Mobbing i Viken-skolen

Mye er bra, men det er også utfordringsområder, ved flere av Vikens 58 videregående skoler. Det viser tilstandsrapporten, som skal behandles av fylkestinget. Fylkeskommunene er pålagt å rapportere årlig til fylkestinget om tilstanden i videregående opplæring. Hovedbildet er at utviklingen over år har gått i riktig retning, men at enkeltskoler har linjer med svært store … Fortsett Mobbing i Viken-skolen

Flertallet bruker ikke muligheten Viken gir

Det er om lag 12.000 ansatte i Viken fylkeskommune. Over 9500 av dem jobber i skolen. Den viktigste innsatsfaktoren, for å få Norges beste skole i Viken, er de ansatte. Derfor ville Høyre satse på kvalifisering og videreutdanning av ansatte i sitt alternative budsjettopplegg. Vikenskolen skal, etter Høyres mening, ha et kompetansemiljø som bidrar til … Fortsett Flertallet bruker ikke muligheten Viken gir

Høyre vil ha mer til skole

Den viktigste innsatsfaktoren, for å få Norges beste skole i Viken, er læreren. Derfor vil en satsing på kvalifisering og videreutdanning av lærere, og å styrke lærernettverkene mellom skolene, gi resultater. Vikenskolen skal ha et kompetansemiljø som bidrar til å løfte den enkelte lærer, den enkelte elev og skolene i Viken. Derfor skal Viken, etter … Fortsett Høyre vil ha mer til skole