Mange nye selveiere i Drammen

Leie til eie har gitt mange lykkelige boligeiere. For å sitere noen utsagn fra familier jeg har vært på besøk hos: Jeg har bestandig bodd i leiet bolig. Mine foreldre leide og jeg leide. Jeg har flyttet mye – nå bor jeg her i min egen leilighet. Nå trenger jeg ikke spørre noen om jeg ønsker å male en vegg. Leie til eie går ut på å gi flere, som kommunen i dag hjelper med utleiebolig, inn i det ordinære boligmarkedet. Vi har bygget en bro over til det som er boligvirkeligheten for den store majoriteten i Norge. Eie sin egen bolig, enten det er i et borettslag eller som selveiere.

Det er innbyggernes behov på boligsiden som er avgjørende for hvilken hjelp du får fra kommunen. Så om du har kommet som flyktning, er fra Troms eller er 7. generasjon drammenser er uten betydning. Det som er avgjørende er at man har en forutsigbar inntekt, som gjør at man kan betjene et startlån.

Når det gjelder prosjektet fra leie til eie, så er situasjonen slik at mange i Drammen, som leier, har en økonomi som tilsier at de kan eie om de ønsker det. De får Husbankens startlån, som kommunen garanterer for. Da betaler de ned på noe som de i etter hvert eier og ikke penger i leie til kommunen som utleier. Dette er en hjelp til å kunne klare seg selv. En hjelp de selv må betale renter og avdrag på. Det er bare 1 prosent mislighold. En prosentsats nok mange banker vil mene er imponerende.

Kommunen driver et aktivt boligsosialt arbeid. Drammen fikk en nasjonal pris for vårt boligsosiale arbeid i 2013. Antall bostedsløse i Drammen er et område hvor vi arbeider aktivt. Antallet bostedsløse er redusert fra 129 i 2011 med 54 til i dag. De fleste bostedsløse er enslige menn med rus/psykiatri-utfordringer og sosialhjelp som viktigste inntektskilde, Utviklingen viser at vi er på rett vei, men viser også at vi har et stykke igjen å gå.

Drammen kommune startet opp arbeidet med en målrettet innsats for å bistå vanskeligstilte til å kunne bli boligeier i september 2011. Dette som et delprosjekt i kommunens «boligsosiale utviklingsprogram» (2010 – 2014). Etter prosjektavslutning er «leie til eie» nå integrert som en arbeidsmetode for å hjelpe vanskeligstilte til en trygg og god bosituasjon.

I perioden 01.09.11 – 01.11.2017 har 1176 innbyggere i Drammen, som var vanskeligstilte på boligmarkedet, fått råd- og veiledning i forhold til å utforske potensial for å kunne eie egen bolig.

 • 29 % ( 345 husstander) av de som er veiledet, har vist seg å ha et eiepotensial. De har alle fått innvilget startlån
 • 324 har realisert eiepotensialet og har kjøpt egen bolig, de øvrige 21 husstandene er i prosess for kjøp
 • 164 har kjøpt bolig på det private markedet
 • 160 har kjøpt den kommunale boligen den leide

Våre erfaringer er at følgende har vært en forutsetning og suksessfaktorer i arbeidet:

 1. «Leie til eie» som metode har vært forankret og ønsket av Bystyret i Drammen og av Rådmannen. Det har blant annet ført til tilrettelagte rammebetingelser:
  1. Det er bevilget investeringsmidler som har gjort det mulig å opprettholde samme nivå på antallet utleieboliger
  2. Startlånrammen er økt i takt med behovet
 1. Vi har hatt kompetente medarbeidere som har vært gitt mulighet til å bistå husstandene over lang tid, der det har vært nødvendig:
  1. God relasjon og tillit mellom de vanskeligstilte familiene og medarbeiderne i kommunen har vært avgjørende. Dette er bekreftet gjennom fokusintervju (dokumentert i sluttrapporten for boligsosialt utviklingsprogram) og gjennom samtaler med familiene i diverse besøk
  2. Flere av familiene klarer seg med et lavere budsjett enn for eksempel de veiledede SIFO satsene. For å være mest mulig trygg på at familien klarer seg over tid på et lavt budsjett, og at det er forsvarlig å anbefale at de opptar lån og de forpliktelsene det medfører, har det vært nødvendig å følge familien over tid og få gjensidig tillit.
  3. For flere av familiene har det vært nødvendig å arbeide målrettet i lang tid, opp til flere år, for at husstanden skal kunne komme i eieposisjon og for å få best mulig trygghet for at husstanden vil kunne ha mulighet til å betjene lånet. Det kan handle om at familien har måttet nedbetale gjeld (eks kredittkortgjeld) eller få seg en jobb/deltidsjobb for å øke inntektene tilstrekkelig.
 2. Alle husstander har vært avhengig av Startlån, noen (149 familier) har også vært avhengig av boligtilskudd. Ingen har hatt mulighet til lån i privatbank. Det har vært delvis fordi inntekten har vært for lav eller for usikker (eks AAP) i forhold til krav fra banken, og delvis fordi de ikke har hatt nødvendig egenkapital
 3. De som er bosatt i kommunal utleiebolig har i all hovedsak fått tilbud om å kjøpe den boligen de leide dersom de ønsket det, til takst. Unntak har vært dersom utleieboligen er del av en kommunal boligeiendom med flere utleieboliger hvor det ikke har vært ønskelig å seksjonere ut deler av eiendommen
 4. De som har kjøpt bolig på det private leiemarkedet har svært ofte vært avhengig av råd og tett oppfølging i kjøpsprosessen

Ordningen «leie til eie» har bidratt til en trygg og god bosituasjon for 324 husstander i Drammen som tidligere var vanskeligstilte på boligmarkedet. Vi har nå systemer som bidrar til at eiepotensialet i all hovedsak blir vurdert for de som oppsøker kommunen for å få hjelp til bolig. Det gjelder både de som henvender seg for første gang, og de som er i en tidsbegrenset leieperiode. Vi erfarer at det har vært et eiepotensial blant de som leide kommunal utleiebolig, hvor ca. 30 % av de som har blitt veiledet i løpet av 6 år har vist seg å ha et eiepotensial som er realisert. Antallet som innvilges startlån og kjøper bolig har nå stagnert noe. Det totale behovet for startlån har ligget på ca. 250 millioner kroner de siste to årene.  Dette inkluderer både de som er hjulpet via Leie til eie og de som har søkt startlån direkte. Det var naturlig at arbeidet de første årene førte til et høyt antall med eiepotensial, fordi dette ikke hadde vært brukt systematisk som metode blant de ca. 1500 husstandene som leier kommunal utleiebolig. Nå, når dette er innarbeidet og vi har gitt råd og veiledning til mange, vil antallet med eiepotensial stabilisere seg.

Nye selveiere har minst et fellestrekk. Gleden over å eie sin egen bolig. I dag hadde kommunalministeren møte med de store norske kommunene for å få dem til å bistå flere i dette arbeidet. Drammen ble fremholt som et godt eksempel.

Blogglisten hits

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s