Fylkesråd for utdanning og kompetanse i Viken, Heidi Westbye Nyhus fra Arbeiderpartiet, skriver i et leserinnlegg at hun er glad for jeg, som utdanningskomiteens leder, har lagt merke til fylkesrådets store satsing på sommerskolen i Viken. I den forbindelse er jeg nødt til å komme med noen presiseringer. Komiteen for utdanning i Viken vedtok allerede […]

De politiske partiene i Buskerud skal ha kandidater og program på plass i god tid før valget neste år. Vi i Høyre arbeider intensivt med vårt valgprogram. Vi skal finne frem til hvilken politiske kurs Høyre skal ta i perioden 2024 -2027. Jeg har fått i oppgave å lede det arbeidet og med meg har […]