Det er 125 familier som har fått rådgivning og gjennom det kjøpt egen leilighet. Kommunens prosjekt «eie til leie» har gode resultater å vise til. I Norge er det mange som eier sin egen bopel, og vi i Drammen kommune ønsker å få folk over fra å leie til eie. Det er flere grunner til det. […]