omsorg. Denne planen vil ligge til grunn, når vi bygger plattformen for fremtidens omsorgstjenester. Vi har et godt tilbud i dag, som skal bli bedre. Kommunens tjenester vil fremover baseres mer på at tilbudene tilpasses hver enkelt enn at hver enkelt skal tilpasse seg tilbudene. Rett […]

Det er 125 familier som har fått rådgivning og gjennom det kjøpt egen leilighet. Kommunens prosjekt «eie til leie» har gode resultater å vise til. I Norge er det mange som eier sin egen bopel, og vi i Drammen kommune ønsker å få folk over fra å leie til eie. Det er flere grunner til det. […]

19. juni behandlet styret i Helse Sør-Øst sak om ”Idéfase for prosjekt nytt sykehus i Drammen”. Bare overskriften gir grunn til å glede seg. Så sent som for ett år siden hadde ikke Vestre Viken Helseforetak fullmakt til å utrede mulige sykehustomter i Drammen. Nå er vi på rett vei i en målrettet prosess med […]

Velgerne ga Arbeiderpartiet avløsning ved siste stortingsvalg. I opposisjon har Arbeiderpartiet en rolle å fylle. De skal være et korrektiv til flertallet og de skal anvise en alternativ politikk. Når Arbeiderpartiets leder på Kongsberg og tidligere stortingsrepresentant nå går ut og mener at det nye sykehuset i Drammen bør bli mindre og billigere slik at […]