Det var et veldig spesielt utspill fra Arbeiderpartiet i Dagens Næringsliv i går hvor de tar til orde for en «gigantreform». De ønsker å slå sammen kommunale helse- og omsorgstjenester og de statlige sykehusene – med felles eierskap, pengekasse og ledelse. Ikke nok med det – med et nytt nivå! Vi har hatt en samhandlingsreform […]

Statsråd Bent Høie offentliggjorde i et foretaksmøte i dag at han har bestemt at nytt sykehus i Vestre Viken HF skal bygges på Brakerøya i Drammen. Med dette har statsråden satt punktum for en lang og grundig prosess. Det var Bent Høie som åpnet for at Brakerøya skulle utredes som lokaliseringsalternativ i tillegg til flere […]