Drammensbiblioteket samarbeider med det svenske firmaet Axiell om utvikling av et nytt digitalt skybasert biblioteksystem; Quria. Biblioteket er faktisk først i verden til å ta det nye systemet i bruk. Bystyret i Drammen har vedtatt at biblioteket skal videreutvikles som en arena for debatt, læring og møter mellom mennesker. Digitalisering skal være et virkemiddel både […]

3

Mange har meninger om Marienlyst. Også Erik Dalheim. Engasjement er bra mens likegyldighet er negativt. Derfor ser jeg på engasjementet rundt Marienlystområdet som positivt. Jeg må imidlertid medgi at jeg mener noen tar litt av i debatten. DT tar vel også litt av i dag. Dalheim er en hyggelig mann. Han var ordfører for snart […]

Byfornyelse, omdømmerarbeid og skisprint har satt Drammen på kartet. Det er ikke lenger slik at Drammen er byen folk bare reiser gjennom. Flere og flere besøker byen på jakt etter gode opplevelser, og med god grunn. I tillegg til skisprinten er Drammen elvefestival allerede godt etablert. De senere årene har vi også kunnet glede oss […]

1

Jazzmusikere fikk ikke spille jazz – forlot Slottet. Det var overskriften i media nylig. Det var en som hadde fått kongens fortjenestemedalje og som ville kvittere for den med å spille jazz under mottagelsen på slottet. Han tok med seg en som kunne bidra musikalsk. Hadde de vært alene i mottagelsen kunne det være litt […]

Grønland er den del av byen som har fått sterkest utvikling I Drammen og hvor det er bygget tettest. • Er det noen som føler at tilgjengeligheten til dette området er dårligere? • Er det noen som føler at attraktiviteten til dette området er dårligere? • Var etablering av badet et pluss for Marienlyst? • […]