Det er 4. året på rad vi arrangerer sommerskole i Drammen og i år har vi 1560 plasser. Sommerskolen i Drammen er et gratis tilbud til elever på kommende 3.- 9. trinn fordelt på 4 uker denne sommeren. Det er et mangfoldig tilbud som gis. Det er mange elever som ikke tar helt fri i […]

I DT torsdag 26. januar ga jeg uttrykk for at Buskerud fylkeskommune og Statens Vegvesen ikke i tilstrekkelig grad prioriterer sikring av skoleveier. Jeg siktet da til fylkesveiene som går gjennom Drammen kommune, og nevnte spesielt behovet for å etablere lysregulering av gangfelt i de fylkeskommunale veiene Konnerudgata og Stubberudveien. I en pressemelding viser lederen […]

I dag samlet vi 2.000 viktige medarbeidere i Drammenshallen. Alle ansatt i Drammen kommune for å arbeide for og med våre barn og unge. Her ser du det jeg sa til dem under åpningen av dagen i dag. God morgen, ja det er en god morgen, når jeg kan treffe kommunens medarbeidere som betyr så […]

Drammensskolen har hatt en positiv utvikling siden vi iverksatte prosjektet Norges beste skole. Drammen har bl.a. satset på et kompetanseløft for lærerne og fokus på læringsmetoder som dokumentert fungerer. Det har gitt resultater. De siste dagene er det satt fokus på lærertettheten i Drammensskolen. Lærertettheten har ikke avgjørende betydning for å få en positiv utvikling. […]

I Drammen ønsker vi at skolene og barnehagene skal utgjøre en forskjell for barn og unge. Vårt ambisiøse mål er å løfte dem til et høyere nivå enn det levekårsindeks og foreldrenes utdanningsnivå skulle tilsi. Det er det beste utgangspunktet vi kan gi våre barn og unge. Derfor vedtok bystyret å etablere prosjektet Norges Beste […]