Hvem er det som lytter til folket i Marienlystsaken?

I Marienlyst-saken er det enkelte som har gått ut og fortalt at de har lyttet til innbyggerne og derfor ikke vil støtte en utbygging. Men hvem er det som egentlig lytter til folket i denne saken? Jeg vil hevde at det er de folkevalgte som vil legge reguleringsplanen for Marienlyst ut til offentlig ettersyn, som … Fortsett Hvem er det som lytter til folket i Marienlystsaken?

Marienlystsaken, slik jeg ser den

Drammenshallen fungerer godt for breddeidretten med sine 4 håndballflater. Det er mye aktivitet i Drammenshallen både på dagtid og kveldstid. Hallen er viktig for skolene og byens idrettsliv også slik den er i dag. Det som er begrensningen i dagens hall er først og fremst tilskuerkapasiteten. Norge var vertskap for EM i håndball for flere … Fortsett Marienlystsaken, slik jeg ser den

Marienlysts skjebne avgjøres i bystyret av bystyret

Marienlystsaken i sin fulle bredde er ikke fremlagt. Marienlystsaken er derfor heller ikke avgjort. Heller ikke for meg. Jeg mener at bystyret har tatt mange gode avgjørelser for byens utvikling de siste 10-årene. Det er jeg sikker på også vil skje i denne saken. Engasjementet er stort og jeg er sikker på at alle folkevalgte … Fortsett Marienlysts skjebne avgjøres i bystyret av bystyret

Drammensbiblioteket først i verden

Drammensbiblioteket samarbeider med det svenske firmaet Axiell om utvikling av et nytt digitalt skybasert biblioteksystem; Quria. Biblioteket er faktisk først i verden til å ta det nye systemet i bruk. Bystyret i Drammen har vedtatt at biblioteket skal videreutvikles som en arena for debatt, læring og møter mellom mennesker. Digitalisering skal være et virkemiddel både … Fortsett Drammensbiblioteket først i verden