Når Vedum står frem og mener debatten om Viken preges av for mye prat om penger, struktur og forvaltning, og for lite om identitet. Da kjenner jeg at jeg blir kraftig provosert. Hvor langt han er villig til å gå, og hvor mye han vil at vi skal ofre, er nesten ikke til å tro. […]

Det er mange ordførere i Buskerud med tilhørighet i Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Faktisk de fleste bortsett fra Høyres to i Hole og Lier samt bygdelistens ene i Nesbyen. De samme partiene, som sammen med bl.a. Fremskrittspartiet, vil oppløse Viken. Jeg er sikker på at om Viken oppløses, vil det på sikt gi kommuneflukt til Akershus. […]

1

Representantskapet i Drammen Arbeiderparti hadde nylig møte og behandlet sak om Viken. Der var DT til stede.  I møtet stilte David Fergar, ett av få vanlige medlemmer på Drammen Aps digitale medlemsmøte, spørsmål uten å få noe godt svar. Det var kveldens mest betimelige spørsmål: – Blir livet til folk bedre etter oppløsning? Hvis svaret er […]