Statsråd Bent Høie offentliggjorde i et foretaksmøte i dag at han har bestemt at nytt sykehus i Vestre Viken HF skal bygges på Brakerøya i Drammen. Med dette har statsråden satt punktum for en lang og grundig prosess. Det var Bent Høie som åpnet for at Brakerøya skulle utredes som lokaliseringsalternativ i tillegg til flere […]

Det var litt av en kontrast til gårsdagens forside i DT, da jeg fikk muligheten til å ønske ansatte ved flere bo- og servicesentra i Drammen velkommen til siste innspurt av Livsgledesatsingen i Drammen – et arbeid som er for beboere og ansatte på bo- og servicesentra i Drammen. Bystyret vedtok våren 2014 at vi […]

I juni vedtok bystyret temaplan for helse, sosial og omsorg. Denne planen vil ligge til grunn, når vi bygger plattformen for fremtidens omsorgstjenester. Vi har et godt tilbud i dag, som skal bli bedre. Kommunens tjenester vil fremover baseres mer på at tilbudene tilpasses hver enkelt enn at hver enkelt skal tilpasse seg tilbudene. Rett […]