1

Vi i Viken Høyre er i tvil. Vi har 58 videregående skoler i Viken og 45.000 elever. Vi har et stort ansvar for disse elevenes fremtid. Nå valgte Arbeiderparti/Senterparti-fylkesrådet med støttepartier, å endre opptaksreglene til de videregående skolene neste skoleår. De innførte en streng nærskolemodell. Asker og Bærum Budstikke har avdekket at det er langt […]

Vi har nå om lag 45.000 elever ved de 58 videregående skolene i Viken. Elever som legger konkrete planer for egen fremtid – om hva de ønsker å bli – og ikke minst veien frem dit. Det som var spesielt, i debatten om inntaksregler er at de som er imot fritt skolevalg ofte er for […]